source: 2010/24/timisahe/Makkarajahti/Peli.cs @ 968

Revision 968, 9.3 KB checked in by timisahe, 11 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12    IntMeter pisteLaskuri;
13    ValueDisplay pisteNaytto;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    Vector aloituspaikka;
17
18    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
19
20    Timer uudelleenSyntymisAjastin;
21
22
23    protected override void Begin()
24    {
25
26
27
28
29
30
31        kenttaNro = 0;
32
33        // Luodaan pistelaskuri
34        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
35
36        // luodaan pistelaskunäyttö
37        pisteNaytto = new ValueDisplay();
38        pisteNaytto.Text = "Makkaroita: ";
39        pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
40        pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
41        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
42        Add(pisteNaytto);
43
44        // Zoomataan lähemmäksi
45        Camera.ZoomFactor = 2.0;
46
47        Camera.StayInLevel = true;
48
49        seuraavaKentta();
50        MessageDisplay.Add("Etsi kaikki Makkarat (13) ja löydä Bulska!");
51    }
52
53
54    void seuraavaKentta()
55    {
56        ClearAll();
57        pisteLaskuri.Reset();
58
59        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
60        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
61
62        // Asetetaan painovoima
63        Gravity = new Vector(0, -1000);
64
65        luoKentta();
66        lisaaNappaimet();
67        Camera.Follow(pelaaja1);
68
69    }
70
71
72
73
74
75    void luoKentta()
76    {
77
78        Level.Background.CreateGradient(Color.SkyBlue, Color.SkyBlue);
79
80        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
81
82        ruudut['='] = lisaaTaso;
83        ruudut['*'] = lisaaPelaajat;
84        ruudut['o'] = lisaaPyoreataso;
85        ruudut['i'] = seina;
86        ruudut['#'] = taso;
87        ruudut['-'] = lisaaTasoend;
88        ruudut['&'] = tasoend;
89        ruudut[','] = piikit;
90        ruudut['M'] = makkara;
91        ruudut['0'] = pettavakivi;
92        ruudut['!'] = nuotio;
93        ruudut['?'] = Bulska;
94
95        const int ruudunLeveys = 50;
96        const int ruudunKorkeus = 50;
97
98        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
99        Level.CreateBorders();
100        aloituspaikka = pelaaja1.Position;
101        AddCollisionHandler(pelaaja1, Kasittelepelaaja1Tormays);
102        AddCollisionHandler(pelaaja1, Kasittelepelaaja1Palaminen);
103
104    }
105
106
107    PhysicsObject pettavakivi()
108    {
109        PhysicsObject pyoreataso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0, Shapes.Circle);
110        pyoreataso.Color = Color.Black;
111        pyoreataso.Image = LoadImage("kivi");
112        Add(pyoreataso);
113        pyoreataso.Tag = "kivi";
114
115        return pyoreataso;
116
117    }
118
119    PhysicsObject makkara()
120    {
121        PhysicsObject makkara = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
122        makkara.Color = Color.Orange;
123        makkara.Image = LoadImage("Makkara");
124        Add(makkara);
125        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
126        makkara.Tag = "maali";
127        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
128
129
130        return makkara;
131    }
132
133
134
135
136    PhysicsObject piikit()
137    {
138        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
139        taso.Tag = "piikit";
140        taso.Color = Color.Orange;
141        taso.Image = LoadImage("piikit");
142        Add(taso);
143
144        return taso;
145    }
146
147
148    PhysicsObject tasoend()
149    {
150        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
151        taso.Color = Color.Orange;
152        taso.Image = LoadImage("maaend");
153        Add(taso);
154
155        return taso;
156    }
157
158
159
160
161    PhysicsObject lisaaTasoend()
162    {
163        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
164        taso.Color = Color.Orange;
165        taso.Image = LoadImage("lattiaend");
166        Add(taso);
167
168        return taso;
169    }
170
171    PhysicsObject taso()
172    {
173        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
174        taso.Color = Color.Orange;
175        taso.Image = LoadImage("maa");
176        Add(taso);
177
178        return taso;
179    }
180
181
182
183    PhysicsObject lisaaTaso()
184    {
185        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
186        taso.Color = Color.Orange;
187        taso.Image = LoadImage("lattia");
188        Add(taso);
189
190        return taso;
191    }
192    PhysicsObject lisaaPyoreataso()
193    {
194        PhysicsObject pyoreataso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0, Shapes.Circle);
195        pyoreataso.Color = Color.Black;
196        pyoreataso.Image = LoadImage("kivi");
197        Add(pyoreataso);
198
199        return pyoreataso;
200
201    }
202    PlatformCharacter lisaaPelaajat()
203    {
204        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 60);
205        pelaaja1.Mass = 8.0;
206        pelaaja1.Image = LoadImage("Bulla");
207        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
208        AddCollisionHandler(pelaaja1, pettavakivi);
209       
210
211        Add(pelaaja1);
212
213
214        return pelaaja1;
215
216
217
218
219    }
220
221
222
223    PhysicsObject seina()
224    {
225        PhysicsObject seina = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
226        seina.Color = Color.Gray;
227        Add(seina);
228        seina.Image = LoadImage("seina");
229
230        return seina;
231    }
232
233
234
235    void lisaaNappaimet()
236    {
237        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
238        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
239
240        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
241        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
242        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
243
244
245
246        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
247    }
248
249    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
250    {
251        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
252
253        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
254        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
255        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
256
257
258    }
259
260
261
262    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
263    {
264        hahmo.Walk(nopeus);
265    }
266
267    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
268    {
269        hahmo.Jump(voima);
270        ControllerOne.Vibrate(0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.2);
271    }
272
273    void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
274    {
275        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
276        {
277
278            //this.PlaySound("maali");
279            int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
280            pisteLaskuri.Value++;
281            MessageDisplay.Add("Sait makkaran!" + " Makkaroita: " + pisteLaskuri.Value);
282            MessageDisplay.TextColor = Color.Yellow;
283
284
285            otherObject.Destroy();
286
287
288        }
289    }
290
291
292    void Kasittelepelaaja1Tormays(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde)
293    {
294        if (kohde.Tag == "piikit")
295        {
296            pelaaja1.Position = aloituspaikka;
297            ControllerOne.Vibrate(010.0, 10.0, 0.0, 0.0, 0.7);
298            MessageDisplay.Add("Auts!");
299            MessageDisplay.TextColor = Color.Red;
300
301
302
303
304        }
305    }
306    void pettavakivi(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
307    {
308        if (otherObject.Tag.ToString() == "kivi")
309        {
310            otherObject.IsVisible = false;
311            otherObject.IgnoresCollisionResponse = false;
312            TeeSyntymisAjastin(otherObject);
313        }
314    }
315
316    void TeeSyntymisAjastin(PhysicsObject kivi)
317    {
318        Timer uudelleenSyntymisAjastin = new Timer();
319        uudelleenSyntymisAjastin.Tag = kivi;
320        uudelleenSyntymisAjastin.Interval = 3;
321        uudelleenSyntymisAjastin.Trigger += KiviSyntyyUudelleen;
322        Add(uudelleenSyntymisAjastin);
323        uudelleenSyntymisAjastin.Start();
324    }
325
326    void KiviSyntyyUudelleen(Timer t)
327    {
328        (t.Tag as PhysicsObject).IgnoresCollisionResponse = true;
329        (t.Tag as PhysicsObject).IsVisible = true;
330        t.Stop();
331    }
332
333    PhysicsObject nuotio()
334    {
335        PhysicsObject nuotio = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
336        nuotio.Color = Color.Gray;
337        Add(nuotio);
338        nuotio.Image = LoadImage("nuotio");
339        nuotio.Tag = "nuotio";
340
341        return nuotio;
342    }
343    void Kasittelepelaaja1Palaminen(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde)
344    {
345        if (kohde.Tag == "nuotio")
346        {
347            MessageDisplay.Add("Polttaa!");
348            MessageDisplay.TextColor = Color.Red;
349
350           
351            Explosion rajahdys = new Explosion(500);
352            rajahdys.Position = pelaaja1.Position;
353            rajahdys.Speed = 1000.0;
354            rajahdys.Force = 100000;
355
356            Add(rajahdys);
357
358            ControllerOne.Vibrate(10.0, 10.0, 0.0, 0.0, 1.0);
359
360
361        }
362
363
364    }
365    PhysicsObject Bulska()
366    {
367        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
368        taso.Color = Color.Orange;
369        taso.Image = LoadImage("Bulska");
370        Add(taso);
371
372        return taso;
373    }
374
375}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.