source: 2010/27/alelaho/Tasohyppely1/Peli.cs @ 10335

Revision 1192, 4.0 KB checked in by alelaho, 10 years ago (diff)

Insane Darknessia päivitetty. Iskukyky ja tausta liitetty

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12    IntMeter pisteLaskuri;
13    Label pisteNaytto;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
18
19
20    protected override void Begin()
21    {
22        kenttaNro = 0;
23        Level.Width = 2000;
24        Level.Height = 1000;
25
26        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
27
28        // Zoomataan lähemmäksi
29        Camera.ZoomFactor = 2.0;
30
31        Camera.StayInLevel = true;
32
33        seuraavaKentta();
34        MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
35    }
36
37    void seuraavaKentta()
38    {
39        ClearAll();
40
41        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
42        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
43
44        // Asetetaan painovoima
45        Gravity = new Vector(0, -1000);
46
47        // luodaan pistelaskunäyttö
48        pisteNaytto = new Label();
49        pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
50        pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
51        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
52        Add(pisteNaytto);
53
54        luoKentta();
55        lisaaNappaimet();
56        Camera.Follow(pelaaja1);
57    }
58
59    void luoKentta()
60    {
61        Level.CreateBorders();
62        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
63
64        lisaaTaso(-200, -350);
65        lisaaTaso(0, -200);
66
67        lisaaMaali();
68        lisaaPelaajat();
69    }
70
71    void lisaaTaso(double x, double y)
72    {
73        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
74        taso.Color = Color.Green;
75        taso.X = x;
76        taso.Y = y;
77        Add(taso);
78    }
79
80    void lisaaPelaajat()
81    {
82        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
83        pelaaja1.Mass = 4.0;
84        pelaaja1.Image = LoadImage("norsu");
85        pelaaja1.X = 0;
86        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
87
88        AddCollisionHandler(pelaaja1, PelaajaOsuu);
89
90        Add(pelaaja1);
91    }
92
93    void lisaaMaali()
94    {
95        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
96        maali.Tag = "maali";
97        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
98        maali.X = 30;
99        maali.Y = -60;
100        maali.Image = LoadImage("tahti");
101        Add(maali);
102    }
103
104    void lisaaNappaimet()
105    {
106        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
107        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
108
109        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
110        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
111        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
112
113        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
114    }
115
116    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
117    {
118        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
119
120        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
121        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
122        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
123    }
124
125    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
126    {
127        hahmo.Walk(nopeus);
128    }
129
130    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
131    {
132        hahmo.Jump(voima);
133    }
134
135    void PelaajaOsuu(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
136    {
137        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
138        {
139            PlaySound("maali");
140            int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
141            seuraavaKentta();
142            MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
143        }
144    }
145}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.