source: 2010/27/attakorh/Pallerot/Peli.cs @ 1148

Revision 1148, 4.8 KB checked in by attakorh, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12    IntMeter pisteLaskuri;
13    Label pisteNaytto;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
18
19    const int ruudunLeveys = 50;
20    const int ruudunKorkeus = 50;
21
22
23
24    protected override void Begin()
25    {
26        kenttaNro = 0;
27        Level.Width = 2000;
28        Level.Height = 1000;
29
30        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
31
32        // Zoomataan lähemmäksi
33        Camera.ZoomFactor = 2.0;
34
35        Camera.StayInLevel = true;
36
37        seuraavaKentta();
38        MessageDisplay.Add("Hypi tornin päälle!");
39    }
40
41    void seuraavaKentta()
42    {
43        ClearAll();
44
45        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
46        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
47
48        // Asetetaan painovoima
49        Gravity = new Vector(0, -1000);
50
51        // luodaan pistelaskunäyttö
52        pisteNaytto = new Label();
53        pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
54        pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
55        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
56        Add(pisteNaytto);
57
58        luoKentta();
59        lisaaNappaimet();
60        Camera.Follow(pelaaja1);
61    }
62
63    void luoKentta()
64    {
65        Level.CreateBorders();
66
67        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
68        ruudut['='] = LuoPalikka;
69        ruudut['*'] = LuoTahti;
70        ruudut['1'] = lisaaPelaaja;
71        ruudut['s'] = Sivu;
72        ruudut['p'] = Piikki;
73
74        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
75    }
76
77    PhysicsObject LuoPalikka()
78    {
79        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
80        palikka.Image = LoadImage("palikka1");
81        return palikka;
82    }
83
84    PhysicsObject LuoTahti()
85    {
86        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(25.0, 25.0);
87        return tahti;
88    }
89
90    void lisaaTaso(double x, double y)
91    {
92        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
93        taso.Color = Color.Green;
94        taso.X = x;
95        taso.Y = y;
96        Add(taso);
97    }
98
99    PhysicsObject lisaaPelaaja()
100    {
101        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
102        pelaaja1.Mass = 4.0;
103        pelaaja1.Image = LoadImage("pallo1");
104        pelaaja1.X = 0;
105        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
106
107        AddCollisionHandler(pelaaja1, PelaajaOsuu);
108        return (PhysicsObject)pelaaja1;
109    }
110
111    void lisaaMaali()
112    {
113        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
114        maali.Tag = "maali";
115        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
116        maali.X = 30;
117        maali.Y = -60;
118        maali.Image = LoadImage("tahti");
119        Add(maali);
120    }
121
122    void lisaaNappaimet()
123    {
124        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
125        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
126
127        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
128        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
129        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
130
131        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
132    }
133
134    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
135    {
136        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
137
138        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
139        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
140        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
141    }
142
143    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
144    {
145        hahmo.Walk(nopeus);
146    }
147
148    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
149    {
150        hahmo.Jump(voima);
151    }
152
153    void PelaajaOsuu(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
154    {
155        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
156        {
157            PlaySound("maali");
158            int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
159            seuraavaKentta();
160            MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
161        }
162    }
163
164
165    PhysicsObject Sivu()
166    {
167        PhysicsObject sivu = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
168        sivu.Image = LoadImage("palikka2");
169        return sivu;
170    }
171
172    PhysicsObject Piikki()
173    {
174
175    }
176
177}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.