source: 2010/24/vehakala/Lamari10/Peli.cs @ 938

Revision 938, 7.4 KB checked in by vehakala, 13 years ago (diff)

Melkein valmis pientä säätöö viel :DD:D:D

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    PhysicsObject pelaaja2;
9    PhysicsObject pelaaja1;
10    PhysicsObject kiekko;
11    bool kiekkoPelaajalla = false;
12    string kenellaKiekko;
13    PhysicsObject maali;
14    //double maxNopeus = 200;
15   
16
17
18
19    protected override void Begin()
20    {
21        LuoKentta();
22        AsetaOhjaimet();
23        LuoKiekko();
24
25    }
26
27    void LuoKentta()
28    {
29        Level.Width = 1024;
30        Level.Height = 768;
31        Level.CreateBorders(0.1, false); // Laitetaan kentälle näkyvät reunat       
32        Level.Background.Image = LoadImage("lamaritausta");
33        Level.Background.Size = new Vector(Level.Width, 513.0 / 828.0 * Level.Width);
34        Level.BackgroundColor = Color.White;
35        Camera.ZoomToLevel(0.0);
36
37        pelaaja2 = LisaaPelaaja("pelaaja2", "mailamies1", -100, 0.0);
38        pelaaja1 = LisaaPelaaja("pelaaja1", "suomi", 100.0, 0.0);
39        LuoMaali(440.0, 0);
40
41    }
42
43    PhysicsObject LisaaPelaaja(string tag, string kuva, double x, double y)
44    {
45        PhysicsObject pelaaja = new PhysicsObject(30.0, 30.0);
46        pelaaja.Image = LoadImage(kuva);
47        pelaaja.Tag = tag;
48        pelaaja.X = x;
49        pelaaja.Y = y;
50        Add(pelaaja);
51        pelaaja.Restitution = 0.1;
52        pelaaja.AngularDamping = 0.95;
53        AddCollisionHandler(pelaaja, PelaajaTormasi);
54        return pelaaja;
55    }
56
57
58    void AsetaOhjaimet()
59    {
60        //Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(-50, 0));
61        //Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(50, 0));
62        //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(0, 50));
63        //Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(0, -50));
64        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Kaanna, null, pelaaja2, Angle.Degrees(5));
65        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Kaanna, null, pelaaja2, Angle.Degrees(-5));
66        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Kiihdyta, null, pelaaja2, 5.0);
67        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Kiihdyta, null, pelaaja2, -5.0);
68        Keyboard.Listen(Key.RightShift, ButtonState.Pressed, LopetaSpinnaus, "Lopeta spinnaus", pelaaja2);
69
70        //Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(-10, 0));
71        //Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(10, 0));
72        //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(0, 10));
73        //Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(0, -10));
74
75        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Laukaise, "laukaise kiekko", pelaaja2);
76
77        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Kaanna, null, pelaaja1, Angle.Degrees(5));
78        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Kaanna, null, pelaaja1, Angle.Degrees(-5));
79        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, Kiihdyta, null, pelaaja1, 5.0);
80        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Kiihdyta, null, pelaaja1, -5.0);
81
82        //Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja1, new Vector(-10, 0));
83        //Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja1, new Vector(10, 0));
84        //Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja1, new Vector(0, 10));
85        //Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, PysaytaPelaajaa, null, pelaaja1, new Vector(0, -10));
86        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Pressed, LopetaSpinnaus, "Lopeta spinnaus", pelaaja1);
87        Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Pressed, Laukaise, "laukaise kiekko", pelaaja1);
88
89
90
91        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
92
93    }
94
95    void LopetaSpinnaus(PhysicsObject pelaaja)
96    {
97        pelaaja.Velocity = Vector.Zero;
98        pelaaja.Angle = Angle.Degrees(0);
99    }
100
101    void Kiihdyta(PhysicsObject pelaaja, double length)
102    {
103        //if (pelaaja.Velocity.Magnitude < maxNopeus)
104        //{
105            pelaaja.Velocity += Vector.FromLengthAndAngle(length, pelaaja.Angle);
106        //}
107    }
108
109    void Kaanna(PhysicsObject pelaaja, Angle kulma)
110    {
111        pelaaja.Angle += kulma;
112    }
113
114    void Laukaise(PhysicsObject pelaaja)
115    {
116        if (kiekkoPelaajalla && pelaaja.Tag.ToString() == kenellaKiekko)
117        {
118            kiekko.Hit(new Vector(500, 0));
119            kiekkoPelaajalla = false;
120        }
121    }
122
123    void LiikutaPelaajaa(PhysicsObject pelaaja, Vector vektori)
124    {
125        pelaaja.Push(vektori);
126    }
127
128    void PysaytaPelaajaa(PhysicsObject pelaaja, Vector vektori)
129    {
130        pelaaja.Stop();
131    }
132    void LuoKiekko()
133    {
134        kiekko = new PhysicsObject(10.0, 10.0, Shapes.Circle);
135        kiekko.Color = Color.Black;
136        kiekko.Tag = "kiekko";
137        kiekko.Restitution = 0.6;
138        Add(kiekko);
139        AddCollisionHandler(kiekko, KasittelekiekonTormays);
140    }
141
142
143    void PelaajaTormasi(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
144    {
145
146        if (kohde.Tag.ToString() == "kiekko")
147        {
148            //MessageDisplay.Add("Osuttiin kiekkoon");
149            kiekkoPelaajalla = true;
150            kenellaKiekko = tormaaja.Tag.ToString();
151        }
152
153        if (kohde.Tag.ToString() == "pelaaja1")
154        {
155            kenellaKiekko = tormaaja.Tag.ToString();
156        }
157
158        if (kohde.Tag.ToString() == "pelaaja2")
159        {
160            kenellaKiekko = tormaaja.Tag.ToString();
161        }
162
163    }
164
165    protected override void Update(Time time)
166    {
167        if (kiekkoPelaajalla && kenellaKiekko == "pelaaja1")
168        {
169            kiekko.Position = pelaaja1.Position;
170        }
171        else if (kiekkoPelaajalla && kenellaKiekko == "pelaaja2")
172        {
173            kiekko.Position = pelaaja2.Position;
174        }
175
176        base.Update(time);
177    }
178
179    PhysicsObject LuoMaali(double x, double y)
180    {
181        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 100.0);
182        PhysicsObject tolppa1 = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 10.0);
183        PhysicsObject tolppa2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 10.0);
184        PhysicsObject tolppa3 = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
185       
186
187        maali.X = x;
188        maali.Y = y;
189       
190
191        maali.Image = LoadImage("maal1");
192
193        tolppa1.Shape = Shapes.Rectangle;
194        tolppa2.Shape = Shapes.Rectangle;
195        tolppa2.Shape = Shapes.Rectangle;
196        tolppa1.X = x;
197        tolppa1.Y = maali.Top;
198        tolppa1.Color = Color.Red;
199
200       
201        tolppa2.X = x;
202        tolppa2.Y = maali.Bottom;
203        tolppa2.Color = Color.Red;
204
205        tolppa3.X = maali.Right;
206        //tolppa3.Y = maali;
207        tolppa3.Color = Color.Red;
208
209        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
210
211        Add(maali);
212        Add(tolppa1);
213        Add(tolppa2);
214        Add(tolppa3);
215       
216
217
218
219       
220        return maali;
221    }
222    void KasittelekiekonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
223    {
224        //kun kiekko menee maalin, peli alkaa keskeltä.
225        pallo.Destroy();
226        if ()
227        {
228       
229        }
230    }
231
232
233}
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.