source: 2010/27/attakorh/Pallerot/Peli.cs @ 1130

Revision 1130, 4.4 KB checked in by attakorh, 12 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12    IntMeter pisteLaskuri;
13    Label pisteNaytto;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
18
19    const int ruudunLeveys = 50;
20    const int ruudunKorkeus = 50;
21
22
23
24    protected override void Begin()
25    {
26        kenttaNro = 0;
27        Level.Width = 2000;
28        Level.Height = 1000;
29
30        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
31
32        // Zoomataan lähemmäksi
33        Camera.ZoomFactor = 2.0;
34
35        Camera.StayInLevel = true;
36
37        seuraavaKentta();
38        MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
39    }
40
41    void seuraavaKentta()
42    {
43        ClearAll();
44
45        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
46        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
47
48        // Asetetaan painovoima
49        Gravity = new Vector(0, -1000);
50
51        // luodaan pistelaskunäyttö
52        pisteNaytto = new Label();
53        pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
54        pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
55        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
56        Add(pisteNaytto);
57
58        luoKentta();
59        lisaaNappaimet();
60        Camera.Follow(pelaaja1);
61    }
62
63    void luoKentta()
64    {
65        Level.CreateBorders();
66
67        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
68        ruudut['='] = LuoPalikka;
69        ruudut['*'] = LuoTahti;
70        ruudut['1'] = lisaaPelaaja;
71
72        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
73    }
74
75    PhysicsObject LuoPalikka()
76    {
77        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
78        return palikka;
79    }
80
81    PhysicsObject LuoTahti()
82    {
83        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(25.0, 25.0);
84        return tahti;
85    }
86
87    void lisaaTaso(double x, double y)
88    {
89        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
90        taso.Color = Color.Green;
91        taso.X = x;
92        taso.Y = y;
93        Add(taso);
94    }
95
96    PhysicsObject lisaaPelaaja()
97    {
98        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
99        pelaaja1.Mass = 4.0;
100        //pelaaja1.Image = LoadImage("norsu");
101        pelaaja1.X = 0;
102        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
103
104        AddCollisionHandler(pelaaja1, PelaajaOsuu);
105        return (PhysicsObject)pelaaja1;
106    }
107
108    void lisaaMaali()
109    {
110        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
111        maali.Tag = "maali";
112        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
113        maali.X = 30;
114        maali.Y = -60;
115        maali.Image = LoadImage("tahti");
116        Add(maali);
117    }
118
119    void lisaaNappaimet()
120    {
121        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
122        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
123
124        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
125        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
126        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
127
128        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
129    }
130
131    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
132    {
133        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
134
135        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
136        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
137        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
138    }
139
140    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
141    {
142        hahmo.Walk(nopeus);
143    }
144
145    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
146    {
147        hahmo.Jump(voima);
148    }
149
150    void PelaajaOsuu(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
151    {
152        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
153        {
154            PlaySound("maali");
155            int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
156            seuraavaKentta();
157            MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
158        }
159    }
160}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.