source: 2010/27/jomiilri/Duel/KenttäPrototyyppi.txt @ 1108

Revision 1108, 121 bytes checked in by jomiilri, 11 years ago (diff)

Minun virallinen peli.

Line 
1IIIIIIIIII
2I        I
3I        I
4I        I
5I        I
6I        I
7I        I
8I        I
9I        I
10IIIIIIIIII
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.