source: 2010/24/timisahe/Makkarajahti/Peli.cs @ 976

Revision 976, 9.5 KB checked in by timisahe, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6class Tasohyppely : PhysicsGame
7{
8    const double nopeus = 200;
9    const double hyppyVoima = 4000;
10    IntMeter pisteLaskuri;
11    ValueDisplay pisteNaytto;
12    PlatformCharacter pelaaja1;
13    Vector aloituspaikka;
14    int kenttaNro;
15    Timer uudelleenSyntymisAjastin;
16    protected override void Begin()
17    {
18        SetWindowSize(true);
19
20        kenttaNro = 0;
21
22        // Luodaan pistelaskuri
23        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
24
25        // luodaan pistelaskunäyttö
26        pisteNaytto = new ValueDisplay();
27        pisteNaytto.Text = "Makkaroita: ";
28        pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
29        pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
30        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
31        Add(pisteNaytto);
32
33        // Zoomataan lähemmäksi
34        Camera.ZoomFactor = 2.0;
35
36        Camera.StayInLevel = true;
37
38        seuraavaKentta();
39        MessageDisplay.Add("Etsi kaikki Makkarat (13) ja löydä Bulska!");
40    }
41    void seuraavaKentta()
42    {
43        ClearAll();
44        pisteLaskuri.Reset();
45
46        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
47        MessageDisplay.Add("Makkarajahti");
48
49        // Asetetaan painovoima
50        Gravity = new Vector(0, -1000);
51
52        luoKentta();
53        lisaaNappaimet();
54        Camera.Follow(pelaaja1);
55
56    }
57    void luoKentta()
58    {
59
60        Level.Background.CreateGradient(Color.SkyBlue, Color.SkyBlue);
61
62        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
63
64        ruudut['='] = lisaaTaso;
65        ruudut['*'] = lisaaPelaajat;
66        ruudut['o'] = lisaaPyoreataso;
67        ruudut['i'] = seina;
68        ruudut['#'] = taso;
69        ruudut['-'] = lisaaTasoend;
70        ruudut['&'] = tasoend;
71        ruudut[','] = piikit;
72        ruudut['M'] = makkara;
73        ruudut['0'] = pettavakivi;
74        ruudut['!'] = nuotio;
75        ruudut['?'] = Bulska;
76
77        const int ruudunLeveys = 50;
78        const int ruudunKorkeus = 50;
79
80        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
81        Level.CreateBorders();
82        aloituspaikka = pelaaja1.Position;
83        AddCollisionHandler(pelaaja1, Kasittelepelaaja1Tormays);
84        AddCollisionHandler(pelaaja1, Kasittelepelaaja1Palaminen);
85        AddCollisionHandler(pelaaja1, KasitteleBulska);
86    }
87    PhysicsObject pettavakivi()
88    {
89        PhysicsObject pyoreataso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0, Shapes.Circle);
90        pyoreataso.Color = Color.Black;
91        pyoreataso.Image = LoadImage("kivi");
92        Add(pyoreataso);
93        pyoreataso.Tag = "kivi";
94
95        return pyoreataso;
96
97    }
98    PhysicsObject makkara()
99    {
100        PhysicsObject makkara = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
101        makkara.Color = Color.Orange;
102        makkara.Image = LoadImage("Makkara");
103        Add(makkara);
104        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
105        makkara.Tag = "maali";
106        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
107
108
109        return makkara;
110    }
111    PhysicsObject piikit()
112    {
113        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
114        taso.Tag = "piikit";
115        taso.Color = Color.Orange;
116        taso.Image = LoadImage("piikit");
117        Add(taso);
118
119        return taso;
120    }
121    PhysicsObject tasoend()
122    {
123        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
124        taso.Color = Color.Orange;
125        taso.Image = LoadImage("maaend");
126        Add(taso);
127
128        return taso;
129    }
130    PhysicsObject lisaaTasoend()
131    {
132        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
133        taso.Color = Color.Orange;
134        taso.Image = LoadImage("lattiaend");
135        Add(taso);
136
137        return taso;
138    }
139    PhysicsObject taso()
140    {
141        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
142        taso.Color = Color.Orange;
143        taso.Image = LoadImage("maa");
144        Add(taso);
145
146        return taso;
147    }
148    PhysicsObject lisaaTaso()
149    {
150        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
151        taso.Color = Color.Orange;
152        taso.Image = LoadImage("lattia");
153        Add(taso);
154
155        return taso;
156    }
157    PhysicsObject lisaaPyoreataso()
158    {
159        PhysicsObject pyoreataso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0, Shapes.Circle);
160        pyoreataso.Color = Color.Black;
161        pyoreataso.Image = LoadImage("kivi");
162        Add(pyoreataso);
163
164        return pyoreataso;
165
166    }
167    PlatformCharacter lisaaPelaajat()
168    {
169        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 60);
170        pelaaja1.Mass = 8.0;
171        pelaaja1.Image = LoadImage("Bulla");
172        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
173        AddCollisionHandler(pelaaja1, pettavakivi);
174
175        Add(pelaaja1);
176
177        return pelaaja1;
178    }
179    PhysicsObject seina()
180    {
181        PhysicsObject seina = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
182        seina.Color = Color.Gray;
183        Add(seina);
184        seina.Image = LoadImage("seina");
185
186        return seina;
187    }
188    void lisaaNappaimet()
189    {
190        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
191        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
192
193        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
194        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
195        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
196        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
197    }
198    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
199    {
200        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
201        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
202        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
203        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
204    }
205    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
206    {
207        hahmo.Walk(nopeus);
208    }
209    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
210    {
211        hahmo.Jump(voima);
212        ControllerOne.Vibrate(0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.2);
213    }
214    void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
215    {
216        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
217        {
218            int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
219            pisteLaskuri.Value++;
220            MessageDisplay.Add("Sait makkaran!" + " Makkaroita: " + pisteLaskuri.Value);
221            MessageDisplay.TextColor = Color.Yellow;
222
223            otherObject.Destroy();
224        }
225    }
226    void Kasittelepelaaja1Tormays(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde)
227    {
228        if (kohde.Tag == "piikit")
229        {
230            pelaaja1.Position = aloituspaikka;
231            ControllerOne.Vibrate(010.0, 10.0, 0.0, 0.0, 0.7);
232            MessageDisplay.Add("Auts!");
233            MessageDisplay.TextColor = Color.Red;
234        }
235    }
236    void pettavakivi(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
237    {
238        if (otherObject.Tag.ToString() == "kivi")
239        {
240            otherObject.IsVisible = false;
241            otherObject.IgnoresCollisionResponse = false;
242            TeeSyntymisAjastin(otherObject);
243        }
244    }
245    void TeeSyntymisAjastin(PhysicsObject kivi)
246    {
247        Timer uudelleenSyntymisAjastin = new Timer();
248        uudelleenSyntymisAjastin.Tag = kivi;
249        uudelleenSyntymisAjastin.Interval = 3;
250        uudelleenSyntymisAjastin.Trigger += KiviSyntyyUudelleen;
251        Add(uudelleenSyntymisAjastin);
252        uudelleenSyntymisAjastin.Start();
253    }
254    void KiviSyntyyUudelleen(Timer t)
255    {
256        (t.Tag as PhysicsObject).IgnoresCollisionResponse = true;
257        (t.Tag as PhysicsObject).IsVisible = true;
258        t.Stop();
259    }
260    PhysicsObject nuotio()
261    {
262        PhysicsObject nuotio = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
263        nuotio.Color = Color.Gray;
264        Add(nuotio);
265        nuotio.Image = LoadImage("nuotio");
266        nuotio.Tag = "nuotio";
267
268        return nuotio;
269    }
270    void Kasittelepelaaja1Palaminen(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde)
271    {
272        if (kohde.Tag == "nuotio")
273        {
274            MessageDisplay.Add("Polttaa!");
275            MessageDisplay.TextColor = Color.Red;
276
277            Explosion rajahdys = new Explosion(500);
278            rajahdys.Position = pelaaja1.Position;
279            rajahdys.Speed = 1000.0;
280            rajahdys.Force = 50000;
281
282            Add(rajahdys);
283
284            ControllerOne.Vibrate(10.0, 10.0, 0.0, 0.0, 1.0);
285        }
286
287
288    }
289    PhysicsObject Bulska()
290    {
291        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
292        taso.Color = Color.Orange;
293        taso.Image = LoadImage("Bulska");
294        taso.Tag = "Bulska";
295        Add(taso);
296
297        return taso;
298    }
299    void KasitteleBulska(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde)
300    {
301        if (kohde.Tag == "Bulska")
302        {
303
304            ClearAll();
305
306            Level.Background.Image = LoadImage("Voittoscreeni");
307            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
308        }
309
310    }
311
312}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.