source: 2010/27/akrauhan/Wooden Warfare/Peli.cs @ 1122

Revision 1122, 2.5 KB checked in by akrauhan, 12 years ago (diff)

Upea peli aluillaan.

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    PhysicsObject varsijousi;
9    PhysicsObject kuormaauto;
10    Cannon tykki;
11
12    protected override void Begin()
13    {
14        LuoKenttä();
15        Ohjaimet();
16    }
17    void LuoKenttä()
18    {
19        varsijousi = new Automobile(75, 30);
20        varsijousi.Shape = Shapes.Rectangle;
21        varsijousi.X = 0;
22        varsijousi.Y = -200;
23        varsijousi.IgnoresCollisionResponse = true;       
24        Add(varsijousi);
25        Level.CreateBorders();
26        Camera.ZoomToLevel();
27        kuormaauto = new PhysicsObject(200.0, 100.0);
28        kuormaauto.X = -450.0;
29        kuormaauto.Y = -300.0; 
30        Add(kuormaauto);
31        tykki = new Cannon(50, 10);
32        tykki.Power.Value += 10000;
33        PhysicsObject ammus = tykki.Shoot();
34        varsijousi.Add(tykki);
35       
36       
37        Add(tykki);
38
39           
40    }
41    void Ohjaimet()
42    {
43        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, LiikuEteen, "Liiku eteenpäin");
44        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, Pysahdy, "Pysayta");
45        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, LiikuTaakse, "Liiku taaksepäin");
46        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, Pysahdy, "Pysayta");
47        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, KaannyMyotapaivaan, "Käänny Oikealle");
48        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, Pysahdy2, "Pysayta");
49        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, KaannyVastapaivaan, "Käänny Vasemmalle");
50        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, Pysahdy2, "Käänny Vasemmalle");
51        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, tykki.Use, "Käytä");
52    }
53       
54        void LiikuEteen()
55    {
56        Vector suunta = Vector.FromLengthAndAngle(1.0, varsijousi.Angle);
57        varsijousi.Velocity = suunta * 100;
58        if (varsijousi.Y >= Level.Top)
59        {
60            varsijousi.Velocity = Vector.Zero;
61            return;
62        }
63    }
64    void LiikuTaakse()
65    {
66        Vector suunta = Vector.FromLengthAndAngle(1.0, varsijousi.Angle);
67        varsijousi.Velocity = suunta * -100;
68
69    }
70
71    void Pysahdy()
72    {
73        varsijousi.Stop();
74    }
75    void KaannyMyotapaivaan()
76    {
77        varsijousi.Angle += Angle.Degrees(5);
78
79    }
80    void KaannyVastapaivaan()
81    {
82        varsijousi.Angle += Angle.Degrees(-5);
83    }
84    void Pysahdy2()
85    {
86       
87    }
88
89 
90}
91
92
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.