source: 2010/24/timisahe/Makkarajahti/Peli.cs @ 947

Revision 947, 8.2 KB checked in by timisahe, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12    IntMeter pisteLaskuri;
13    ValueDisplay pisteNaytto;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    Vector aloituspaikka;
17
18    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
19
20    Timer uudelleenSyntymisAjastin;
21
22   
23    protected override void Begin()
24    {
25
26
27
28
29
30
31        kenttaNro = 0;
32
33        // Luodaan pistelaskuri
34        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
35
36        // luodaan pistelaskunäyttö
37        pisteNaytto = new ValueDisplay();
38        pisteNaytto.Text = "Makkaroita: ";
39        pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
40        pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
41        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
42        Add(pisteNaytto);
43
44        // Zoomataan lähemmäksi
45        Camera.ZoomFactor = 2.0;
46
47        Camera.StayInLevel = true;
48
49        seuraavaKentta();
50        MessageDisplay.Add("Etsi kaikki Makkarat!");
51    }
52
53
54    void seuraavaKentta()
55    {
56        ClearAll();
57        pisteLaskuri.Reset();
58
59        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
60        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
61
62        // Asetetaan painovoima
63        Gravity = new Vector(0, -1000);
64
65        luoKentta();
66        lisaaNappaimet();
67        Camera.Follow(pelaaja1);
68
69    }
70
71
72
73
74
75    void luoKentta()
76    {
77
78        Level.Background.CreateGradient(Color.SkyBlue, Color.SkyBlue);
79
80        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
81
82        ruudut['='] = lisaaTaso;
83        ruudut['*'] = lisaaPelaajat;
84        ruudut['o'] = lisaaPyoreataso;
85        ruudut['i'] = seina;
86        ruudut['#'] = taso;
87        ruudut['-'] = lisaaTasoend;
88        ruudut['&'] = tasoend;
89        ruudut[','] = piikit;
90        ruudut['M'] = makkara;
91        ruudut['0'] = pettavakivi;
92        ruudut['!'] = nuotio;
93
94        const int ruudunLeveys = 50;
95        const int ruudunKorkeus = 50;
96
97        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
98        Level.CreateBorders();
99        aloituspaikka = pelaaja1.Position;
100        AddCollisionHandler(pelaaja1, Kasittelepelaaja1Tormays);
101
102    }
103
104
105    PhysicsObject pettavakivi()
106    {
107        PhysicsObject pyoreataso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0, Shapes.Circle);
108        pyoreataso.Color = Color.Black;
109        pyoreataso.Image = LoadImage("kivi");
110        Add(pyoreataso);
111        pyoreataso.Tag = "kivi";
112
113        return pyoreataso;
114
115    }
116
117    PhysicsObject makkara()
118    {
119        PhysicsObject makkara = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
120        makkara.Color = Color.Orange;
121        makkara.Image = LoadImage("Makkara");
122        Add(makkara);
123        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
124        makkara.Tag = "maali";
125        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
126
127
128        return makkara;
129    }
130
131
132    PhysicsObject piikit()
133    {
134        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
135        taso.Tag = "piikit";
136        taso.Color = Color.Orange;
137        taso.Image = LoadImage("piikit");
138        Add(taso);
139
140        return taso;
141    }
142 
143
144    PhysicsObject tasoend()
145    {
146        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
147        taso.Color = Color.Orange;
148        taso.Image = LoadImage("maaend");
149        Add(taso);
150
151        return taso;
152    }
153
154
155
156
157    PhysicsObject lisaaTasoend()
158    {
159        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
160        taso.Color = Color.Orange;
161        taso.Image = LoadImage("lattiaend");
162        Add(taso);
163
164        return taso;
165    }
166
167    PhysicsObject taso()
168    {
169        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
170        taso.Color = Color.Orange;
171        taso.Image = LoadImage("maa");
172        Add(taso);
173
174        return taso;
175    }
176
177
178
179    PhysicsObject lisaaTaso()
180    {
181        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
182        taso.Color = Color.Orange;
183        taso.Image = LoadImage("lattia");
184        Add(taso);
185
186        return taso;
187    }
188    PhysicsObject lisaaPyoreataso()
189    {
190        PhysicsObject pyoreataso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0, Shapes.Circle);
191        pyoreataso.Color = Color.Black;
192        pyoreataso.Image = LoadImage("kivi");
193        Add(pyoreataso);
194
195        return pyoreataso;
196
197    }
198    PlatformCharacter lisaaPelaajat()
199    {
200        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 60);
201        pelaaja1.Mass = 8.0;
202        pelaaja1.Image = LoadImage("Bulla");
203
204        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
205        AddCollisionHandler(pelaaja1, pettavakivi);
206
207        Add(pelaaja1);
208       
209       
210        return pelaaja1;
211
212   
213
214
215    }
216
217
218
219    PhysicsObject seina()
220    {
221        PhysicsObject seina = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
222        seina.Color = Color.Gray;
223        Add(seina);
224        seina.Image = LoadImage("seina");
225
226        return seina;
227    }
228
229
230
231    void lisaaNappaimet()
232    {
233        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
234        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
235
236        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
237        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
238        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
239
240
241
242        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
243    }
244
245    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
246    {
247        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
248
249        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
250        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
251        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
252
253
254    }
255
256   
257
258    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
259    {
260        hahmo.Walk(nopeus);
261    }
262
263    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
264    {
265        hahmo.Jump(voima);
266        ControllerOne.Vibrate(0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.2);
267    }
268
269    void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
270    {
271        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
272        {
273
274            //this.PlaySound("maali");
275            int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
276            pisteLaskuri.Value++;
277            MessageDisplay.Add("Sait makkaran!" + " Makkaroita: " + pisteLaskuri.Value);
278
279            otherObject.Destroy();
280
281
282        }
283    }
284
285
286    void Kasittelepelaaja1Tormays(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde)
287    {
288        if (kohde.Tag == "piikit")
289        {
290            pelaaja1.Position = aloituspaikka;
291            ControllerOne.Vibrate(010.0, 10.0, 0.0, 0.0, 0.7);
292            MessageDisplay.Add("Auts!");
293
294
295
296        }
297    }
298    void pettavakivi(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
299    {
300        if (otherObject.Tag.ToString() == "kivi")
301        {
302            otherObject.IsVisible = false;
303            otherObject.IgnoresCollisionResponse = false;
304            TeeSyntymisAjastin(otherObject);
305        }
306    }
307   
308    void TeeSyntymisAjastin(PhysicsObject kivi)
309    {
310        Timer uudelleenSyntymisAjastin = new Timer();
311        uudelleenSyntymisAjastin.Tag = kivi;
312        uudelleenSyntymisAjastin.Interval = 3;
313        uudelleenSyntymisAjastin.Trigger += KiviSyntyyUudelleen;
314        Add(uudelleenSyntymisAjastin);
315        uudelleenSyntymisAjastin.Start();
316    }
317
318    void KiviSyntyyUudelleen(Timer t)
319    {
320        (t.Tag as PhysicsObject).IgnoresCollisionResponse = true;
321        (t.Tag as PhysicsObject).IsVisible = true;
322        t.Stop();
323    }
324
325    PhysicsObject nuotio()
326    {
327        PhysicsObject
328        seina.Color = Color.Gray;
329        Add(seina);
330        seina.Image = LoadImage("seina");
331
332        return seina;
333    }
334   
335
336}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.