source: 2010/24/satusuit/Tasohyppely1/Peli.cs @ 854

Revision 851, 4.1 KB checked in by anlakane, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12    IntMeter pisteLaskuri;
13    ValueDisplay pisteNaytto;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
18
19
20    protected override void Begin()
21    {
22        kenttaNro = 0;
23        Level.Width = 2000;
24        Level.Height = 1000;
25
26        // Luodaan pistelaskuri
27        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
28
29        // luodaan pistelaskunäyttö
30        pisteNaytto = new ValueDisplay();
31        pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
32        pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
33        pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
34        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
35        Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
36
37        // Zoomataan lähemmäksi
38        Camera.ZoomFactor = 2.0;
39
40        Camera.StayInLevel = true;
41
42        seuraavaKentta();
43        MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
44    }
45
46    void seuraavaKentta()
47    {
48        ClearAll();
49        pisteLaskuri.Reset();
50
51        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
52        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
53
54        // Asetetaan painovoima
55        Gravity = new Vector(0, -1000);
56
57        luoKentta();
58        lisaaNappaimet();
59        Camera.Follow(pelaaja1);
60    }
61
62    void luoKentta()
63    {
64        Level.CreateBorders();
65        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
66
67        lisaaTaso(-200, -350);
68        lisaaTaso(0, -200);
69
70        lisaaMaali();
71        lisaaPelaajat();
72    }
73
74    void lisaaTaso(double x, double y)
75    {
76        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
77        taso.Color = Color.Green;
78        taso.X = x;
79        taso.Y = y;
80        Add(taso);
81    }
82
83    void lisaaPelaajat()
84    {
85        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
86        pelaaja1.Mass = 4.0;
87        pelaaja1.Image = LoadImage("norsu");
88        pelaaja1.X = 0;
89        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
90
91        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
92
93        Add(pelaaja1);
94    }
95
96    void lisaaMaali()
97    {
98        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
99        maali.Tag = "maali";
100        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
101        maali.X = 30;
102        maali.Y = -60;
103        maali.Image = LoadImage("tahti");
104        Add(maali);
105    }
106
107    void lisaaNappaimet()
108    {
109        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
110        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
111
112        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
113        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
114        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
115
116        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
117    }
118
119    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
120    {
121        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
122
123        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
124        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
125        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
126    }
127
128    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
129    {
130        hahmo.Walk(nopeus);
131    }
132
133    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
134    {
135        hahmo.Jump(voima);
136    }
137
138    void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
139    {
140        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
141        {
142            this.PlaySound("maali");
143            int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
144            seuraavaKentta();
145            MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
146        }
147    }
148}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.