source: 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/Peli.cs @ 963

Revision 963, 92.3 KB checked in by ramipasa, 13 years ago (diff)

Lisätty taistelusysteemi (joka tosin on vielä buginen ja kaataa pelin).

Line 
1using System;                        // Tämän tarpeellisuus pitäisi olla itsestäänselvyys
2using Jypeli;                        // Jypeli
3using Jypeli.ScreenObjects;          // Jypeli.ScreenObjects
4using Jypeli.Assets;                 // Jypeli.Assets
5using System.Collections.Generic;    // Jypelin tutoriaali
6using System.IO;                     // Streamreader vaatii tämän
7using System.Windows.Forms;          // jotta voin näyttää msgboxeja
8using ALTKTechs;                     // Avaruuslaatikon moottorikomponentit
9using ALTKUnits;
10using ALTKCiv;
11using ALTKPromotions;
12using ALTKDiff;
13using ALTKAIBehaviour;
14using BaseRules;                     // Avaruuslaatikon sääntötiedosto, helpottaa modien tekemistä
15using System.Threading;              // voin käyttää Thread.Sleepiä
16
17namespace ALTKTileEngine
18{
19    public class Peli : Game
20    {
21        bool gamestarted = false;
22        int currDiffLevel; // jotta tätä voidaan käyttää missä tahansa
23
24        int[,] TerrainMap; // perusmaastokartta
25        int[,] DTerrainMap; // erikoismaastokartta
26        int[,] OwnershipMap; // ruudukon omistuskartta (kenen pelaajan hallinnassa on mikäkin ruutu)
27        int[,] ShroudMap; // pelaajan näkymää pienentävä Shroudmap
28        int[,] UnitMap; // yksikkökartta
29
30        string Textpath;
31        string OwnershipColorPath;
32
33        int AmountofPlayers; // Ihmispelaajien määrä, tällä hetkellä peli tukee vain yhtä
34        int TurnNumber; // vuoron numero
35        int CurrProduction; // pelaajan tämänhetkinen tuotanto
36        int PlayerAmount = 2;
37
38        // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39        // Pitänee tehdä vielä yksi ALTKSUnit-namespace ALTKCoreen.
40        // Tämä sisältäisi tiedot yksiköiden omistajasta, yksikön perusyksiköstä ym. sekä myös karttakoordinaatit
41        // (karttakoordinaatit säilyttää myös UnitMap, josta on helppo tarkastaa esim. liikuttaessa yksiköitä, onko ruudussa jo esim. vihollisyksiköitä.
42
43        int SelectedUnit = -1;
44
45        bool UnitsSelected = new bool();
46
47        TextDisplay TileDisp;
48        TextDisplay UnitStatsDisp;
49        TextDisplay ProductionDisp;
50        TextDisplay BuildCityDisp;
51        TextDisplay BuildUnitsDisp;
52        TextDisplay Unit1Disp;
53        TextDisplay Unit2Disp;
54        TextDisplay Unit3Disp;
55        TextDisplay Unit4Disp;
56        TextDisplay ResearchDisp;
57        TextDisplay ResearchableTech1;
58        TextDisplay ResearchableTech2;
59        TextDisplay ResearchableTech3;
60        TextDisplay ClicktoResearch;
61
62        int kartanLeveys;
63        int kartanKorkeus;
64
65        int CurrentPlayer;
66
67        bool CityPlaceSelection;
68        bool TileClickAllowed = false;
69
70        bool UnitBuildingMode = false;
71        bool UnitPositioningMode = false;
72        int currentunit = new int();
73
74        // perusmaastotyypit
75        const int Aavikko = 2, Tundra = 3, Vuoristo = 1, Lehtimetsa = 0;
76
77        // erikoismaastotyypit
78        const int Havumetsa = 2, Tyhja = 0, Kuusimetsa = 3;
79
80        // Pelissä on viisi eri tasoa, toisella perusmaasto ja toisella tarkempaa tietoa (esim. onko ruutu metsää ym.)
81        // Kolmas taso kertoo, kenen valtion hallinnassa ruutu on, neljäs on Fog of War, ja viides piirtää yksiköt.
82        GameObject[,] tile;
83        GameObject[,] DTile;
84        GameObject[,] TileOwnership;
85        GameObject[,] ShroudTile;
86        GameObject[,] UnitTile;
87        //Vector tileVector;
88
89        Vector CamSpeedEast = new Vector(20.0, .0);
90        Vector CamSpeedWest = new Vector(-20.0, .0);
91        Vector CamSpeedNorth = new Vector(.0, 20.0);
92        Vector CamSpeedSouth = new Vector(.0, -20.0);
93
94        // Käytän ennemmin enemmän muistia kuin prosessoria, joten lasken nämä jo täällä
95        int MouseScreenWidth;
96        int MouseScreenHeight;
97        int NegMouseScreenWidth;
98        int NegMouseScreenHeight;
99        # region Aloitusruutuvalikko
100        protected override void Begin()
101        {
102            //SetWindowSize(true);
103            Textpath = Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\";
104            OwnershipColorPath = Textpath + "Ownership\\";
105            InitRules();
106            InitStartMenu();
107            //InitControls();
108            //InitMap();
109        }
110        void InitStartMenu()
111        {
112            Level.BackgroundColor = Color.Gray;
113            Mouse.Enabled = true;
114            Mouse.IsCursorVisible = true;
115
116            InputQueryWindow input = new InputQueryWindow();
117            input.InputConfirmed += Player_SetName;
118            input.QueryText.Text = "Kirjoita valtiosi nimi:";
119            input.Size = new Vector(300.0, 100.0);
120            input.Position = new Vector(-250.0, 350.0);
121            input.InputBox.BorderColor = Color.GreenYellow;
122            ShowWindow(input);
123
124            GameObject TrainingButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
125            GameObject EasyButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
126            GameObject NormalButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
127            GameObject HardButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
128            GameObject VHardButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
129            GameObject NightmareButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
130            GameObject InsanityButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
131
132            for (int a = 0; a <= 6; a++)
133            {
134                if (a == 0) { SetDiffButton(TrainingButton, 0); }
135                if (a == 1) { SetDiffButton(EasyButton, 1); }
136                if (a == 2) { SetDiffButton(NormalButton, 2); }
137                if (a == 3) { SetDiffButton(HardButton, 3); }
138                if (a == 4) { SetDiffButton(VHardButton, 4); }
139                if (a == 5) { SetDiffButton(NightmareButton, 5); }
140                if (a == 6) { SetDiffButton(InsanityButton, 6); }
141            }
142            Mouse.ListenOn(TrainingButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 0);
143            Mouse.ListenOn(EasyButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 1);
144            Mouse.ListenOn(NormalButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 2);
145            Mouse.ListenOn(HardButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 3);
146            Mouse.ListenOn(VHardButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 4);
147            Mouse.ListenOn(NightmareButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 5);
148            Mouse.ListenOn(InsanityButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 6);
149        }
150
151        void Player_SetName(InputQueryWindow sender, string input)
152        {
153            Rules.pCivs[0].Name = input;
154            Rules.pCivs[0].HumanPlayer = true;
155            Rules.pCivs[0].Enabled = true;
156            Rules.pCivs[0].Color = "red";
157        }
158
159        void SetDiffButton(GameObject diffbutton, int difflevel)
160        {
161            diffbutton.X = 250;
162            diffbutton.Y = ((difflevel * -50) + 300);
163            if (difflevel == 0) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "training"); }
164            else if (difflevel == 1) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "easy"); }
165            else if (difflevel == 2) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "normal"); }
166            else if (difflevel == 3) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "hard"); }
167            else if (difflevel == 4) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "vhard"); }
168            else if (difflevel == 5) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "nightmare"); }
169            else if (difflevel == 6) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "insanity"); }
170            Add(diffbutton);
171            //return diffbutton;
172        }
173
174        void SelectDifficulty(int difflevel)
175        {
176            ClearAll();
177            currDiffLevel = new int();
178            currDiffLevel = difflevel;
179            InitControls();
180            InitMap();
181            gamestarted = true;
182        }
183        # endregion
184        # region Kartan luominen
185
186        void InitMap()
187        {
188            TurnNumber = new int();
189            AmountofPlayers = new int();
190            Int32 i;
191            Int32 j;
192            string mLine;
193            TextReader bReader;
194            bReader = new StreamReader("Content\\Maps\\1\\base.txt");
195            //try
196            //{
197
198            // Yleensä kartan kaksi ensimmäistä riviä ovat kommentteja
199            bReader.ReadLine();
200            bReader.ReadLine();
201
202            kartanLeveys = Convert.ToInt32(bReader.ReadLine().Substring(9, 2));
203            kartanKorkeus = Convert.ToInt32(bReader.ReadLine().Substring(10, 2));
204
205            Int32 mapWidthJ = (kartanLeveys * 48) / 2;
206            Int32 mapHeightJ = (kartanKorkeus * 48) / 2;
207
208            bReader.ReadLine();
209            // Ladataan TerrainMapit muistiin myöhempää käyttöä varten
210
211            TerrainMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
212            DTerrainMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
213            OwnershipMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
214            ShroudMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
215            UnitMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
216            InitTerrain(0);
217            InitTerrain(1);
218            InitTerrain(2);
219            InitTerrain(3);
220            InitTerrain(4);
221
222            tile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
223            DTile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
224            TileOwnership = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
225            ShroudTile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
226            UnitTile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
227            InitTerrainGraphics(0);
228            InitTerrainGraphics(1);
229            InitTerrainGraphics(2);
230            InitTerrainGraphics(3);
231            InitTerrainGraphics(4);
232
233            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
234            {
235                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
236                {
237                    UnitMap[i, j] = -1;
238                }
239            }
240
241            // Initialisoidaan Unitmap
242
243            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
244            {
245                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
246                {
247                    UnitTile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
248                    UnitTile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
249                    UnitTile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
250                    UnitTile[i, j].Image = LoadImage(Textpath + "nothing");
251                    Add(UnitTile[i, j]);
252                }
253            }
254
255            // Koodi käännetty RGE:n VB.netistä
256            // Asettaa ja piirtää pohjamaaston
257
258            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
259            {
260                mLine = bReader.ReadLine();
261                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
262                {
263                    // MessageBox.Show(mLine + " " + j + " " + i);s
264                    tile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
265                    tile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
266                    tile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
267                    TerrainMap[i, j] = getTerrainType(mLine.Substring(j, 1), 0, i, j);
268                    tile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromTerrainType(TerrainMap[i, j], 0, i, j));
269                    Add(tile[i, j]);
270                    Mouse.ListenOn(tile[i, j], MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Released, TileClicked, "", i, j);
271                    //Mouse.ListenMovement(tile[i, j], showTileInfo_forTileDisp, null, i, j);
272                    // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j]));
273                }
274            }
275
276            // Luetaan karttatiedoston rivivälit
277            bReader.ReadLine();
278            bReader.ReadLine();
279
280            // Rami 16. 6. 2010: Omistuskartta pitää sittenkin säätää ennen erikoismaastoa, sillä
281            // kaupungit ja omistusrinki piirretään erikoismaaston asettamiskoodin kutsusta
282            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
283            {
284                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
285                {
286                    // MessageBox.Show(mLine + " " + j + " " + i);
287                    OwnershipMap[i, j] = -1;
288                    TileOwnership[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
289                    TileOwnership[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
290                    TileOwnership[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
291                    TileOwnership[i, j].Image = LoadImage(Textpath + "nothing");
292                    Add(TileOwnership[i, j]);
293                    //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
294                    // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j]));
295                }
296            }
297
298            // Initialisoidaan Shroudmap
299
300            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
301            {
302                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
303                {
304                    ShroudMap[i, j] = 1;
305                    ShroudTile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
306                    ShroudTile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
307                    ShroudTile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
308                    ShroudTile[i, j].Image = LoadImage(Textpath + "fogofwar");
309                }
310            }
311
312
313            // Asettaa ja piirtää erikoismaaston
314
315            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
316            {
317                mLine = bReader.ReadLine();
318                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
319                {
320                    DTile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
321                    DTile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
322                    DTile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
323                    DTerrainMap[i, j] = getTerrainType(mLine.Substring(j, 1), 1, i, j);
324                    DTile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromTerrainType(DTerrainMap[i, j], 1, i, j));
325                    Add(DTile[i, j]);
326                    if (getTexture_fromTerrainType(DTerrainMap[i, j], 1, i, j).Contains("city"))
327                    {
328                        DrawOwnership(i, j);
329                    }
330                }
331            }
332
333            // Piirretään ShroudTile vasta tässä, jotta se olisi DTilen päällä
334            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
335            {
336                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
337                {
338                    if (ShroudMap[i, j] == 1)
339                    {
340                       Add(ShroudTile[i, j]);
341                    }
342                }
343            }
344
345            //catch
346            //{
347            //    MessageBox.Show("Map error!");
348            //    bReader.Close();
349            //    Exit();
350            //}
351            bReader.Close();
352            //for (int playernumber = 0; playernumber <= 30; playernumber++)
353            //{
354            //    Rules.pCivs[playernumber].Color = setAIOwnershipColor(playernumber);
355            //}
356            Level.BackgroundColor = Color.Black;
357            InitGUI();
358
359            Application.DoEvents();
360            TurnSystem_Start(0); // Antaa pelin alkaa!
361        }
362
363        private void InitTerrain(int tlayer)
364        {
365            for (int a = 0; a <= (kartanKorkeus - 1); a++)
366            {
367                for (int b = 0; b <= (kartanLeveys - 1); b++)
368                {
369                    GetTerrainLayer(tlayer)[a, b] = new int();
370                }
371            }
372        }
373
374        int[,] GetTerrainLayer(int tlayer)
375        {
376            if (tlayer == 0) { return TerrainMap; }
377            if (tlayer == 1) { return DTerrainMap; }
378            if (tlayer == 2) { return OwnershipMap; }
379            if (tlayer == 3) { return ShroudMap; }
380            if (tlayer == 4) { return UnitMap; }
381            return TerrainMap;
382        }
383
384        private void InitTerrainGraphics(int tlayer)
385        {
386            for (int a = 0; a <= (kartanKorkeus - 1); a++)
387            {
388                for (int b = 0; b <= (kartanLeveys - 1); b++)
389                {
390                    GetGraphicsLayer(tlayer)[a, b] = new PhysicsObject(48.0, 48.0);
391                }
392            }
393        }
394
395        GameObject[,] GetGraphicsLayer(int tlayer)
396        {
397            if (tlayer == 0) {return tile; }
398            if (tlayer == 1) {return DTile; }
399            if (tlayer == 2) { return TileOwnership; }
400            if (tlayer == 3) { return ShroudTile; }
401            if (tlayer == 4) { return UnitTile; }
402            return tile;
403        }
404
405        int getTerrainType(string ch, int terrainlayer, int i, int j)
406        {
407            if (terrainlayer == 0)
408            {
409                /*/ Maastotyypit
410                 * 0 = lehtimetsää
411                 * 1 = vuoristoa
412                 * 2 = aavikkoa
413                 * 3 = tundraa
414                /*/
415                if (ch == " ") { return Lehtimetsa; }
416                if (ch == "V") { return Vuoristo; }
417                if (ch == "A") { return Aavikko; }
418                if (ch == "T") { return Tundra; }
419            }
420            else if (terrainlayer == 1)
421            {
422                /*/ Erikoismaastotyypit
423                 * 0 = ei mitään
424                 * 1 = vuoristoa
425                 * 2 = metsää
426                 * 3 = kuusimetsää
427                /*/
428                if (ch == " ") { return Tyhja; }
429                if (ch == "M") { return Havumetsa; }
430                if (ch == "V") { return Vuoristo; }
431                if (ch == "K") { return Kuusimetsa; }
432                try
433                {
434                    //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
435                    int Playerstartloc;
436                    Playerstartloc = Convert.ToInt32(ch);
437                    AmountofPlayers = AmountofPlayers + 1;
438                    AddStartingCity(Playerstartloc, i, j);
439                    return (Playerstartloc + 10);
440                }
441                catch
442                {
443                }
444                return Tyhja;
445            }
446            return 0;
447        }
448
449        private void TileClicked(int i, int j)
450        {
451            //MessageBox.Show(i + " " + j + Convert.ToString(CityPlaceSelection) + " " + Convert.ToString(UnitPositioningMode));
452            //if (TileClickAllowed == true)
453            //{
454                if (CityPlaceSelection == true)
455                {
456                    if (OwnershipMap[i, j] > -1 && OwnershipMap[i, j] != CurrentPlayer)
457                    {
458                        MessageDisplay.Add("Ruutu on vihollisen (" + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Name + ") hallinnassa, etkä voi rakentaa siihen kaupunkia.");
459                    }
460                    else
461                    {
462                        if (DTerrainMap[i, j] == Vuoristo | DTerrainMap[i, j] > 9)
463                        {
464                            if (DTerrainMap[i, j] == Vuoristo)
465                            {
466                                MessageDisplay.Add("Et voi rakentaa kaupunkia vuorelle!");
467                            }
468                            else
469                            {
470                                MessageDisplay.Add("Et voi rakentaa kaupunkia valmiin kaupungin päälle!");
471                            }
472                        }
473                        else
474                        {
475                            bool cityAllowed = false;
476                            int b;
477                            int c;
478
479                            int d;
480                            int e;
481                            int f;
482                            for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities - 1; a++)
483                            {
484                                b = Rules.pCivs[CurrentPlayer].CityCoords[a, 0];
485                                c = Rules.pCivs[CurrentPlayer].CityCoords[a, 1];
486
487                                d = i - b;
488                                e = j - c;
489                                if (d == 2 | d == 1 | d == 0 | d == -1 | d == -2)
490                                {
491                                    if (e == 2 | e == 1 | e == 0 | e == -1 | e == -2)
492                                    {
493                                        cityAllowed = true;
494                                    }
495                                }
496                            }
497                            if (cityAllowed == true)
498                            {
499                                BuildCityDisp.TextColor = Color.Green;
500                                BuildCityDisp.X = BuildCityDisp.X + 20;
501                                Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity = 0;
502                                Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production + 10;
503                                Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities = Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities + 1;
504                                Rules.pCivs[CurrentPlayer].CityCoords[Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities - 1, 0] = i;
505                                Rules.pCivs[CurrentPlayer].CityCoords[Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities - 1, 1] = j;
506                                BuildCityDisp.Text = "Rakenna kaupunki (B) (" + Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity + " / " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production + ")";
507                                CityPlaceSelection = false;
508                                ChangeProductionDispText();
509                                DTerrainMap[i, j] = CurrentPlayer + 10;
510                                DTile[i, j].Image = LoadImage(Textpath + "cityancient");
511                                if (OwnershipMap[i, j] == -1)
512                                {
513                                    OwnershipMap[i, j] = CurrentPlayer;
514                                    DrawOwnership(i, j);
515                                    CheckAndRemoveShroud_FromPos(i, j);
516                                }
517                            }
518                            else
519                            {
520                                MessageDisplay.Add("Valitsemasi sijainti on liian kaukana; Maksimietäisyys muista kaupungeista on 2 ruutua.");
521                            }
522                        }
523                    }
524                }
525                else if (UnitPositioningMode == true)
526                {
527                    MessageBox.Show(Convert.ToString(UnitPositioningMode));
528                    if (DTerrainMap[i, j] == CurrentPlayer + 10)
529                    {
530                        CreateUnit(i, j, BaseRules.Rules.getUnit_FromId(currentunit), CurrentPlayer);
531                        UnitPositioningMode = false;
532                        BuildUnitsClicked();
533                        MessageDisplay.Add("Rakensit yksikön " + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(currentunit).Name + " kohteeseen " + i + "; " + j + ".");
534                        currentunit = -1;
535                    }
536                    else
537                    {
538                        MessageDisplay.Add("Yksikkö täytyy rakentaa kaupunkiin.");
539                    }
540                }
541                else
542                {
543                    if (OwnershipMap[i, j] == 0 && UnitMap[i, j] > -1)
544                    {
545                        UnitSelect(i, j);
546                    }
547                }
548            }
549        //}
550
551        private void UnitSelect(int i, int j)
552        {
553            //MessageBox.Show("UnitSelect: " + Convert.ToString(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].CurrentMovementPoints));
554            if (Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].CurrentMovementPoints > 0)
555            {
556                MessageDisplay.Add("Valitsit yksikön " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Name + " kohteesta " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].PosY + "; " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].PosX);
557                MessageDisplay.Add("Liikuta valittua yksikköä Numpadista.");
558                UnitStatsDisp.Text = "Valittu yksikkö:" + Environment.NewLine + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Name +
559                    Environment.NewLine + "-Voimakkuus: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Strength + Environment.NewLine +
560                    "-Liikkuvuus: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Movement + Environment.NewLine +
561                    Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Description + Environment.NewLine + 
562                    " HP: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].HP * 100 + "/100";
563                SelectedUnit = GetUnit_FromPositionForSelection(i, j);
564                UnitTile[i, j].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTileSelected");
565                UnitsSelected = true;
566                //Keyboard.Enable(Key.NumPad1);
567                //Keyboard.Enable(Key.NumPad2);
568                //Keyboard.Enable(Key.NumPad3);
569                //Keyboard.Enable(Key.NumPad4);
570                //Keyboard.Enable(Key.NumPad5);
571                //Keyboard.Enable(Key.NumPad6);
572                //Keyboard.Enable(Key.NumPad7);
573                //Keyboard.Enable(Key.NumPad8);
574                //Keyboard.Enable(Key.NumPad9);
575            }
576        }
577       
578        private void DrawOwnership(int i, int j)
579        {
580            if (ShroudMap[i, j] == 0)
581            {
582                TileOwnership[i, j].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Color);
583                //if (TileOwnership[i, j].IsAddedToGame == false | TileOwnership[i, j]. == true)
584                //{
585                //try
586                //{
587                //    Add(TileOwnership[i, j]);
588                //}
589                //catch
590                //{
591                //    //MessageDisplay.Add("TileOwnership not added at " + i + "; " + j + " ;; because of an exception.");
592                //}
593                //}
594            }
595            //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
596        }
597
598        //private void DrawUnit(int i, int j)
599        //{
600        //    if (UnitTile[i, j].IsAddedToGame == false)
601        //    {
602        //        Add(UnitTile[i, j]);
603        //        //Mouse.ListenOn(UnitTile[i, j], MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Pressed, UnitSelect, "Valitse yksikkö painamalla ruutua", i, j);
604        //    }
605        //}
606
607        private void RemoveOwnership(int i, int j)
608        {
609            OwnershipMap[i, j] = -1;
610            TileOwnership[i, j].Destroy();
611        }
612
613        private void AddStartingCity(int playernumber, int i, int j)
614        {
615            //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
616            Rules.pCivs[playernumber].Production = Rules.pCivs[playernumber].Production + 10;
617            Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities, 0] = i;
618            Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities, 1] = j;
619            Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities = Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities + 1;
620            //MessageBox.Show("AddStartingCity: " + i + " " + j + " Playernumber: " + playernumber + "CityCoords: " + Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 0] + " " + Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 1]);
621            if (Rules.pCivs[playernumber].HumanPlayer == false)
622            {
623                Rules.pCivs[playernumber].Color = setAIOwnershipColor(playernumber);
624                Rules.pCivs[playernumber].Enabled = true;
625                Rules.pCivs[playernumber].Name = Rules.pCivs[playernumber].Color + " " + "Empire";
626            }
627            else
628            {
629                CheckAndRemoveShroud_FromPos(i, j);
630            }
631            OwnershipMap[i, j] = playernumber;
632            // 16. 6. 2010: Kutsutaanpa DrawOwnership sittenkin vasta kaupungin piirtämisen jälkeen (ks. InitMap ja DTilen asettaminen)
633            //DrawOwnership(i, j);
634
635            //DTile[i, j].Image = LoadImage("\\Content\\Textures\\cityancient");
636        }
637
638        // Aliohjelma yksikön luomiseen
639        private void CreateUnit(int i, int j, ALTKUnits.UnitClass unittype, int civnumber)
640        {
641            //MessageBox.Show(i + " " + j);
642            Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits] = new BaseRules.Unit();
643            Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits].HP = 1.00;
644            Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits].PosY = i;
645            Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits].PosX = j;
646            Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits].UnitType = unittype;
647            Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits = Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits + 1;
648            UnitMap[i, j] = civnumber;
649
650            UnitTile[i, j].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTile");
651
652            if (OwnershipMap[i, j] == -1)
653            {
654            }
655            else
656            {
657                OwnershipMap[i, j] = civnumber;
658                DrawOwnership(i, j);
659            }
660        }
661
662        public string GetUnits_FromPositionForView(int i, int j)
663        {
664            //MessageBox.Show("GetUnits...");
665            string units = "";
666            int civid;
667            civid = OwnershipMap[i, j];
668            //int[] UnitAmount = new int[23];
669            //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 0.5");
670            //for (int c = 0; c <= 23; c++)
671            //{
672                //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 0.8");
673                //UnitAmount[c] = new int();
674            //}
675            //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 1");
676            for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[civid].NumberofUnits - 1; a++)
677            {
678                //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 2");
679                if (Rules.pCivs[civid].Units[a].PosY == i && Rules.pCivs[civid].Units[a].PosX == j) // && (units.Contains(Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Name)))
680                {
681                    //MessageBox.Show("ffff");
682                    // UnitAmount[Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.UnitId] = UnitAmount[Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.UnitId] + 1;
683                    units = units + Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Name + "(" + BaseRules.Rules.GetUnitType_FromInt(Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.UnitType) + BaseRules.Rules.GetMountedStatus_FromBool(Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Mounted) + ") HP: " + Rules.pCivs[civid].Units[a].HP * 100 + ";; " + Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Strength + " : " + 
684                        Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Movement + " : " + Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Description + Environment.NewLine;
685                        //UnitAmount[Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.UnitId] = Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.UnitId + 1;
686                }
687            }
688            return units;
689            //}
690            //return units;
691            //MessageBox.Show(units);
692            //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 5");
693            //for (int b = 0; b <= 23; b++)
694            //{
695            //    if (UnitAmount[b] > 0)
696            //    {
697            //        // MessageBox.Show("GetUnits... Stage 6");
698            //        if (UnitAmount[b] > 1)
699            //        {
700            //            //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 7");
701            //            units = units + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(UnitAmount[b]).Name + " x" + UnitAmount[b] + Environment.NewLine;
702            //            return units;
703            //        }
704            //        else if (UnitAmount[b] == 1)
705            //        {
706            //             // MessageBox.Show("GetUnits... Stage 8");
707            //            units = units + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(UnitAmount[b]).Name + Environment.NewLine;
708            //            return units;
709            //        }
710            //    }
711            //}
712            //return units;
713            //    //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 9");
714
715           // MessageBox.Show("GetUnits... Stage 10");
716        }
717
718        public int GetUnit_FromPositionForSelection(int i, int j)
719        {
720            int civid;
721            civid = OwnershipMap[i, j];
722            for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[civid].NumberofUnits - 1; a++)
723            {
724                if (Rules.pCivs[civid].Units[a].PosY == i && Rules.pCivs[civid].Units[a].PosX == j)
725                {
726                    return a;
727                }
728            }
729            return -1;
730        }
731
732        public int GetUnit_FromPositionForRemoval(int i, int j, ALTKUnits.UnitClass unittype, double unitHP)
733        {
734           // MessageBox.Show("GetUnit_FromPosition: " + i + " " + j);
735            int civid;
736            civid = OwnershipMap[i, j];
737            for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[civid].NumberofUnits - 1; a++)
738            {
739                if (Rules.pCivs[civid].Units[a].PosY == i && Rules.pCivs[civid].Units[a].PosX == j && Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Equals(unittype) && Rules.pCivs[civid].Units[a].HP == unitHP)
740                {
741                    return a;
742                }
743            }
744            return -1;
745        }
746
747        private void RemoveUnit(int i, int j, int civnumber, ALTKUnits.UnitClass unittype, double unitHP)
748        {
749            //MessageBox.Show(i + " " + j + " " + civnumber);
750            int unitpos = GetUnit_FromPositionForRemoval(i, j, unittype, unitHP);
751            if (unitpos > 0 && Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits > 2)
752            {
753                MessageBox.Show("FirstMethod");
754                for (int a = unitpos + 1; a <= Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1; a++)
755                {
756                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].HP = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].HP;
757                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosY = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosY;
758                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosX = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosX;
759                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].UnitType = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].UnitType;
760                }
761                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosX = 0;
762                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosY = 0;
763                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].HP = 0.0;
764                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].UnitType = null;
765            }
766            else if (unitpos == 0 && Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits > 1)
767            {
768                MessageBox.Show("SecondMethod");
769                for (int a = 1; a <= Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1; a++)
770                {
771                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].HP = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].HP;
772                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosY = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosY;
773                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosX = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosX;
774                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].UnitType = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].UnitType;
775                }
776                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosX = 0;
777                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosY = 0;
778                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].HP = 0.0;
779                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].UnitType = null;
780            }
781            else if (unitpos == 0 && Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits == 1)
782            {
783                MessageBox.Show("ThirdMethod");
784                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosX = 0;
785                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosY = 0;
786                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].HP = 0.0;
787                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].UnitType = null;
788            }
789            Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits = Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1;
790        }
791
792        public string setAIOwnershipColor(int playernumber)
793        {
794            int c;
795            int b;
796            bool ColorInUse = false;
797            for (b = 0; b <= 20; b++)
798            {
799                ColorInUse = false;
800                for (c = 0; c <= 30; c++)
801                {
802                    if (Rules.pCivs[c].Color == getOwnershipColor_fromInt(b))
803                    {
804                        ColorInUse = true;
805                    }
806                }
807                if (ColorInUse == false)
808                {
809                    return getOwnershipColor_fromInt(b);
810                }
811            }
812            return getOwnershipColor_fromInt(0);
813        }
814
815        public string getOwnershipColor_fromInt(Int32 color)
816        {
817            if (color == 0) { return "Aqua"; }
818            if (color == 1) { return "Beige"; }
819            if (color == 2) { return "Limegreen"; }
820            if (color == 3) { return "Orange"; }
821            if (color == 4) { return "Black"; }
822            if (color == 5) { return "Red"; }
823            if (color == 6) { return "Rustred"; }
824            if (color == 7) { return "Yellow"; }
825            if (color == 8) { return "Blue"; }
826            if (color == 9) { return "Darkblue"; }
827            if (color == 10) { return "Darkgreen"; }
828            if (color == 11) { return "Lightblue"; }
829            if (color == 12) { return "Purple"; }
830            if (color == 13) { return "Darkpurple"; }
831            if (color == 14) { return "Lightpurple"; }
832            if (color == 15) { return "Gold"; }
833            if (color == 16) { return "Silver"; }
834            if (color == 17) { return "Pink"; }
835            if (color == 18) { return "Teal"; }
836            if (color == 19) { return "Greenyellow"; }
837            if (color == 20) { return "Darkorange"; }
838            if (color == 21) { return "White"; }
839            if (color == 22) { return "Darkgray"; }
840            return "Aqua";
841        }
842
843        string getTexture_fromTerrainType(int terraintype, int terrainlayer, int i, int j)
844        {
845            if (terrainlayer == 0)
846            {
847                if (terraintype == Lehtimetsa) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\grassland"; }
848                if (terraintype == Vuoristo) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\mountain"; }
849                if (terraintype == Aavikko) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\desert"; }
850                if (terraintype == Tundra) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\tundra"; }
851            }
852            else if (terrainlayer == 1)
853            {
854                if (terraintype == Tyhja) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\nothing"; }
855                if (terraintype == Vuoristo) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\mountain"; }
856                if (terraintype == Havumetsa) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\forest"; }
857                if (terraintype == Kuusimetsa)
858                {
859                    if (TerrainMap[i, j] == 3)
860                    {
861                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\spruceforestS";
862                    }
863                    else
864                    {
865                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\spruceforest";
866                    }
867                }
868                // Jos terraintype on 10 tai enemmän, ruudussa on pelaajan kaupunki (ks. getTerrainType)
869                if (terraintype >= 10)
870                {
871                    if (TerrainMap[i, j] == Tundra)
872                    {
873                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\cityancientTundra";
874                        //DrawOwnership(i, j);
875                    }
876                    else
877                    {
878                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\cityancient";
879                    }
880                }
881                return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\nothing";
882            }
883            return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\grassland.jpg";
884        }
885        # endregion
886
887        private void InitGUI()
888        {
889            TileDisp = new TextDisplay();
890            TileDisp.X = Screen.Left + 120;
891            TileDisp.Y = Screen.Bottom + 200;
892            TileDisp.TextColor = Color.White;
893
894            UnitStatsDisp = new TextDisplay();
895            UnitStatsDisp.X = Screen.Left + 300;
896            UnitStatsDisp.Y = Screen.Bottom + 400;
897            UnitStatsDisp.Text = "d23";
898            UnitStatsDisp.TextColor = Color.DarkRed;
899
900            ProductionDisp = new TextDisplay();
901            ProductionDisp.X = Screen.Right - 150;
902            ProductionDisp.Y = Screen.Top - 50;
903            ProductionDisp.Text = "Tuotanto: 10/120";
904            ProductionDisp.TextColor = Color.Wheat;
905
906            BuildCityDisp = new TextDisplay();
907            BuildCityDisp.X = Screen.Right - 200;
908            BuildCityDisp.Y = Screen.Top - 150;
909            BuildCityDisp.TextColor = Color.Green;
910            BuildCityDisp.Text = "Rakenna kaupunki";
911
912            //Mouse.ListenOn(BuildCityDisp, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Pressed, BuildCityClicked, "Rakenna kaupunki");
913            Keyboard.Listen(Key.B, Jypeli.ButtonState.Pressed, BuildCityClicked, "Rakenna kaupunki");
914
915            BuildUnitsDisp = new TextDisplay();
916            BuildUnitsDisp.X = Screen.Right - 120;
917            BuildUnitsDisp.Y = Screen.Top - 200;
918            BuildUnitsDisp.TextColor = Color.Green;
919            BuildUnitsDisp.Text = "Rakenna yksiköitä (U)";
920
921            Keyboard.Listen(Key.U, Jypeli.ButtonState.Pressed, BuildUnitsClicked, "Näytä yksikkövalikko");
922
923            Unit1Disp = new TextDisplay();
924            Unit1Disp.X = Screen.Right - 150;
925            Unit1Disp.Y = Screen.Top - 250;
926            Unit1Disp.TextColor = Color.DarkGreen;
927            Unit1Disp.Text = "";
928
929            Keyboard.Listen(Key.D1, Jypeli.ButtonState.Pressed, BuildUnit, "Rakenna 1. puun yksikkö", 1);
930
931            Unit2Disp = new TextDisplay();
932            Unit2Disp.X = Screen.Right - 150;
933            Unit2Disp.Y = Screen.Top - 300;
934            Unit2Disp.TextColor = Color.DarkGreen;
935            Unit2Disp.Text = "";
936
937            Keyboard.Listen(Key.D2, Jypeli.ButtonState.Pressed, BuildUnit, "Rakenna 2. puun yksikkö", 2);
938
939            Unit3Disp = new TextDisplay();
940            Unit3Disp.X = Screen.Right - 150;
941            Unit3Disp.Y = Screen.Top - 350;
942            Unit3Disp.TextColor = Color.DarkGreen;
943            Unit3Disp.Text = "";
944
945            Keyboard.Listen(Key.D3, Jypeli.ButtonState.Pressed, BuildUnit, "Rakenna 3. puun yksikkö", 3);
946
947            Unit4Disp = new TextDisplay();
948            Unit4Disp.X = Screen.Right - 150;
949            Unit4Disp.Y = Screen.Top - 400;
950            Unit4Disp.TextColor = Color.DarkGreen;
951            Unit4Disp.Text = "";
952
953            Keyboard.Listen(Key.D4, Jypeli.ButtonState.Pressed, BuildUnit, "Rakenna 4. puun yksikkö", 4);
954
955            ResearchDisp = new TextDisplay();
956            ResearchDisp.X = Screen.Right - 200;
957            ResearchDisp.Y = Screen.Top - 500;
958            ResearchDisp.TextColor = Color.Green;
959            ResearchDisp.Text = "Teknologia:" + Environment.NewLine + "Horseback Riding 199/200";
960
961            ResearchableTech1 = new TextDisplay();
962            ResearchableTech2 = new TextDisplay();
963            ResearchableTech3 = new TextDisplay();
964
965            ClicktoResearch = new TextDisplay();
966            ClicktoResearch.X = Screen.Right - 200;
967            ClicktoResearch.Y = Screen.Top - 600;
968            ClicktoResearch.TextColor = Color.Green;
969            ClicktoResearch.Text = "Kehitä teknologiaa";
970
971            MessageDisplay.TextColor = Color.Orange;
972
973            Add(TileDisp);
974            Add(UnitStatsDisp);
975            Add(ProductionDisp);
976            Add(BuildCityDisp);
977            Add(BuildUnitsDisp);
978            Add(Unit1Disp);
979            Add(Unit2Disp);
980            Add(Unit3Disp);
981            Add(Unit4Disp);
982            //Add(ResearchDisp);
983            //Add(ClicktoResearch);
984        }
985
986        private void BuildUnit(int unittree)
987        {
988            if (UnitBuildingMode == true)
989            {
990                int UnitCost = new int();
991                if (unittree == 1)
992                {
993                    UnitCost = 20;
994                }
995                else if (unittree == 2)
996                {
997                    UnitCost = 30;
998                }
999                else if (unittree == 3)
1000                {
1001                    UnitCost = 30;
1002                }
1003                else if (unittree == 4)
1004                {
1005                    UnitCost = 40;
1006                }
1007
1008                if (UnitCost > CurrProduction)
1009                {
1010                    MessageDisplay.Add("Sinulla ei ole tarpeeksi tuotantoa yksikön rakentamiseen.");
1011                }
1012                else
1013                {
1014                    CurrProduction = CurrProduction - UnitCost;
1015                    ChangeProductionDispText();
1016                    MessageDisplay.Add("Rakensit yksikön " + GetBuildableUnit(unittree).Name + ". Valitse kaupunki, mihin yksikkö rakennetaan.");
1017                    currentunit = GetBuildableUnit(unittree).UnitId;
1018                    UnitPositioningMode = true;
1019                }
1020            }
1021            else
1022            {
1023                MessageDisplay.Add("Et ole yksikönrakennustilassa.");
1024            }
1025        }
1026
1027        private ALTKUnits.UnitClass GetBuildableUnit(int unittree)
1028        {
1029            if (unittree == 1)
1030            {
1031                return BaseRules.Rules.Warrior;
1032            }
1033            if (unittree == 2)
1034            {
1035                return BaseRules.Rules.Archer;
1036            }
1037            if (unittree == 3)
1038            {
1039                return BaseRules.Rules.Spearman;
1040            }
1041            if (unittree == 4)
1042            {
1043                return BaseRules.Rules.Horseman;
1044            }
1045            return BaseRules.Rules.Warrior;
1046        }
1047
1048        private void BuildUnitsClicked()
1049        {
1050            if (UnitPositioningMode == true)
1051            {
1052                MessageDisplay.Add("Määritä aikaisemmalle yksikölle rakennussijainti.");
1053            }
1054
1055            if (UnitBuildingMode == true)
1056            {
1057                Unit1Disp.Text = "";
1058                Unit2Disp.Text = "";
1059                Unit3Disp.Text = "";
1060                Unit4Disp.Text = "";
1061                UnitBuildingMode = false;
1062            }
1063            else
1064            {
1065                UnitBuildingMode = true;
1066
1067                // Muutetaan tekstit
1068                SetUnitDispText(1);
1069                SetUnitDispText(2);
1070                SetUnitDispText(3);
1071                SetUnitDispText(4);
1072            }
1073        }
1074
1075        private void SetUnitDispText(int unitdisp)
1076        {
1077            if (unitdisp == 1)
1078            {
1079                Unit1Disp.Text = "Rakenna " + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(BaseRules.Rules.T1Units[0]).Name + " [1] (20)";
1080            }
1081            else if (unitdisp == 2)
1082            {
1083                Unit2Disp.Text = "Rakenna " + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(BaseRules.Rules.T2Units[0]).Name + " [2] (30)";
1084            }
1085            else if (unitdisp == 3)
1086            {
1087                Unit3Disp.Text = "Rakenna " + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(BaseRules.Rules.T3Units[0]).Name + " [3] (30)";
1088            }
1089            else if (unitdisp == 4)
1090            {
1091                Unit4Disp.Text = "Rakenna " + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(BaseRules.Rules.T4Units[0]).Name + " [4] (40)";
1092            }
1093        }
1094
1095        private void BuildCityClicked()
1096        {
1097            TileClickAllowed = false;
1098            if (CityPlaceSelection == false)
1099            {
1100                Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity = Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity + CurrProduction;
1101                CurrProduction = 0;
1102                BuildCityDisp.Text = "Rakenna kaupunki (B) (" + Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity + " / " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production + ")";
1103                ChangeProductionDispText();
1104                if (Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity > Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production | Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity == Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production)
1105                {
1106                    CurrProduction = Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity - Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production;
1107                    MessageDisplay.Add("Sait kaupungin valmiiksi; valitse uuden kaupungin sijainti.");
1108                    BuildCityDisp.Text = "Peruuta kaupungin rakentaminen (B) (" + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production / 2 + ")";
1109                    BuildCityDisp.TextColor = Color.Red;
1110                    BuildCityDisp.X = BuildCityDisp.X - 20;
1111                    ChangeProductionDispText();
1112                    CityPlaceSelection = true;
1113                }
1114            }
1115            else
1116            {
1117                BuildCityDisp.TextColor = Color.Green;
1118                BuildCityDisp.X = BuildCityDisp.X + 20;
1119                Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity = 0;
1120                BuildCityDisp.Text = "Rakenna kaupunki (B) (" + Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity + " / " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production + ")";
1121                CityPlaceSelection = false;
1122                CurrProduction = CurrProduction + (Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production / 2);
1123                ChangeProductionDispText();
1124            }
1125            TileClickAllowed = true;
1126        }
1127
1128        private void ChangeProductionDispText()
1129        {
1130            ProductionDisp.Text = "Vuoro: " + TurnNumber + Environment.NewLine +
1131                "Tuotantoa vuorossa: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production + Environment.NewLine +
1132                "Tuotantoa jäljellä: " + CurrProduction;
1133        }
1134
1135        private void InitRules()
1136        {
1137            // Käytetään valmiiksi tehtyjä DLL-tiedostoja
1138            BaseRules.Rules.InitTechs();
1139            BaseRules.Rules.InitUnits();
1140            BaseRules.Rules.InitDifficulty();
1141            BaseRules.Rules.InitCivs();
1142            BaseRules.Rules.InitAIBehaviour();
1143        }
1144
1145        private void RemoveShroud(int i, int j)
1146        {
1147            try
1148            {
1149                ShroudMap[i, j] = 0;
1150                ShroudTile[i, j].Destroy();
1151                try
1152                {
1153                    if (OwnershipMap[i, j] > -1)
1154                    {
1155                        DrawOwnership(i, j);
1156                    }
1157                }
1158                catch
1159                {
1160                }
1161            }
1162            catch
1163            {
1164                MessageDisplay.Add("Shroud not removed from tile " + i + "; " + j + " because of IndexoutofRange exception.");
1165            }
1166        }
1167
1168        private void CheckAndRemoveShroud_FromPos(int i, int j)
1169        {
1170            RemoveShroud(i, j);
1171            for (int shri = i - 2; shri <= i + 2; shri++)
1172            {
1173                for (int shrj = j - 2; shrj <= j + 2; shrj++)
1174                {
1175                    RemoveShroud(shri, shrj);
1176                }
1177            }
1178        }
1179
1180        private void TurnSystem_PlayAITurn(int playernumber)
1181        {
1182            //DisableInput();
1183            int AIProduction = new int();
1184            double AIProduction2 = new double();
1185            AIProduction = Rules.pCivs[playernumber].Production;
1186            AIProduction2 = Rules.GetDifficulty_FromInt(currDiffLevel).ComputerProductionBonus * AIProduction;
1187            CurrProduction = Convert.ToInt32(AIProduction2);
1188            if (TurnNumber == 1)
1189            {
1190                for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities - 1; a++)
1191                {
1192                    for (int b = 0; b <= 4 + currDiffLevel; b++)
1193                    {
1194                        CreateUnit(Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[a, 0], Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[a, 1], Rules.Archer, playernumber);
1195                    }
1196                }
1197            }
1198            //MessageBox.Show(Convert.ToString(CurrProduction));
1199            EnableInput();
1200            EndTurn();
1201        }
1202
1203        private void TurnSystem_Start(int playernumber)
1204        {
1205            if (Rules.pCivs[playernumber].HumanPlayer == false)
1206            {
1207                TurnSystem_PlayAITurn(playernumber);
1208                return;
1209            }
1210            TurnNumber = TurnNumber + 1;
1211            MessageDisplay.Add("Vuorosi on alkanut!");
1212            CurrentPlayer = playernumber;
1213            CurrProduction = Rules.pCivs[playernumber].Production;
1214            ProductionDisp.Text = "Vuoro: " + TurnNumber + Environment.NewLine +
1215                "Tuotantoa vuorossa: " + Rules.pCivs[playernumber].Production + Environment.NewLine +
1216                "Tuotantoa jäljellä: " + CurrProduction;
1217            BuildCityDisp.Text = "Rakenna kaupunki (B) (" + Rules.pCivs[playernumber].BuiltFromCity + " / " + Rules.pCivs[playernumber].Production + ")";
1218            if (TurnNumber == 1)
1219            {
1220                //CreateUnit(Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 0], Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 1], Rules.Archer, playernumber);
1221                //CreateUnit(Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 0], Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 1], Rules.Archer, playernumber);
1222                CreateUnit(Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 0], Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 1], Rules.Deathbringer, playernumber);
1223                //RemoveUnit(Rules.pCivs[playernumber].Units[0].PosY, Rules.pCivs[playernumber].Units[0].PosX, playernumber);
1224            }
1225            for (int a = 0; a < Rules.pCivs[playernumber].NumberofUnits; a++)
1226            {
1227                Rules.pCivs[playernumber].Units[a].CurrentMovementPoints = Rules.pCivs[playernumber].Units[a].UnitType.Movement;
1228            }
1229        }
1230
1231        protected override void Update(Time time)
1232        {
1233            base.Update(time);
1234            // Mouse.PositionOnScreen voisi olla vain positiivinen, eikä ruudun pitäisi jakautua keskeltä kahtia
1235            // negatiivisiin ja positiivisiin kokonaislukuihin
1236
1237            if (gamestarted == true)
1238            {
1239                for (int i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
1240                {
1241                    for (int j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
1242                    {
1243                        if (Mouse.IsCursorOnGameObject(tile[i, j]))
1244                        {
1245                            TileDisp.Text = getTileInfo_forTileDisp(i, j);
1246                            if (UnitsSelected == false)
1247                            {
1248                                UnitStatsDisp.Text = getUnitDisp(i, j, 0);
1249                            }
1250                            //Application.DoEvents();
1251                        }
1252                        //Mouse.ListenMovement(tile[i, j], showTileInfo_forTileDisp, null, i, j);
1253                        // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j]));
1254                    }
1255                }
1256                //TileDisp.Text = getTileInfo_forTileDisp(Convert.ToInt32(Mouse.PositionOnWorld.X) / -48, Convert.ToInt32(Mouse.PositionOnWorld.Y) / 48);
1257            if (Mouse.PositionOnScreen.X > MouseScreenWidth) { MoveCamera(0); }
1258            else if (Mouse.PositionOnScreen.X < NegMouseScreenWidth) { MoveCamera(2); }
1259            else if (Mouse.PositionOnScreen.Y > MouseScreenHeight) { MoveCamera(1); }
1260            else if (Mouse.PositionOnScreen.Y < NegMouseScreenHeight) { MoveCamera(3); }
1261            }
1262        }
1263
1264        public string getTileInfo_forTileDisp(int i, int j)
1265        {
1266            // Haetaan tiedot ruudulle
1267            string tileinfo;
1268            int Defensebonus = new int();
1269            tileinfo = i + "; " + j + " :" + Environment.NewLine;
1270            //MessageBox.Show(i + " " + j);
1271            // Maaston perustiedot
1272            if (TerrainMap[i, j] == 0)
1273            {
1274                tileinfo = tileinfo + "Ruohotasankoa";
1275            }
1276            else if (TerrainMap[i, j] == 1)
1277            {
1278                tileinfo = tileinfo + "Vuoristoa";
1279            }
1280            else if (TerrainMap[i, j] == 2)
1281            {
1282                tileinfo = tileinfo + "Aavikkoa";
1283                Defensebonus = Defensebonus - 25;
1284            }
1285            else if (TerrainMap[i, j] == 3)
1286            {
1287                tileinfo = tileinfo + "Tundraa";
1288                Defensebonus = Defensebonus + 10;
1289            }
1290
1291            // Erikoismaaston tiedot
1292
1293            if (DTerrainMap[i, j] == 0)
1294            {
1295            }
1296            else if (DTerrainMap[i, j] == 1)
1297            {
1298                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Vuoristoa" + Environment.NewLine + "Läpipääsemätön";
1299            }
1300            else if (DTerrainMap[i, j] == 2)
1301            {
1302                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Lehtimetsää";
1303                Defensebonus = Defensebonus + 10;
1304            }
1305            else if (DTerrainMap[i, j] == 3)
1306            {
1307                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Kuusimetsää";
1308                Defensebonus = Defensebonus + 25;
1309            }
1310            else
1311            {
1312                // MessageBox.Show(Convert.ToString(ShroudMap[i, j]));
1313                if (ShroudMap[i, j] == 0)
1314                {
1315                    try
1316                    {
1317                        if (OwnershipMap[i, j] >= -1)
1318                        {
1319                            tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Kaupunki";
1320                        }
1321                    }
1322                    catch
1323                    {
1324                    }
1325                }
1326            }
1327
1328            if (ShroudMap[i, j] == 0)
1329            {
1330                try
1331                {
1332                    if (OwnershipMap[i, j] > -1)
1333                    {
1334                        tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Name;
1335                    }
1336                }
1337                catch
1338                {
1339                }
1340
1341                if (Defensebonus != 0)
1342                {
1343                    return tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Puolustusbonus: " + Defensebonus + "%";
1344                }
1345                else
1346                {
1347                    return tileinfo;
1348                }
1349            }
1350            return tileinfo;
1351        }
1352
1353        public string getUnitDisp(int i, int j, int s)
1354        {
1355            string unitinfo = "";
1356            if (ShroudMap[i, j] == 0)
1357            {
1358                try
1359                {
1360                    if (OwnershipMap[i, j] > -1)
1361                    {
1362                        //MessageBox.Show("OwnershipMap passed:" + i + " " + j + " UnitMap: " + UnitMap[i, j]);
1363                        //MessageBox.Show(Convert.ToString(0 > -1));
1364                        if (UnitMap[i, j] > -1)
1365                        {
1366                            //MessageBox.Show("UnitMap passed:" + i + " " + j);
1367                            //string unitstats;
1368                            if (s == 0)
1369                            {
1370                                unitinfo = "Ruudun yksiköt: " + Environment.NewLine + GetUnits_FromPositionForView(i, j);
1371                            }
1372                            else if (s == 1)
1373                            {
1374                                unitinfo = "Valitut yksiköt: " + Environment.NewLine + GetUnits_FromPositionForView(i, j);
1375                            }
1376                        }
1377                    }
1378                }
1379                catch
1380                {
1381                }
1382            }
1383            return unitinfo;
1384        }
1385
1386        private void EndTurn()
1387        {
1388            if (Rules.pCivs[CurrentPlayer].HumanPlayer == true)
1389            {
1390                MessageDisplay.Add("Lopetit vuorosi..");
1391            }
1392            if (SelectedUnit > -1)
1393            {
1394                DeselectUnit();
1395            }
1396            if (CurrentPlayer == PlayerAmount - 1)
1397            {
1398                CurrentPlayer = CurrentPlayer - 1;
1399            }
1400            else
1401            {
1402                CurrentPlayer = CurrentPlayer + 1;
1403            }
1404            TurnSystem_Start(CurrentPlayer);
1405        }
1406
1407        private void DisableInput()
1408        {
1409            Keyboard.Disable(Key.NumPad1);
1410            Keyboard.Disable(Key.NumPad2);
1411            Keyboard.Disable(Key.NumPad3);
1412            Keyboard.Disable(Key.NumPad4);
1413            Keyboard.Disable(Key.NumPad5);
1414            Keyboard.Disable(Key.NumPad6);
1415            Keyboard.Disable(Key.NumPad7);
1416            Keyboard.Disable(Key.NumPad8);
1417            Keyboard.Disable(Key.NumPad9);
1418
1419            Keyboard.Disable(Key.B);
1420            Keyboard.Disable(Key.U);
1421            Keyboard.Disable(Key.D1);
1422            Keyboard.Disable(Key.D2);
1423            Keyboard.Disable(Key.D3);
1424            Keyboard.Disable(Key.D4);
1425            Keyboard.Disable(Key.End);
1426            Keyboard.Disable(Key.Home);
1427
1428            Mouse.Disable(MouseButton.Left);
1429        }
1430
1431        private void EnableInput()
1432        {
1433            Keyboard.Enable(Key.NumPad1);
1434            Keyboard.Enable(Key.NumPad2);
1435            Keyboard.Enable(Key.NumPad3);
1436            Keyboard.Enable(Key.NumPad4);
1437            Keyboard.Enable(Key.NumPad5);
1438            Keyboard.Enable(Key.NumPad6);
1439            Keyboard.Enable(Key.NumPad7);
1440            Keyboard.Enable(Key.NumPad8);
1441            Keyboard.Enable(Key.NumPad9);
1442
1443            Keyboard.Enable(Key.B);
1444            Keyboard.Enable(Key.U);
1445            Keyboard.Enable(Key.D1);
1446            Keyboard.Enable(Key.D2);
1447            Keyboard.Enable(Key.D3);
1448            Keyboard.Enable(Key.D4);
1449            Keyboard.Enable(Key.End);
1450            Keyboard.Enable(Key.Home);
1451
1452            Mouse.Enable(MouseButton.Left);
1453        }
1454
1455        private void InitControls()
1456        {
1457            Keyboard.Listen(Key.Right, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 0);
1458            Keyboard.Listen(Key.Left, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 2);
1459            Keyboard.Listen(Key.Up, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 1);
1460            Keyboard.Listen(Key.Down, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 3);
1461            Keyboard.Listen(Key.Tab, Jypeli.ButtonState.Down, ActivateDebug, null, 0);
1462            Keyboard.Listen(Key.Enter, Jypeli.ButtonState.Pressed, EndTurn, null);
1463
1464            Keyboard.Listen(Key.NumPad1, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä lounaaseen.", 1);
1465            Keyboard.Listen(Key.NumPad2, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä etelään.", 2);
1466            Keyboard.Listen(Key.NumPad3, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä kaakkoon.", 3);
1467            Keyboard.Listen(Key.NumPad4, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä länteen.", 4);
1468            Keyboard.Listen(Key.NumPad5, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Hyppää yksikkö yli.", 5);
1469            Keyboard.Listen(Key.NumPad6, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä itään.", 6);
1470            Keyboard.Listen(Key.NumPad7, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä luoteeseen.", 7);
1471            Keyboard.Listen(Key.NumPad8, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä pohjoiseen.", 8);
1472            Keyboard.Listen(Key.NumPad9, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä koilliseen.", 9);
1473            Keyboard.Listen(Key.End, Jypeli.ButtonState.Pressed, SelectUnits, "Valitsee yksiköitä.");
1474            Keyboard.Listen(Key.Home, Jypeli.ButtonState.Pressed, SelectNextUnit, "Valitsee seuraavan yksikön.");
1475
1476            //Keyboard.Disable(Key.NumPad1);
1477            //Keyboard.Disable(Key.NumPad2);
1478            //Keyboard.Disable(Key.NumPad3);
1479            //Keyboard.Disable(Key.NumPad4);
1480            //Keyboard.Disable(Key.NumPad5);
1481            //Keyboard.Disable(Key.NumPad6);
1482            //Keyboard.Disable(Key.NumPad7);
1483            //Keyboard.Disable(Key.NumPad8);
1484            //Keyboard.Disable(Key.NumPad9);
1485
1486            MouseScreenWidth = new int();
1487            MouseScreenWidth = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Width / 2) - 5;
1488            MouseScreenHeight = new int();
1489            MouseScreenHeight = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Height / 2) - 5;
1490            NegMouseScreenWidth = new int();
1491            NegMouseScreenWidth = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Width / -2) + 5;
1492            NegMouseScreenHeight = new int();
1493            NegMouseScreenHeight = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Height / -2) + 20;
1494        }
1495
1496        # region Combat
1497        public double CalculateAttackerStrength(int unit, int terraintype, int dterraintype, int civid, int i, int j)
1498        {
1499            double returnvalue = new double();
1500            double baseStrength = new double();
1501
1502            baseStrength = Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.Strength;
1503
1504            if (Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.FirstStrikes > 0)
1505            {
1506                if (Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.FirstStrikes == 0 | Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.FSOnAttack == false)
1507                {
1508                    baseStrength = baseStrength - ((Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Strength / 4) * Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.FirstStrikes);
1509                }
1510            }
1511
1512            if (dterraintype > 9)
1513            {
1514                baseStrength = (baseStrength * (Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.CityAttackBonus + 1.00));
1515            }
1516
1517            returnvalue = (baseStrength * Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.HP);
1518
1519            return returnvalue;
1520        }
1521
1522        public double CalculateDefenderStrength(int unit, int terraintype, int dterraintype, int civid, int i, int j)
1523        {
1524            double returnvalue = new double();
1525            double baseStrength = new double();
1526
1527            baseStrength = Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.Strength;
1528
1529            if (dterraintype > 9)
1530            {
1531                baseStrength = (baseStrength * (Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.CityDefenseBonus + 1.00));
1532            }
1533
1534            returnvalue = (baseStrength * Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.HP);
1535
1536            return returnvalue;
1537        }
1538
1539        private void EnterCombat(int i, int j, int ab, int bb)
1540        {
1541            if (DTerrainMap[i, j] > 9)
1542            {
1543                if (UnitMap[i, j] > -1)
1544                {
1545                    double attackerStrength;
1546                    double defenderStrength;
1547                    int chances = new int();
1548                    attackerStrength = CalculateAttackerStrength(SelectedUnit, TerrainMap[i, j], DTerrainMap[i, j], CurrentPlayer, i, j);
1549                    defenderStrength = CalculateDefenderStrength(GetUnit_FromPositionForSelection(i, j), TerrainMap[i, j], DTerrainMap[i, j], OwnershipMap[i, j], i, j);
1550                    chances = CountChances(attackerStrength, defenderStrength);
1551                    int WinNumber = RandomGen.NextInt(1, 100);
1552                    double dNumber = new double();
1553                    if (chances > WinNumber)
1554                    {
1555                        MessageDisplay.Add("Sinun " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].UnitType.Name + " on hyökätessään tuhonnut vihollisen " + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Name + "in!");
1556                        RemoveUnit(i, j, OwnershipMap[i, j], Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType, Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].HP);
1557                        dNumber = ((chances - WinNumber) / 100);
1558                        Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].HP = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].HP - dNumber;
1559                    }
1560                    else
1561                    {
1562                        MessageDisplay.Add("Sinun " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].UnitType.Name + " on kuollut hyökätessään vihollisen " + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Name + "iin!");
1563                        RemoveUnit(ab, bb, OwnershipMap[ab, bb], Rules.pCivs[OwnershipMap[ab, bb]].Units[SelectedUnit].UnitType, Rules.pCivs[OwnershipMap[ab, bb]].Units[SelectedUnit].HP);
1564                        DeselectUnit();
1565                        dNumber = ((chances - WinNumber) / 100);
1566                        Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].HP = Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].HP - dNumber;
1567                    }
1568                }
1569                else
1570                {
1571                    CityCapture(i, j, ab, bb);
1572                }
1573            }
1574        }
1575
1576        public int CountChances(double attackerStrength, double defenderStrength)
1577        {
1578            int chances = new int();
1579            if (defenderStrength > attackerStrength)
1580            {
1581                MessageBox.Show(Convert.ToString((((defenderStrength / attackerStrength) / 2) * 100)));
1582                chances = Convert.ToInt32((((attackerStrength / defenderStrength) / 2) * 100));
1583                return chances;
1584            }
1585            else
1586            {
1587                MessageBox.Show(Convert.ToString((((defenderStrength / attackerStrength) / 2) * 100)));
1588                chances = Convert.ToInt32((((defenderStrength / attackerStrength) / 2) * 100));
1589                return chances;
1590            }
1591        }
1592
1593        private void CityCapture(int i, int j, int ab, int bb)
1594        {
1595            RemoveCity_FromCivFromPosition(i, j);
1596            Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].NumberofCities = Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].NumberofCities - 1;
1597            Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Production = Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Production - 10;
1598            MessageDisplay.TextColor = Color.Red;
1599            MessageDisplay.Add(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Name + " on valloittanut kaupungin ruudusta " + i + "; " + j + " (" + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Name + ")");
1600            Thread.Sleep(1000);
1601            if (Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].NumberofCities == 0)
1602            {
1603                MessageDisplay.Add(Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Name + " has been destroyed!");
1604                Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Enabled = false;
1605            }
1606            OwnershipMap[i, j] = CurrentPlayer;
1607            DrawOwnership(i, j);
1608            Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY = i;
1609            Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX = j;
1610            MessageDisplay.TextColor = Color.Orange;
1611            AddCity(i, j);
1612
1613            if (GetUnit_FromPositionForSelection(ab, bb) == -1)
1614            {
1615                OwnershipMap[ab, bb] = -1;
1616                TileOwnership[ab, bb].Image = LoadImage(Textpath + "nothing");
1617            }
1618            DrawUnit(i, j);
1619        }
1620        # endregion
1621        private void AddCity(int i, int j)
1622        {
1623            Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production + 10;
1624            Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities = Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities + 1;
1625            Rules.pCivs[CurrentPlayer].CityCoords[Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities - 1, 0] = i;
1626            Rules.pCivs[CurrentPlayer].CityCoords[Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities - 1, 1] = j;
1627            BuildCityDisp.Text = "Rakenna kaupunki (B) (" + Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity + " / " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production + ")";
1628            CityPlaceSelection = false;
1629            ChangeProductionDispText();
1630            DTerrainMap[i, j] = CurrentPlayer + 10;
1631            DTile[i, j].Image = LoadImage(Textpath + "cityancient");
1632            CheckAndRemoveShroud_FromPos(i, j);
1633            if (OwnershipMap[i, j] == -1)
1634            {
1635                OwnershipMap[i, j] = CurrentPlayer;
1636                DrawOwnership(i, j);
1637                CheckAndRemoveShroud_FromPos(i, j);
1638            }
1639        }
1640
1641        public int GetCityPosInArray_ForRemoval(int i, int j, int civid)
1642        {
1643            for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[civid].NumberofCities - 1; a++)
1644            {
1645                if (Rules.pCivs[civid].CityCoords[a, 0] == i && Rules.pCivs[civid].CityCoords[a, 1] == j)
1646                {
1647                    return a;
1648                }
1649            }
1650            return 0;
1651        }
1652
1653        private void RemoveCity_FromCivFromPosition(int i, int j)
1654        {
1655            int civowner = new int();
1656            civowner = OwnershipMap[i, j];
1657            int cityPosInArray = GetCityPosInArray_ForRemoval(i, j, civowner);
1658
1659            if (cityPosInArray > 0 && Rules.pCivs[civowner].NumberofCities > 2)
1660            {
1661                for (int a = cityPosInArray + 1; a <= Rules.pCivs[civowner].NumberofCities - 1; a++)
1662                {
1663                    Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a - 1, 0] = Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a, 0];
1664                    Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a - 1, 1] = Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a, 1];
1665                }
1666                Rules.pCivs[civowner].CityCoords[Rules.pCivs[civowner].NumberofCities - 1, 0] = 0;
1667                Rules.pCivs[civowner].CityCoords[Rules.pCivs[civowner].NumberofCities - 1, 1] = 0;
1668            }
1669            else if (cityPosInArray == 0 && Rules.pCivs[civowner].NumberofCities > 1)
1670            {
1671                for (int a = 1; a <= Rules.pCivs[civowner].NumberofCities - 1; a++)
1672                {
1673                    Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a - 1, 0] = Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a, 0];
1674                    Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a - 1, 1] = Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a, 1];
1675                }
1676                Rules.pCivs[civowner].CityCoords[Rules.pCivs[civowner].NumberofCities - 1, 0] = 0;
1677                Rules.pCivs[civowner].CityCoords[Rules.pCivs[civowner].NumberofCities - 1, 1] = 0;
1678            }
1679            else if (Rules.pCivs[civowner].NumberofCities == 1)
1680            {
1681                Rules.pCivs[civowner].CityCoords[0, 0] = 0;
1682                Rules.pCivs[civowner].CityCoords[0, 1] = 0;
1683                Rules.pCivs[civowner].Enabled = false;
1684            }
1685        //    int unitpos = GetUnit_FromPositionForRemoval(i, j, unittype, unitHP);
1686        //    if (unitpos > 0 && Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits > 2)
1687        //    {
1688        //        MessageBox.Show("FirstMethod");
1689        //        for (int a = unitpos + 1; a <= Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1; a++)
1690        //        {
1691        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].HP = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].HP;
1692        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosY = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosY;
1693        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosX = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosX;
1694        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].UnitType = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].UnitType;
1695        //        }
1696        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosX = 0;
1697        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosY = 0;
1698        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].HP = 0.0;
1699        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].UnitType = null;
1700        //    }
1701        //    else if (unitpos == 0 && Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits > 1)
1702        //    {
1703        //        MessageBox.Show("SecondMethod");
1704        //        for (int a = 1; a <= Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1; a++)
1705        //        {
1706        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].HP = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].HP;
1707        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosY = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosY;
1708        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosX = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosX;
1709        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].UnitType = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].UnitType;
1710        //        }
1711        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosX = 0;
1712        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosY = 0;
1713        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].HP = 0.0;
1714        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].UnitType = null;
1715        //    }
1716        //    else if (unitpos == 0 && Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits == 1)
1717        //    {
1718        //        MessageBox.Show("ThirdMethod");
1719        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosX = 0;
1720        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosY = 0;
1721        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].HP = 0.0;
1722        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].UnitType = null;
1723        //    }
1724        //    Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits = Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1;
1725        //}
1726        }
1727
1728        private void SelectNextUnit()
1729        {
1730            try
1731            {
1732                SelectedUnit = SelectedUnit + 1;
1733                UnitsSelected = true;
1734                UnitTile[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTileSelected");
1735                MessageDisplay.Add("Valitsit yksikön " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].UnitType.Name + " kohteesta " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + "; " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1736                MessageDisplay.Add("Liikuta valittua yksikköä Numpadista.");
1737                UnitStatsDisp.Text = "Valittu yksikkö:" + Environment.NewLine + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].UnitType.Name +
1738                    Environment.NewLine + "-Voimakkuus: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].UnitType.Strength + Environment.NewLine +
1739                    "-Liikkuvuus: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].UnitType.Movement + Environment.NewLine +
1740                    Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].UnitType.Description + Environment.NewLine +
1741                    " HP: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].HP * 100 + "/100";
1742                return;
1743            }
1744            catch
1745            {
1746                SelectedUnit = -1;
1747                UnitsSelected = false;
1748                MessageDisplay.Add("Ei ole enempää yksiköitä valittavaksi.");
1749            }
1750        }
1751
1752        private void SelectUnits()
1753        {
1754            //MessageBox.Show("SelectNextUnit");
1755            for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofUnits - 1; a++)
1756            {
1757                if (Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].CurrentMovementPoints == 1 | Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].CurrentMovementPoints > 1)
1758                {
1759                    SelectedUnit = a;
1760                    UnitsSelected = true;
1761                    UnitTile[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].PosX].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTileSelected");
1762                    MessageDisplay.Add("Valitsit yksikön " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].UnitType.Name + " kohteesta " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].PosY + "; " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].PosX);
1763                    MessageDisplay.Add("Liikuta valittua yksikköä Numpadista.");
1764                    UnitStatsDisp.Text = "Valittu yksikkö:" + Environment.NewLine + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].UnitType.Name +
1765                        Environment.NewLine + "-Voimakkuus: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].UnitType.Strength + Environment.NewLine +
1766                        "-Liikkuvuus: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].UnitType.Movement + Environment.NewLine +
1767                        Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].UnitType.Description + Environment.NewLine +
1768                        " HP: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].HP * 100 + "/100";
1769                    return;
1770                }
1771            }
1772        }
1773
1774        private void MoveUnit(int direction)
1775        {
1776            if (SelectedUnit == -1)
1777            {
1778                MessageDisplay.Add("Ei ole yksikköä valittuna.");
1779            }
1780            else
1781            {
1782                if (direction == 1)
1783                {
1784                    UnitMovementMain(-1, -1);
1785                }
1786                else if (direction == 2)
1787                {
1788                    UnitMovementMain(-1, 0);
1789                }
1790                else if (direction == 3)
1791                {
1792                    UnitMovementMain(-1, 1);
1793                }
1794                else if (direction == 4)
1795                {
1796                    UnitMovementMain(0, -1);
1797                }
1798                else if (direction == 5)
1799                {
1800                    //SelectNextUnitOnTile(-1, 0);
1801                }
1802                else if (direction == 6)
1803                {
1804                    UnitMovementMain(0, 1);
1805                }
1806                else if (direction == 7)
1807                {
1808                    UnitMovementMain(1, -1);
1809                }
1810                else if (direction == 8)
1811                {
1812                    UnitMovementMain(1, 0);
1813                }
1814                else if (direction == 9)
1815                {
1816                    UnitMovementMain(1, 1);
1817                }
1818                if (Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints == 0)
1819                {
1820                    DeselectUnit();
1821                }
1822                else
1823                {
1824                    UnitTile[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTileSelected");
1825                }
1826            }
1827            //Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX - 1;
1828            //Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY - 1;
1829            //OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX] = CurrentPlayer;
1830            //DrawOwnership(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1831            //UnitMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX] = CurrentPlayer;
1832            //DrawUnit(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1833            //CheckAndRemoveShroud_FromPos(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1834            //Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints - 1;
1835            //if (GetUnit_FromPositionForSelection(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1) == -1)
1836            //{
1837            //    UnitMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1] = -1;
1838            //    UnitTile[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1].Destroy();
1839            //    if (CheckforCityinPos(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1, CurrentPlayer) == -1)
1840            //    {
1841            //        OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1] = -1;
1842            //        TileOwnership[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1].Destroy();
1843            //    }
1844            //}
1845        }
1846
1847        private void UnitMovementMain(int a, int b)
1848        {
1849            if (TerrainMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + a, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + b] == Vuoristo | DTerrainMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + a, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + b] == Vuoristo)
1850            {
1851                MessageDisplay.Add("Et voi liikkua vuorten läpi!");
1852            }
1853            else
1854            {
1855                if (Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints == 0 | Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints < 0)
1856                {
1857                    MessageDisplay.Add("Valitulla yksiköllä ei ollut liikkumapisteitä.");
1858                    return;
1859                }
1860                if (OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + a, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + b] != -1 && OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + a, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + b] != (CurrentPlayer + 10))
1861                {
1862                    EnterCombat(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + a, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + b, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1863                    return;
1864                }
1865                Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + b;
1866                Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + a;
1867                // MessageBox.Show(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + " " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1868                //try
1869                //{
1870                int posyK;
1871                int posxK;
1872                posyK = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1);
1873                posxK = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1);
1874                OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX] = CurrentPlayer;
1875                DrawOwnership(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1876                UnitMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX] = CurrentPlayer;
1877                CheckAndRemoveShroud_FromPos(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1878                Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints - 1;
1879                DrawUnit(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1880                //MessageBox.Show(Convert.ToString(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints));
1881                if (GetUnit_FromPositionForSelection(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1), Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1)) == -1)
1882                {
1883                    UnitMap[posyK, posxK] = -1;
1884                    UnitTile[posyK, posxK].Image = LoadImage(Textpath + "nothing");
1885                    if (CheckforCityinPos(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1), Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1), CurrentPlayer) == -1)
1886                    {
1887                        OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1), Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1)] = -1;
1888                        TileOwnership[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1), Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1)].Image = LoadImage(Textpath + "nothing");
1889                    }
1890                }
1891                //catch
1892                //{
1893                //MessageDisplay.Add("Et voi liikkua kartan ulkopuolelle!");
1894                //Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX - b;
1895                //Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY - a;
1896                //}
1897                //}
1898            }
1899        }
1900
1901        private void DrawUnit(int i, int j)
1902        {
1903            UnitTile[i, j].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTileSelected");
1904            UnitTile[i, j].IsVisible = true;
1905            //Add(UnitTile[i, j]);
1906        }
1907
1908        private void DeselectUnit()
1909        {
1910                UnitTile[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTile");
1911                UnitsSelected = false;
1912                SelectedUnit = -1;
1913                //Keyboard.Disable(Key.NumPad1);
1914                //Keyboard.Disable(Key.NumPad2);
1915                //Keyboard.Disable(Key.NumPad3);
1916                //Keyboard.Disable(Key.NumPad4);
1917                //Keyboard.Disable(Key.NumPad5);
1918                //Keyboard.Disable(Key.NumPad6);
1919                //Keyboard.Disable(Key.NumPad7);
1920                //Keyboard.Disable(Key.NumPad8);
1921                //Keyboard.Disable(Key.NumPad9);
1922        }
1923
1924        public int CheckforCityinPos(int i, int j, int civid)
1925        {
1926            int returnvalue = new int();
1927            if (DTerrainMap[i, j] - 10 == civid)
1928            {
1929                returnvalue = civid;
1930            }
1931            else
1932            {
1933                returnvalue = -1;
1934            }
1935            return returnvalue;
1936        }
1937
1938        private void ActivateDebug(int asd)
1939        {
1940            //Add(MessageDisplay);
1941            MessageDisplay.Add("DEBUG MODE ACTIVATED");
1942            Keyboard.Listen(Key.A, Jypeli.ButtonState.Down, ShowColors, null);
1943        }
1944
1945        private void ShowColors()
1946        {
1947            for (int a = 0; a <= (AmountofPlayers - 1); a++)
1948            {
1949                MessageDisplay.Add("Pelaaja: " + a + "; " + Rules.pCivs[a].Color);
1950            }
1951        }
1952
1953        private void MoveCamera(Int32 dir)
1954        {
1955            if (gamestarted == false) { return; }
1956            if ((dir == 0)  && (Camera.Position.X < (tile[kartanKorkeus - 1, kartanLeveys - 1].X) - ((Peli.Screen.Width / 2) - 200)))
1957            {
1958                Camera.Move(CamSpeedEast);
1959            }
1960            if ((dir == 1) && (Camera.Position.Y < (tile[kartanKorkeus - 1, kartanLeveys - 1].Y) - ((Peli.Screen.Height / 2) - 12)))
1961            {
1962                Camera.Move(CamSpeedNorth);
1963            }
1964            if ((dir == 2) && (Camera.Position.X > (tile[0, 0].X) + (Peli.Screen.Width / 2)))
1965            {
1966                Camera.Move(CamSpeedWest);
1967            }
1968            if ((dir == 3) && (Camera.Position.Y > (tile[0, 0].Y) + (Peli.Screen.Height / 2)))
1969            {
1970                Camera.Move(CamSpeedSouth);
1971            }
1972        }
1973    }
1974}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.