source: 2010/27/attakorh/Pallerot/Peli.cs @ 1173

Revision 1173, 4.6 KB checked in by attakorh, 12 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12
13    PlatformCharacter pelaaja1;
14
15    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
16
17    const int ruudunLeveys = 50;
18    const int ruudunKorkeus = 50;
19
20
21
22    protected override void Begin()
23    {
24        kenttaNro = 0;
25        Level.Width = 2000;
26        Level.Height = 1000;
27
28
29        // Zoomataan lähemmäksi
30        Camera.ZoomFactor = 2.0;
31        Camera.StayInLevel = true;
32
33        seuraavaKentta();
34        MessageDisplay.Add("Hypi tornin päälle!");
35        MessageDisplay.Add("Avaa ohjeet painamalla F1.");
36
37       
38    }
39
40    void seuraavaKentta()
41    {
42        ClearAll();
43
44        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
45        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
46
47
48
49        luoKentta();
50        lisaaNappaimet();
51    }
52
53    void luoKentta()
54    {
55        // Asetetaan painovoima
56        Gravity = new Vector(0, -500);
57
58        Level.CreateBorders();
59
60        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
61        ruudut['='] = LuoPalikka;
62        ruudut['1'] = lisaaPelaaja;
63        ruudut['s'] = Sivu;
64        ruudut['p'] = LuoPiikki;
65
66        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
67        Camera.Follow(pelaaja1);
68
69    }
70
71    PhysicsObject LuoPalikka()
72    {
73        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
74        palikka.Image = LoadImage("palikka1");
75        return palikka;
76    }
77
78    PhysicsObject lisaaPelaaja()
79    {
80        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
81        pelaaja1.Mass = 4.0;
82        pelaaja1.Image = LoadImage("pallo1");
83        pelaaja1.X = 0;
84        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
85        AddCollisionHandler(pelaaja1, KasittelePelaajanTormays);
86        return (PhysicsObject)pelaaja1;
87       
88    }
89
90    void lisaaMaali()
91    {
92        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
93        maali.Tag = "maali";
94        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
95        maali.X = 30;
96        maali.Y = -60;
97        maali.Image = LoadImage("tahti");
98        Add(maali);
99    }
100
101    void lisaaNappaimet()
102    {
103        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
104        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
105
106        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
107        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
108        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
109
110        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
111    }
112
113    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
114    {
115        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
116
117        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
118        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
119        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
120    }
121
122    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
123    {
124        hahmo.Walk(nopeus);
125    }
126
127    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
128    {
129        hahmo.Jump(hyppyVoima);
130    }
131
132
133    PhysicsObject Sivu()
134    {
135        PhysicsObject sivu = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
136        sivu.Image = LoadImage("palikka2");
137        return sivu;
138    }
139
140    PhysicsObject LuoPiikki()
141    {
142        PhysicsObject piikki = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
143        piikki.Image = LoadImage("piikki");
144        piikki.Tag = "piikki";
145        return (PhysicsObject)piikki;
146    }
147
148    void KasittelePelaajanTormays(PhysicsObject lisaaPelaaja, PhysicsObject kohde)
149    {
150        if (kohde.Tag.ToString() == "maali")
151        {
152            PlaySound("maali");
153            seuraavaKentta();
154            MessageDisplay.Add("Jees! Pääsit läpi kentän " + kenttaNro );
155        }
156
157        if (kohde.Tag.ToString() == "piikki")
158        {
159            ClearAll();
160            luoKentta();
161            lisaaNappaimet();
162            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
163            MessageDisplay.Add("Kuolit! Aloita alusta!");
164            MessageDisplay.Add("Avaa ohjeet painamalla F1.");
165        }
166    }
167
168}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.