source: 2010/27/attakorh/Pallerot/Peli.cs @ 1201

Revision 1201, 5.0 KB checked in by attakorh, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12
13    PlatformCharacter pelaaja1;
14
15    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
16
17    const int ruudunLeveys = 50;
18    const int ruudunKorkeus = 50;
19
20
21
22    protected override void Begin()
23    {
24        kenttaNro = 0;
25        Level.Width = 2000;
26        Level.Height = 1000;
27
28
29        // Zoomataan lähemmäksi
30        Camera.ZoomFactor = 2.0;
31        Camera.StayInLevel = true;
32
33        seuraavaKentta();
34        MessageDisplay.Add("Hypi tornin päälle!");
35        MessageDisplay.Add("Avaa ohjeet painamalla F1.");
36        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.DarkGray);
37
38       
39    }
40
41    void seuraavaKentta()
42    {
43        ClearAll();
44
45        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
46        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
47
48
49
50        luoKentta();
51        lisaaNappaimet();
52    }
53
54    void luoKentta()
55    {
56        // Asetetaan painovoima
57        Gravity = new Vector(0, -1250);
58
59        Level.CreateBorders();
60
61        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
62        ruudut['='] = LuoPalikka;
63        ruudut['1'] = lisaaPelaaja;
64        ruudut['s'] = Sivu;
65        ruudut['p'] = LuoPiikki;
66        ruudut['l'] = Laatta;
67
68        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
69        Camera.Follow(pelaaja1);
70
71    }
72
73    PhysicsObject LuoPalikka()
74    {
75        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
76        palikka.Image = LoadImage("palikka1");
77        return palikka;
78    }
79
80    PhysicsObject lisaaPelaaja()
81    {
82        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
83        pelaaja1.Mass = 4.0;
84        pelaaja1.Image = LoadImage("pallero1");
85        pelaaja1.X = 0;
86        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
87        AddCollisionHandler(pelaaja1, KasittelePelaajanTormays);
88        return (PhysicsObject)pelaaja1;
89       
90    }
91
92    void lisaaMaali()
93    {
94        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
95        maali.Tag = "maali";
96        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
97        maali.X = Level.Left;
98        maali.Y = 500;
99        maali.Image = LoadImage("maali");
100        Add(maali);
101    }
102
103    void lisaaNappaimet()
104    {
105        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
106        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
107
108        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
109        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
110        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
111
112        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
113    }
114
115    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
116    {
117        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
118
119        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
120        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
121        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
122    }
123
124    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
125    {
126        hahmo.Walk(nopeus);
127    }
128
129    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
130    {
131        hahmo.Jump(hyppyVoima);
132    }
133
134
135    PhysicsObject Sivu()
136    {
137        PhysicsObject sivu = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
138        sivu.Image = LoadImage("palikka2");
139        return sivu;
140    }
141
142    PhysicsObject LuoPiikki()
143    {
144        PhysicsObject piikki = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
145        piikki.Image = LoadImage("piikki");
146        piikki.Tag = "piikki";
147        return (PhysicsObject)piikki;
148    }
149
150    void KasittelePelaajanTormays(PhysicsObject lisaaPelaaja, PhysicsObject kohde)
151    {
152        if (kohde.Tag.ToString() == "maali")
153        {
154            seuraavaKentta();
155            MessageDisplay.Add("Jees! Pääsit läpi kentän " + kenttaNro );
156            ControllerOne.Vibrate(2.5, 0.9, 4.0, 1.0, 5.9);
157        }
158
159        if (kohde.Tag.ToString() == "piikki")
160        {
161            ClearAll();
162            luoKentta();
163            lisaaNappaimet();
164            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
165            MessageDisplay.Add("Kuolit! Aloita alusta!");
166            MessageDisplay.Add("Avaa ohjeet painamalla F1.");
167            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.DarkGray);
168            ControllerOne.Vibrate(2.5, 0.9, 4.0, 1.0, 1.5);
169
170        }
171    }
172
173    PhysicsObject Laatta()
174    {
175        PhysicsObject laatta = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 25.0);
176        laatta.Image = LoadImage("laatta1");
177        return laatta;
178    }
179   
180
181}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.