source: 2010/24/vehakala/Lamari10/Peli.cs @ 871

Revision 871, 1.4 KB checked in by vehakala, 13 years ago (diff)

Oma peli hyvässä vaiheessa! ;DDD

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    PhysicsObject pelaaja;
9
10    protected override void Begin()
11    {
12        LuoKentta();
13        LisaaPelaaja();
14        AsetaOhjaimet();
15
16    }
17
18    void LuoKentta()
19    {
20        Level.Width = 1024;
21        Level.Height = 768;
22        Level.CreateBorders(1.0, false); // Laitetaan kentälle näkyvät reunat       
23        Level.Background.Image = LoadImage("lamaritausta");
24        Level.Background.Size = new Vector(Level.Width, 513.0/828.0*Level.Width);
25        Level.BackgroundColor = Color.White;
26        Camera.ZoomToLevel(0.0);
27    }
28
29    void LisaaPelaaja() 
30    {
31        pelaaja = new PhysicsObject(30.0, 30.0);
32        pelaaja.Image = LoadImage("testiukko");
33        Add(pelaaja);
34    }
35
36
37    void AsetaOhjaimet()
38    {
39        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Kaanny, "Käännä pelaajaa", Angle.Degrees(-2));
40        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Kaanny, "Käännä pelaajaa", Angle.Degrees(2));
41        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Eteenpain, "Luistele eteenpain");
42    }
43
44    void Kaanny(Angle kulma)
45    {
46        pelaaja.Angle += kulma;
47    }
48    void Eteenpain() 
49    { 
50       
51       
52        pelaaja.Push(Vector.FromLengthAndAngle(500.0, pelaaja.Angle));
53    }
54
55
56}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.