source: 2010/27/Jupepaiv/Nemesis Duels/Peli.cs @ 10337

Revision 1234, 5.7 KB checked in by jupepaiv, 11 years ago (diff)

Peli jäi keskeneräiseksi. jatkan tekemistä kotona.

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8
9    const double nopeus = 400;
10    const double hyppyVoima = 1500;
11
12
13    const int ruudunLeveys = 50;
14    const int ruudunKorkeus = 50;
15
16    PlatformCharacter nemesis;
17    GameObject nemesisMiekka;
18    PlatformCharacter nemesis2;
19    GameObject nemesis2Miekka;
20
21    IntMeter pelaajan1Pisteet;
22    IntMeter pelaajan2Pisteet;
23
24
25    protected override void Begin()
26    {
27        LuoKentta();
28        LisaaLaskurit();
29
30    }
31
32    void LuoKentta()
33    {
34
35        Gravity = new Vector(0, -1500);
36        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta.txt");
37        ruudut['='] = LuoPalikka;
38        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
39
40        LisaaPelaajat();
41        AsetaOhjaimet();
42        Camera.ZoomToLevel();
43
44    }
45
46    void LisaaPelaajat()
47    {
48        nemesis = new PlatformCharacter(100, 100);
49        nemesis.Shape = Shapes.Circle;
50        nemesis.Image = LoadImage("Nemesis1");
51        nemesis.X = -100.0;
52        nemesis.Y = -200.0;
53        nemesis.RightWalkingAnimation = new Animation(LoadImage("Nemesis1 kävely1"));
54        nemesis.LeftWalkingAnimation = new Animation(Image.Mirror(LoadImage("Nemesis1 kävely1")));
55        AddCollisionHandler(nemesis, osumaLattiaan);
56       
57
58        Add(nemesis);
59
60        nemesis2 = new PlatformCharacter(100, 100);
61        nemesis2.Shape = Shapes.Circle;
62        nemesis2.Image = LoadImage("Nemesis2");
63        nemesis2.X = 100.0;
64        nemesis2.Y = -200.0;
65        nemesis2.RightWalkingAnimation = new Animation(Image.Mirror(LoadImage("Nemesis2")));
66        nemesis2.LeftWalkingAnimation = new Animation(LoadImage("Nemesis2"));
67
68        AddCollisionHandler(nemesis2, osumaLattiaan);
69        Add(nemesis2);
70
71    }
72
73
74   
75    PhysicsObject LuoPalikka()
76    {
77        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
78        palikka.Shape = Shapes.Rectangle;
79        palikka.Color = Color.Black;
80        return palikka;
81    }
82
83    void AsetaOhjaimet()
84    {
85        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, null, nemesis, -nopeus);
86        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, null, nemesis, nopeus);
87        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, nemesis.StopHorizontal, null);
88        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, nemesis.StopHorizontal, null);
89        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Hyppää", nemesis, hyppyVoima);
90        Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Pressed, Lyo, "Lyö", nemesis);
91
92        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, null, nemesis2, -nopeus);
93        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, null, nemesis2, nopeus);
94        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, nemesis2.StopHorizontal, null);
95        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, nemesis2.StopHorizontal, null);
96        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Hyppää", nemesis2, hyppyVoima);
97        Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Pressed, Lyo, "Lyö", nemesis2);
98       
99        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
100        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
101    }
102
103    void Lyo(PlatformCharacter hahmo)
104    {
105        Image i;
106        if (hahmo == nemesis)
107        {
108            if (nemesis.X < nemesis2.X)
109            {
110                i = LoadImage("Nemesis1 attack");
111            }
112            else
113            {
114                i = Image.Mirror(LoadImage("Nemesis1 attack"));
115            }
116        }
117        else
118        {
119            if (nemesis.X > nemesis2.X)
120            {
121                i = Image.Mirror(LoadImage("Nemesis2 attack"));
122            }
123            else
124            {
125                i = LoadImage("Nemesis2 attack");
126            }
127        }
128        Image[] tekstuurit = new Image[] { i };
129        Animation a = new Animation(tekstuurit);
130        hahmo.Animation = a;
131    }
132
133    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
134    {
135        hahmo.Walk(nopeus);
136    }
137
138    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
139    {
140        Image[] tekstuurit = LoadImages(
141        "nemesis1 hyppy",
142        "nemesis2 hyppy");
143
144        Animation hyppyTekstuuri = new Animation(tekstuurit);
145        hyppyTekstuuri.FPS = 5;
146
147        if (hahmo == nemesis)
148        {
149            nemesis.Image = tekstuurit[0];
150            nemesis.Tag = "ilmassa";
151        }
152        if (hahmo == nemesis2)
153        {
154            nemesis2.Image = tekstuurit[1];
155            nemesis2.Tag = "ilmassa";
156        }
157
158        hahmo.Jump(voima);
159    }
160    void LisaaLaskurit()
161    {
162        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
163        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
164    }
165    IntMeter LuoPisteLaskuri( double x, double y )
166    {
167        IntMeter laskuri = new IntMeter( 0 );
168        laskuri.MaxValue = 50;
169        Label naytto = new Label();
170        naytto.BindTo( laskuri );
171        naytto.X = x;
172        naytto.Y = y;
173        naytto.TextColor = Color.Green;
174        Add( naytto );
175        return laskuri;
176    }
177
178    void osumaLattiaan(PhysicsObject osuja, PhysicsObject kohde)
179    {
180        if (osuja == nemesis && osuja.Y > kohde.Y && osuja.Tag.ToString() == "ilmassa")
181        {
182            osuja.Image = LoadImage("Nemesis1");
183            osuja.Tag = "maassa";
184        }
185        if (osuja == nemesis2 && osuja.Y > kohde.Y && osuja.Tag.ToString() == "ilmassa")
186        {
187            osuja.Image = LoadImage("Nemesis2");
188            osuja.Tag = "maassa";
189        }
190    }
191
192}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.