source: 2010/24/timisahe/Makkarajahti/Peli.cs @ 952

Revision 952, 8.8 KB checked in by timisahe, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12    IntMeter pisteLaskuri;
13    ValueDisplay pisteNaytto;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    Vector aloituspaikka;
17
18    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
19
20    Timer uudelleenSyntymisAjastin;
21
22
23    protected override void Begin()
24    {
25
26
27
28
29
30
31        kenttaNro = 0;
32
33        // Luodaan pistelaskuri
34        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
35
36        // luodaan pistelaskunäyttö
37        pisteNaytto = new ValueDisplay();
38        pisteNaytto.Text = "Makkaroita: ";
39        pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
40        pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
41        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
42        Add(pisteNaytto);
43
44        // Zoomataan lähemmäksi
45        Camera.ZoomFactor = 2.0;
46
47        Camera.StayInLevel = true;
48
49        seuraavaKentta();
50        MessageDisplay.Add("Etsi kaikki Makkarat!");
51    }
52
53
54    void seuraavaKentta()
55    {
56        ClearAll();
57        pisteLaskuri.Reset();
58
59        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
60        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
61
62        // Asetetaan painovoima
63        Gravity = new Vector(0, -1000);
64
65        luoKentta();
66        lisaaNappaimet();
67        Camera.Follow(pelaaja1);
68
69    }
70
71
72
73
74
75    void luoKentta()
76    {
77
78        Level.Background.CreateGradient(Color.SkyBlue, Color.SkyBlue);
79
80        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
81
82        ruudut['='] = lisaaTaso;
83        ruudut['*'] = lisaaPelaajat;
84        ruudut['o'] = lisaaPyoreataso;
85        ruudut['i'] = seina;
86        ruudut['#'] = taso;
87        ruudut['-'] = lisaaTasoend;
88        ruudut['&'] = tasoend;
89        ruudut[','] = piikit;
90        ruudut['M'] = makkara;
91        ruudut['0'] = pettavakivi;
92        ruudut['!'] = nuotio;
93
94        const int ruudunLeveys = 50;
95        const int ruudunKorkeus = 50;
96
97        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
98        Level.CreateBorders();
99        aloituspaikka = pelaaja1.Position;
100        AddCollisionHandler(pelaaja1, Kasittelepelaaja1Tormays);
101        AddCollisionHandler(pelaaja1, Kasittelepelaaja1Palaminen);
102
103    }
104
105
106    PhysicsObject pettavakivi()
107    {
108        PhysicsObject pyoreataso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0, Shapes.Circle);
109        pyoreataso.Color = Color.Black;
110        pyoreataso.Image = LoadImage("kivi");
111        Add(pyoreataso);
112        pyoreataso.Tag = "kivi";
113
114        return pyoreataso;
115
116    }
117
118    PhysicsObject makkara()
119    {
120        PhysicsObject makkara = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
121        makkara.Color = Color.Orange;
122        makkara.Image = LoadImage("Makkara");
123        Add(makkara);
124        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
125        makkara.Tag = "maali";
126        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
127
128
129        return makkara;
130    }
131
132
133    PhysicsObject piikit()
134    {
135        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
136        taso.Tag = "piikit";
137        taso.Color = Color.Orange;
138        taso.Image = LoadImage("piikit");
139        Add(taso);
140
141        return taso;
142    }
143
144
145    PhysicsObject tasoend()
146    {
147        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
148        taso.Color = Color.Orange;
149        taso.Image = LoadImage("maaend");
150        Add(taso);
151
152        return taso;
153    }
154
155
156
157
158    PhysicsObject lisaaTasoend()
159    {
160        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
161        taso.Color = Color.Orange;
162        taso.Image = LoadImage("lattiaend");
163        Add(taso);
164
165        return taso;
166    }
167
168    PhysicsObject taso()
169    {
170        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
171        taso.Color = Color.Orange;
172        taso.Image = LoadImage("maa");
173        Add(taso);
174
175        return taso;
176    }
177
178
179
180    PhysicsObject lisaaTaso()
181    {
182        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
183        taso.Color = Color.Orange;
184        taso.Image = LoadImage("lattia");
185        Add(taso);
186
187        return taso;
188    }
189    PhysicsObject lisaaPyoreataso()
190    {
191        PhysicsObject pyoreataso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0, Shapes.Circle);
192        pyoreataso.Color = Color.Black;
193        pyoreataso.Image = LoadImage("kivi");
194        Add(pyoreataso);
195
196        return pyoreataso;
197
198    }
199    PlatformCharacter lisaaPelaajat()
200    {
201        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 60);
202        pelaaja1.Mass = 8.0;
203        pelaaja1.Image = LoadImage("Bulla");
204
205        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
206        AddCollisionHandler(pelaaja1, pettavakivi);
207       
208
209        Add(pelaaja1);
210
211
212        return pelaaja1;
213
214
215
216
217    }
218
219
220
221    PhysicsObject seina()
222    {
223        PhysicsObject seina = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
224        seina.Color = Color.Gray;
225        Add(seina);
226        seina.Image = LoadImage("seina");
227
228        return seina;
229    }
230
231
232
233    void lisaaNappaimet()
234    {
235        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
236        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
237
238        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
239        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
240        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
241
242
243
244        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
245    }
246
247    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
248    {
249        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
250
251        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
252        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
253        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
254
255
256    }
257
258
259
260    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
261    {
262        hahmo.Walk(nopeus);
263    }
264
265    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
266    {
267        hahmo.Jump(voima);
268        ControllerOne.Vibrate(0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.2);
269    }
270
271    void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
272    {
273        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
274        {
275
276            //this.PlaySound("maali");
277            int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
278            pisteLaskuri.Value++;
279            MessageDisplay.Add("Sait makkaran!" + " Makkaroita: " + pisteLaskuri.Value);
280
281            otherObject.Destroy();
282
283
284        }
285    }
286
287
288    void Kasittelepelaaja1Tormays(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde)
289    {
290        if (kohde.Tag == "piikit")
291        {
292            pelaaja1.Position = aloituspaikka;
293            ControllerOne.Vibrate(010.0, 10.0, 0.0, 0.0, 0.7);
294            MessageDisplay.Add("Auts!");
295
296
297
298        }
299    }
300    void pettavakivi(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
301    {
302        if (otherObject.Tag.ToString() == "kivi")
303        {
304            otherObject.IsVisible = false;
305            otherObject.IgnoresCollisionResponse = false;
306            TeeSyntymisAjastin(otherObject);
307        }
308    }
309
310    void TeeSyntymisAjastin(PhysicsObject kivi)
311    {
312        Timer uudelleenSyntymisAjastin = new Timer();
313        uudelleenSyntymisAjastin.Tag = kivi;
314        uudelleenSyntymisAjastin.Interval = 3;
315        uudelleenSyntymisAjastin.Trigger += KiviSyntyyUudelleen;
316        Add(uudelleenSyntymisAjastin);
317        uudelleenSyntymisAjastin.Start();
318    }
319
320    void KiviSyntyyUudelleen(Timer t)
321    {
322        (t.Tag as PhysicsObject).IgnoresCollisionResponse = true;
323        (t.Tag as PhysicsObject).IsVisible = true;
324        t.Stop();
325    }
326
327    PhysicsObject nuotio()
328    {
329        PhysicsObject nuotio = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
330        nuotio.Color = Color.Gray;
331        Add(nuotio);
332        nuotio.Image = LoadImage("nuotio");
333        nuotio.Tag = "nuotio";
334
335        return nuotio;
336    }
337    void Kasittelepelaaja1Palaminen(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde)
338    {
339        if (kohde.Tag == "nuotio")
340        {
341            MessageDisplay.Add("Voitit Pelin!");
342           
343            Explosion rajahdys = new Explosion(500);
344            rajahdys.Position = pelaaja1.Position;
345            Add(rajahdys);
346
347            ControllerOne.Vibrate(10.0, 10.0, 0.0, 0.0, 1.0);
348
349
350        }
351
352
353    }
354
355}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.