source: 2010/27/akrauhan/Ultimate Hardcore Pong Tournament/Peli.cs @ 1068

Revision 1068, 3.1 KB checked in by paaaanro, 13 years ago (diff)

Upea maailmaamullistava uusi Pong-peli.

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
9    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
10
11    PhysicsObject pallo;
12    PhysicsObject maila1;
13    PhysicsObject maila2;
14
15    protected override void Begin()
16    {
17        LuoKentta();
18        AsetaOhjaimet();'
19        LisaaLaskurit ();
20        AloitaPeli ();
21        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
22        pallo.Hit(impulssi);
23
24       
25    }
26     void LuoKentta()
27     {
28        //TODO: Alusta peli tässä
29        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
30       
31        pallo.Shape = Shapes.Circle;
32        pallo.X = -200.0;
33        pallo.Y = 0.0; 
34        Level.CreateBorders( 1.0, false );
35        pallo.Restitution = 1.05;
36        Level.BackgroundColor = Color.Black;
37        Camera.ZoomToLevel();
38        Add(pallo);
39
40        maila1 = LuoMaila (Level.Left + 20.0, 0.0);
41        maila2 = LuoMaila (Level.Right - 20.0, 0.0);
42     }   
43        void AloitaPeli ()
44        {
45             Vector impulssi = new Vector ( 500.0, 0.0);
46            pallo.Hit ( impulssi );
47        }
48        PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
49        {
50            PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
51            maila.Shape = Shapes.Rectangle;
52            maila.X = x;
53            maila.Y = y;
54            maila.Restitution = 1.0;
55            Add(maila);
56
57            return (maila);
58        }
59           
60       
61       void AsetaOhjaimet()
62        {
63            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
64            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released,AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
65            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
66            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
67
68            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
69            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
70            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
71            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
72
73            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
74            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
75        }
76        void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
77        {
78            if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Y < Level.Bottom))
79            {
80                maila.Velocity = Vector.Zero;
81                return;
82            }
83            if ( (nopeus.Y > 0 && (maila.Y > Level.Top) ))
84            {
85                maila.Velocity = Vector.Zero;
86                return;
87            }
88
89            maila.Velocity = nopeus;
90
91        }
92        void LisaaLaskurit()
93        {
94        }
95
96
97
98    }
99
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.