source: 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/Peli.cs @ 960

Revision 960, 84.3 KB checked in by ramipasa, 13 years ago (diff)

Peli alkaa valmistua.. nyt yksinpeli toimii tekoälyä ja teknologioita (joita en mahda tehdäkään) lukuunottamatta. Ohjelma vaatii myös ALTKCore- ja BaseRules?-kirjastot. Tein myös uuden 1vs1-kartan, koska tekoälyn skriptaaminen viidelle pelaajalle olisi ollut liian hankalaa (ei ole enää aikaa varsinaisen tekoälymoottorin tekemiselle, jonka aloin tehdä alunperin). Myös luvattu 30-pelaajan moninpeli jää pois.

Line 
1using System;                        // Tämän tarpeellisuus pitäisi olla itsestäänselvyys
2using Jypeli;                        // Jypeli
3using Jypeli.ScreenObjects;          // Jypeli.ScreenObjects
4using Jypeli.Assets;                 // Jypeli.Assets
5using System.Collections.Generic;    // Jypelin tutoriaali
6using System.IO;                     // Streamreader vaatii tämän
7using System.Windows.Forms;          // jotta voin näyttää msgboxeja
8using ALTKTechs;                     // Avaruuslaatikon moottorikomponentit
9using ALTKUnits;
10using ALTKCiv;
11using ALTKPromotions;
12using ALTKDiff;
13using ALTKAIBehaviour;
14using BaseRules;                     // Avaruuslaatikon sääntötiedosto, helpottaa modien tekemistä
15using System.Threading;              // voin käyttää Thread.Sleepiä
16
17namespace ALTKTileEngine
18{
19    public class Peli : Game
20    {
21        bool gamestarted = false;
22        int currDiffLevel; // jotta tätä voidaan käyttää missä tahansa
23
24        int[,] TerrainMap; // perusmaastokartta
25        int[,] DTerrainMap; // erikoismaastokartta
26        int[,] OwnershipMap; // ruudukon omistuskartta (kenen pelaajan hallinnassa on mikäkin ruutu)
27        int[,] ShroudMap; // pelaajan näkymää pienentävä Shroudmap
28        int[,] UnitMap; // yksikkökartta
29
30        string Textpath;
31        string OwnershipColorPath;
32
33        int AmountofPlayers; // Ihmispelaajien määrä, tällä hetkellä peli tukee vain yhtä
34        int TurnNumber; // vuoron numero
35        int CurrProduction; // pelaajan tämänhetkinen tuotanto
36
37        // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38        // Pitänee tehdä vielä yksi ALTKSUnit-namespace ALTKCoreen.
39        // Tämä sisältäisi tiedot yksiköiden omistajasta, yksikön perusyksiköstä ym. sekä myös karttakoordinaatit
40        // (karttakoordinaatit säilyttää myös UnitMap, josta on helppo tarkastaa esim. liikuttaessa yksiköitä, onko ruudussa jo esim. vihollisyksiköitä.
41
42        int SelectedUnit = -1;
43
44        bool UnitsSelected = new bool();
45
46        TextDisplay TileDisp;
47        TextDisplay UnitStatsDisp;
48        TextDisplay ProductionDisp;
49        TextDisplay BuildCityDisp;
50        TextDisplay BuildUnitsDisp;
51        TextDisplay Unit1Disp;
52        TextDisplay Unit2Disp;
53        TextDisplay Unit3Disp;
54        TextDisplay Unit4Disp;
55        TextDisplay ResearchDisp;
56        TextDisplay ResearchableTech1;
57        TextDisplay ResearchableTech2;
58        TextDisplay ResearchableTech3;
59        TextDisplay ClicktoResearch;
60
61        int kartanLeveys;
62        int kartanKorkeus;
63
64        int CurrentPlayer;
65
66        bool CityPlaceSelection;
67        bool TileClickAllowed = false;
68
69        bool UnitBuildingMode = false;
70        bool UnitPositioningMode = false;
71        int currentunit = new int();
72
73        // perusmaastotyypit
74        const int Aavikko = 2, Tundra = 3, Vuoristo = 1, Lehtimetsa = 0;
75
76        // erikoismaastotyypit
77        const int Havumetsa = 2, Tyhja = 0, Kuusimetsa = 3;
78
79        // Pelissä on viisi eri tasoa, toisella perusmaasto ja toisella tarkempaa tietoa (esim. onko ruutu metsää ym.)
80        // Kolmas taso kertoo, kenen valtion hallinnassa ruutu on, neljäs on Fog of War, ja viides piirtää yksiköt.
81        GameObject[,] tile;
82        GameObject[,] DTile;
83        GameObject[,] TileOwnership;
84        GameObject[,] ShroudTile;
85        GameObject[,] UnitTile;
86        //Vector tileVector;
87
88        Vector CamSpeedEast = new Vector(20.0, .0);
89        Vector CamSpeedWest = new Vector(-20.0, .0);
90        Vector CamSpeedNorth = new Vector(.0, 20.0);
91        Vector CamSpeedSouth = new Vector(.0, -20.0);
92
93        // Käytän ennemmin enemmän muistia kuin prosessoria, joten lasken nämä jo täällä
94        int MouseScreenWidth;
95        int MouseScreenHeight;
96        int NegMouseScreenWidth;
97        int NegMouseScreenHeight;
98        # region Aloitusruutuvalikko
99        protected override void Begin()
100        {
101            //SetWindowSize(true);
102            Textpath = Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\";
103            OwnershipColorPath = Textpath + "Ownership\\";
104            InitRules();
105            InitStartMenu();
106            //InitControls();
107            //InitMap();
108        }
109        void InitStartMenu()
110        {
111            Level.BackgroundColor = Color.Gray;
112            Mouse.Enabled = true;
113            Mouse.IsCursorVisible = true;
114
115            InputQueryWindow input = new InputQueryWindow();
116            input.InputConfirmed += Player_SetName;
117            input.QueryText.Text = "Kirjoita valtiosi nimi:";
118            input.Size = new Vector(300.0, 100.0);
119            input.Position = new Vector(-250.0, 350.0);
120            input.InputBox.BorderColor = Color.GreenYellow;
121            ShowWindow(input);
122
123            GameObject TrainingButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
124            GameObject EasyButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
125            GameObject NormalButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
126            GameObject HardButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
127            GameObject VHardButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
128            GameObject NightmareButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
129            GameObject InsanityButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
130
131            for (int a = 0; a <= 6; a++)
132            {
133                if (a == 0) { SetDiffButton(TrainingButton, 0); }
134                if (a == 1) { SetDiffButton(EasyButton, 1); }
135                if (a == 2) { SetDiffButton(NormalButton, 2); }
136                if (a == 3) { SetDiffButton(HardButton, 3); }
137                if (a == 4) { SetDiffButton(VHardButton, 4); }
138                if (a == 5) { SetDiffButton(NightmareButton, 5); }
139                if (a == 6) { SetDiffButton(InsanityButton, 6); }
140            }
141            Mouse.ListenOn(TrainingButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 0);
142            Mouse.ListenOn(EasyButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 1);
143            Mouse.ListenOn(NormalButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 2);
144            Mouse.ListenOn(HardButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 3);
145            Mouse.ListenOn(VHardButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 4);
146            Mouse.ListenOn(NightmareButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 5);
147            Mouse.ListenOn(InsanityButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 6);
148        }
149
150        void Player_SetName(InputQueryWindow sender, string input)
151        {
152            Rules.pCivs[0].Name = input;
153            Rules.pCivs[0].HumanPlayer = true;
154            Rules.pCivs[0].Enabled = true;
155            Rules.pCivs[0].Color = "red";
156        }
157
158        void SetDiffButton(GameObject diffbutton, int difflevel)
159        {
160            diffbutton.X = 250;
161            diffbutton.Y = ((difflevel * -50) + 300);
162            if (difflevel == 0) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "training"); }
163            else if (difflevel == 1) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "easy"); }
164            else if (difflevel == 2) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "normal"); }
165            else if (difflevel == 3) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "hard"); }
166            else if (difflevel == 4) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "vhard"); }
167            else if (difflevel == 5) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "nightmare"); }
168            else if (difflevel == 6) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "insanity"); }
169            Add(diffbutton);
170            //return diffbutton;
171        }
172
173        void SelectDifficulty(int difflevel)
174        {
175            ClearAll();
176            currDiffLevel = new int();
177            currDiffLevel = difflevel;
178            InitControls();
179            InitMap();
180            gamestarted = true;
181        }
182        # endregion
183        # region Kartan luominen
184
185        void InitMap()
186        {
187            TurnNumber = new int();
188            AmountofPlayers = new int();
189            Int32 i;
190            Int32 j;
191            string mLine;
192            TextReader bReader;
193            bReader = new StreamReader("Content\\Maps\\1\\base.txt");
194            //try
195            //{
196
197            // Yleensä kartan kaksi ensimmäistä riviä ovat kommentteja
198            bReader.ReadLine();
199            bReader.ReadLine();
200
201            kartanLeveys = Convert.ToInt32(bReader.ReadLine().Substring(9, 2));
202            kartanKorkeus = Convert.ToInt32(bReader.ReadLine().Substring(10, 2));
203
204            Int32 mapWidthJ = (kartanLeveys * 48) / 2;
205            Int32 mapHeightJ = (kartanKorkeus * 48) / 2;
206
207            bReader.ReadLine();
208            // Ladataan TerrainMapit muistiin myöhempää käyttöä varten
209
210            TerrainMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
211            DTerrainMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
212            OwnershipMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
213            ShroudMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
214            UnitMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
215            InitTerrain(0);
216            InitTerrain(1);
217            InitTerrain(2);
218            InitTerrain(3);
219            InitTerrain(4);
220
221            tile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
222            DTile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
223            TileOwnership = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
224            ShroudTile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
225            UnitTile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
226            InitTerrainGraphics(0);
227            InitTerrainGraphics(1);
228            InitTerrainGraphics(2);
229            InitTerrainGraphics(3);
230            InitTerrainGraphics(4);
231
232            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
233            {
234                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
235                {
236                    UnitMap[i, j] = -1;
237                }
238            }
239
240            // Initialisoidaan Unitmap
241
242            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
243            {
244                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
245                {
246                    UnitTile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
247                    UnitTile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
248                    UnitTile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
249                    UnitTile[i, j].Image = LoadImage(Textpath + "nothing");
250                    Add(UnitTile[i, j]);
251                }
252            }
253
254            // Koodi käännetty RGE:n VB.netistä
255            // Asettaa ja piirtää pohjamaaston
256
257            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
258            {
259                mLine = bReader.ReadLine();
260                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
261                {
262                    // MessageBox.Show(mLine + " " + j + " " + i);s
263                    tile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
264                    tile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
265                    tile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
266                    TerrainMap[i, j] = getTerrainType(mLine.Substring(j, 1), 0, i, j);
267                    tile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromTerrainType(TerrainMap[i, j], 0, i, j));
268                    Add(tile[i, j]);
269                    Mouse.ListenOn(tile[i, j], MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Released, TileClicked, "", i, j);
270                    //Mouse.ListenMovement(tile[i, j], showTileInfo_forTileDisp, null, i, j);
271                    // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j]));
272                }
273            }
274
275            // Luetaan karttatiedoston rivivälit
276            bReader.ReadLine();
277            bReader.ReadLine();
278
279            // Rami 16. 6. 2010: Omistuskartta pitää sittenkin säätää ennen erikoismaastoa, sillä
280            // kaupungit ja omistusrinki piirretään erikoismaaston asettamiskoodin kutsusta
281            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
282            {
283                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
284                {
285                    // MessageBox.Show(mLine + " " + j + " " + i);
286                    OwnershipMap[i, j] = -1;
287                    TileOwnership[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
288                    TileOwnership[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
289                    TileOwnership[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
290                    TileOwnership[i, j].Image = LoadImage(Textpath + "nothing");
291                    Add(TileOwnership[i, j]);
292                    //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
293                    // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j]));
294                }
295            }
296
297            // Initialisoidaan Shroudmap
298
299            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
300            {
301                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
302                {
303                    ShroudMap[i, j] = 1;
304                    ShroudTile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
305                    ShroudTile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
306                    ShroudTile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
307                    ShroudTile[i, j].Image = LoadImage(Textpath + "fogofwar");
308                }
309            }
310
311
312            // Asettaa ja piirtää erikoismaaston
313
314            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
315            {
316                mLine = bReader.ReadLine();
317                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
318                {
319                    DTile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
320                    DTile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
321                    DTile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
322                    DTerrainMap[i, j] = getTerrainType(mLine.Substring(j, 1), 1, i, j);
323                    DTile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromTerrainType(DTerrainMap[i, j], 1, i, j));
324                    Add(DTile[i, j]);
325                    if (getTexture_fromTerrainType(DTerrainMap[i, j], 1, i, j).Contains("city"))
326                    {
327                        DrawOwnership(i, j);
328                    }
329                }
330            }
331
332            // Piirretään ShroudTile vasta tässä, jotta se olisi DTilen päällä
333            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
334            {
335                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
336                {
337                    if (ShroudMap[i, j] == 1)
338                    {
339                       Add(ShroudTile[i, j]);
340                    }
341                }
342            }
343
344            //catch
345            //{
346            //    MessageBox.Show("Map error!");
347            //    bReader.Close();
348            //    Exit();
349            //}
350            bReader.Close();
351            //for (int playernumber = 0; playernumber <= 30; playernumber++)
352            //{
353            //    Rules.pCivs[playernumber].Color = setAIOwnershipColor(playernumber);
354            //}
355            Level.BackgroundColor = Color.Black;
356            InitGUI();
357
358            Application.DoEvents();
359            TurnSystem_Start(0); // Antaa pelin alkaa!
360        }
361
362        private void InitTerrain(int tlayer)
363        {
364            for (int a = 0; a <= (kartanKorkeus - 1); a++)
365            {
366                for (int b = 0; b <= (kartanLeveys - 1); b++)
367                {
368                    GetTerrainLayer(tlayer)[a, b] = new int();
369                }
370            }
371        }
372
373        int[,] GetTerrainLayer(int tlayer)
374        {
375            if (tlayer == 0) { return TerrainMap; }
376            if (tlayer == 1) { return DTerrainMap; }
377            if (tlayer == 2) { return OwnershipMap; }
378            if (tlayer == 3) { return ShroudMap; }
379            if (tlayer == 4) { return UnitMap; }
380            return TerrainMap;
381        }
382
383        private void InitTerrainGraphics(int tlayer)
384        {
385            for (int a = 0; a <= (kartanKorkeus - 1); a++)
386            {
387                for (int b = 0; b <= (kartanLeveys - 1); b++)
388                {
389                    GetGraphicsLayer(tlayer)[a, b] = new PhysicsObject(48.0, 48.0);
390                }
391            }
392        }
393
394        GameObject[,] GetGraphicsLayer(int tlayer)
395        {
396            if (tlayer == 0) {return tile; }
397            if (tlayer == 1) {return DTile; }
398            if (tlayer == 2) { return TileOwnership; }
399            if (tlayer == 3) { return ShroudTile; }
400            if (tlayer == 4) { return UnitTile; }
401            return tile;
402        }
403
404        int getTerrainType(string ch, int terrainlayer, int i, int j)
405        {
406            if (terrainlayer == 0)
407            {
408                /*/ Maastotyypit
409                 * 0 = lehtimetsää
410                 * 1 = vuoristoa
411                 * 2 = aavikkoa
412                 * 3 = tundraa
413                /*/
414                if (ch == " ") { return Lehtimetsa; }
415                if (ch == "V") { return Vuoristo; }
416                if (ch == "A") { return Aavikko; }
417                if (ch == "T") { return Tundra; }
418            }
419            else if (terrainlayer == 1)
420            {
421                /*/ Erikoismaastotyypit
422                 * 0 = ei mitään
423                 * 1 = vuoristoa
424                 * 2 = metsää
425                 * 3 = kuusimetsää
426                /*/
427                if (ch == " ") { return Tyhja; }
428                if (ch == "M") { return Havumetsa; }
429                if (ch == "V") { return Vuoristo; }
430                if (ch == "K") { return Kuusimetsa; }
431                try
432                {
433                    //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
434                    int Playerstartloc;
435                    Playerstartloc = Convert.ToInt32(ch);
436                    AmountofPlayers = AmountofPlayers + 1;
437                    AddStartingCity(Playerstartloc, i, j);
438                    return (Playerstartloc + 10);
439                }
440                catch
441                {
442                }
443                return Tyhja;
444            }
445            return 0;
446        }
447
448        private void TileClicked(int i, int j)
449        {
450            //MessageBox.Show(i + " " + j + Convert.ToString(CityPlaceSelection) + " " + Convert.ToString(UnitPositioningMode));
451            //if (TileClickAllowed == true)
452            //{
453                if (CityPlaceSelection == true)
454                {
455                    if (OwnershipMap[i, j] > -1 && OwnershipMap[i, j] != CurrentPlayer)
456                    {
457                        MessageDisplay.Add("Ruutu on vihollisen (" + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Name + ") hallinnassa, etkä voi rakentaa siihen kaupunkia.");
458                    }
459                    else
460                    {
461                        if (DTerrainMap[i, j] == Vuoristo | DTerrainMap[i, j] > 9)
462                        {
463                            if (DTerrainMap[i, j] == Vuoristo)
464                            {
465                                MessageDisplay.Add("Et voi rakentaa kaupunkia vuorelle!");
466                            }
467                            else
468                            {
469                                MessageDisplay.Add("Et voi rakentaa kaupunkia valmiin kaupungin päälle!");
470                            }
471                        }
472                        else
473                        {
474                            bool cityAllowed = false;
475                            int b;
476                            int c;
477
478                            int d;
479                            int e;
480                            int f;
481                            for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities - 1; a++)
482                            {
483                                b = Rules.pCivs[CurrentPlayer].CityCoords[a, 0];
484                                c = Rules.pCivs[CurrentPlayer].CityCoords[a, 1];
485
486                                d = i - b;
487                                e = j - c;
488                                if (d == 2 | d == 1 | d == 0 | d == -1 | d == -2)
489                                {
490                                    if (e == 2 | e == 1 | e == 0 | e == -1 | e == -2)
491                                    {
492                                        cityAllowed = true;
493                                    }
494                                }
495                            }
496                            if (cityAllowed == true)
497                            {
498                                BuildCityDisp.TextColor = Color.Green;
499                                BuildCityDisp.X = BuildCityDisp.X + 20;
500                                Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity = 0;
501                                Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production + 10;
502                                Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities = Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities + 1;
503                                Rules.pCivs[CurrentPlayer].CityCoords[Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities - 1, 0] = i;
504                                Rules.pCivs[CurrentPlayer].CityCoords[Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities - 1, 1] = j;
505                                BuildCityDisp.Text = "Rakenna kaupunki (B) (" + Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity + " / " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production + ")";
506                                CityPlaceSelection = false;
507                                ChangeProductionDispText();
508                                DTerrainMap[i, j] = CurrentPlayer + 10;
509                                DTile[i, j].Image = LoadImage(Textpath + "cityancient");
510                                if (OwnershipMap[i, j] == -1)
511                                {
512                                    OwnershipMap[i, j] = CurrentPlayer;
513                                    DrawOwnership(i, j);
514                                    CheckAndRemoveShroud_FromPos(i, j);
515                                }
516                            }
517                            else
518                            {
519                                MessageDisplay.Add("Valitsemasi sijainti on liian kaukana; Maksimietäisyys muista kaupungeista on 2 ruutua.");
520                            }
521                        }
522                    }
523                }
524                else if (UnitPositioningMode == true)
525                {
526                    MessageBox.Show(Convert.ToString(UnitPositioningMode));
527                    if (DTerrainMap[i, j] == CurrentPlayer + 10)
528                    {
529                        CreateUnit(i, j, BaseRules.Rules.getUnit_FromId(currentunit), CurrentPlayer);
530                        UnitPositioningMode = false;
531                        BuildUnitsClicked();
532                        MessageDisplay.Add("Rakensit yksikön " + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(currentunit).Name + " kohteeseen " + i + "; " + j + ".");
533                        currentunit = -1;
534                    }
535                    else
536                    {
537                        MessageDisplay.Add("Yksikkö täytyy rakentaa kaupunkiin.");
538                    }
539                }
540                else
541                {
542                    if (OwnershipMap[i, j] == 0 && UnitMap[i, j] > -1)
543                    {
544                        UnitSelect(i, j);
545                    }
546                }
547            }
548        //}
549
550        private void UnitSelect(int i, int j)
551        {
552            //MessageBox.Show("UnitSelect: " + Convert.ToString(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].CurrentMovementPoints));
553            if (Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].CurrentMovementPoints > 0)
554            {
555                MessageDisplay.Add("Valitsit yksikön " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Name + " kohteesta " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].PosY + "; " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].PosX);
556                MessageDisplay.Add("Liikuta valittua yksikköä Numpadista.");
557                UnitStatsDisp.Text = "Valittu yksikkö:" + Environment.NewLine + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Name +
558                    Environment.NewLine + "-Voimakkuus: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Strength + Environment.NewLine +
559                    "-Liikkuvuus: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Movement + Environment.NewLine +
560                    Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Description + Environment.NewLine + 
561                    " HP: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].HP * 100 + "/100";
562                SelectedUnit = GetUnit_FromPositionForSelection(i, j);
563                UnitTile[i, j].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTileSelected");
564                UnitsSelected = true;
565                //Keyboard.Enable(Key.NumPad1);
566                //Keyboard.Enable(Key.NumPad2);
567                //Keyboard.Enable(Key.NumPad3);
568                //Keyboard.Enable(Key.NumPad4);
569                //Keyboard.Enable(Key.NumPad5);
570                //Keyboard.Enable(Key.NumPad6);
571                //Keyboard.Enable(Key.NumPad7);
572                //Keyboard.Enable(Key.NumPad8);
573                //Keyboard.Enable(Key.NumPad9);
574            }
575        }
576       
577        private void DrawOwnership(int i, int j)
578        {
579            if (ShroudMap[i, j] == 0)
580            {
581                TileOwnership[i, j].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Color);
582                //if (TileOwnership[i, j].IsAddedToGame == false | TileOwnership[i, j]. == true)
583                //{
584                //try
585                //{
586                //    Add(TileOwnership[i, j]);
587                //}
588                //catch
589                //{
590                //    //MessageDisplay.Add("TileOwnership not added at " + i + "; " + j + " ;; because of an exception.");
591                //}
592                //}
593            }
594            //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
595        }
596
597        //private void DrawUnit(int i, int j)
598        //{
599        //    if (UnitTile[i, j].IsAddedToGame == false)
600        //    {
601        //        Add(UnitTile[i, j]);
602        //        //Mouse.ListenOn(UnitTile[i, j], MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Pressed, UnitSelect, "Valitse yksikkö painamalla ruutua", i, j);
603        //    }
604        //}
605
606        private void RemoveOwnership(int i, int j)
607        {
608            OwnershipMap[i, j] = -1;
609            TileOwnership[i, j].Destroy();
610        }
611
612        private void AddStartingCity(int playernumber, int i, int j)
613        {
614            //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
615            Rules.pCivs[playernumber].Production = Rules.pCivs[playernumber].Production + 10;
616            Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities, 0] = i;
617            Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities, 1] = j;
618            Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities = Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities + 1;
619            //MessageBox.Show("AddStartingCity: " + i + " " + j + " Playernumber: " + playernumber + "CityCoords: " + Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 0] + " " + Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 1]);
620            if (Rules.pCivs[playernumber].HumanPlayer == false)
621            {
622                Rules.pCivs[playernumber].Color = setAIOwnershipColor(playernumber);
623                Rules.pCivs[playernumber].Enabled = true;
624                Rules.pCivs[playernumber].Name = Rules.pCivs[playernumber].Color + " " + "Empire";
625            }
626            else
627            {
628                CheckAndRemoveShroud_FromPos(i, j);
629            }
630            OwnershipMap[i, j] = playernumber;
631            // 16. 6. 2010: Kutsutaanpa DrawOwnership sittenkin vasta kaupungin piirtämisen jälkeen (ks. InitMap ja DTilen asettaminen)
632            //DrawOwnership(i, j);
633
634            //DTile[i, j].Image = LoadImage("\\Content\\Textures\\cityancient");
635        }
636
637        // Aliohjelma yksikön luomiseen
638        private void CreateUnit(int i, int j, ALTKUnits.UnitClass unittype, int civnumber)
639        {
640            //MessageBox.Show(i + " " + j);
641            Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits] = new BaseRules.Unit();
642            Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits].HP = 1.00;
643            Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits].PosY = i;
644            Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits].PosX = j;
645            Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits].UnitType = unittype;
646            Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits = Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits + 1;
647            UnitMap[i, j] = civnumber;
648
649            UnitTile[i, j].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTile");
650
651            if (OwnershipMap[i, j] == -1)
652            {
653            }
654            else
655            {
656                OwnershipMap[i, j] = civnumber;
657                DrawOwnership(i, j);
658            }
659        }
660
661        public string GetUnits_FromPositionForView(int i, int j)
662        {
663            //MessageBox.Show("GetUnits...");
664            string units = "";
665            int civid;
666            civid = OwnershipMap[i, j];
667            //int[] UnitAmount = new int[23];
668            //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 0.5");
669            //for (int c = 0; c <= 23; c++)
670            //{
671                //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 0.8");
672                //UnitAmount[c] = new int();
673            //}
674            //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 1");
675            for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[civid].NumberofUnits - 1; a++)
676            {
677                //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 2");
678                if (Rules.pCivs[civid].Units[a].PosY == i && Rules.pCivs[civid].Units[a].PosX == j) // && (units.Contains(Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Name)))
679                {
680                    //MessageBox.Show("ffff");
681                    // UnitAmount[Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.UnitId] = UnitAmount[Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.UnitId] + 1;
682                    units = units + Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Name + "(" + BaseRules.Rules.GetUnitType_FromInt(Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.UnitType) + BaseRules.Rules.GetMountedStatus_FromBool(Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Mounted) + ") HP: " + Rules.pCivs[civid].Units[a].HP * 100 + ";; " + Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Strength + " : " + 
683                        Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Movement + " : " + Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Description + Environment.NewLine;
684                        //UnitAmount[Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.UnitId] = Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.UnitId + 1;
685                }
686            }
687            return units;
688            //}
689            //return units;
690            //MessageBox.Show(units);
691            //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 5");
692            //for (int b = 0; b <= 23; b++)
693            //{
694            //    if (UnitAmount[b] > 0)
695            //    {
696            //        // MessageBox.Show("GetUnits... Stage 6");
697            //        if (UnitAmount[b] > 1)
698            //        {
699            //            //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 7");
700            //            units = units + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(UnitAmount[b]).Name + " x" + UnitAmount[b] + Environment.NewLine;
701            //            return units;
702            //        }
703            //        else if (UnitAmount[b] == 1)
704            //        {
705            //             // MessageBox.Show("GetUnits... Stage 8");
706            //            units = units + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(UnitAmount[b]).Name + Environment.NewLine;
707            //            return units;
708            //        }
709            //    }
710            //}
711            //return units;
712            //    //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 9");
713
714           // MessageBox.Show("GetUnits... Stage 10");
715        }
716
717        public int GetUnit_FromPositionForSelection(int i, int j)
718        {
719            int civid;
720            civid = OwnershipMap[i, j];
721            for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[civid].NumberofUnits - 1; a++)
722            {
723                if (Rules.pCivs[civid].Units[a].PosY == i && Rules.pCivs[civid].Units[a].PosX == j)
724                {
725                    return a;
726                }
727            }
728            return -1;
729        }
730
731        public int GetUnit_FromPositionForRemoval(int i, int j, ALTKUnits.UnitClass unittype, double unitHP)
732        {
733           // MessageBox.Show("GetUnit_FromPosition: " + i + " " + j);
734            int civid;
735            civid = OwnershipMap[i, j];
736            for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[civid].NumberofUnits - 1; a++)
737            {
738                if (Rules.pCivs[civid].Units[a].PosY == i && Rules.pCivs[civid].Units[a].PosX == j && Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Equals(unittype) && Rules.pCivs[civid].Units[a].HP == unitHP)
739                {
740                    return a;
741                }
742            }
743            return -1;
744        }
745
746        private void RemoveUnit(int i, int j, int civnumber, ALTKUnits.UnitClass unittype, double unitHP)
747        {
748            //MessageBox.Show(i + " " + j + " " + civnumber);
749            int unitpos = GetUnit_FromPositionForRemoval(i, j, unittype, unitHP);
750            if (unitpos > 0 && Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits > 2)
751            {
752                MessageBox.Show("FirstMethod");
753                for (int a = unitpos + 1; a <= Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1; a++)
754                {
755                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].HP = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].HP;
756                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosY = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosY;
757                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosX = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosX;
758                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].UnitType = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].UnitType;
759                }
760                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosX = 0;
761                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosY = 0;
762                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].HP = 0.0;
763                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].UnitType = null;
764            }
765            else if (unitpos == 0 && Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits > 1)
766            {
767                MessageBox.Show("SecondMethod");
768                for (int a = 1; a <= Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1; a++)
769                {
770                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].HP = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].HP;
771                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosY = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosY;
772                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosX = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosX;
773                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].UnitType = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].UnitType;
774                }
775                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosX = 0;
776                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosY = 0;
777                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].HP = 0.0;
778                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].UnitType = null;
779            }
780            else if (unitpos == 0 && Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits == 1)
781            {
782                MessageBox.Show("ThirdMethod");
783                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosX = 0;
784                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosY = 0;
785                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].HP = 0.0;
786                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].UnitType = null;
787            }
788            Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits = Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1;
789        }
790
791        public string setAIOwnershipColor(int playernumber)
792        {
793            int c;
794            int b;
795            bool ColorInUse = false;
796            for (b = 0; b <= 20; b++)
797            {
798                ColorInUse = false;
799                for (c = 0; c <= 30; c++)
800                {
801                    if (Rules.pCivs[c].Color == getOwnershipColor_fromInt(b))
802                    {
803                        ColorInUse = true;
804                    }
805                }
806                if (ColorInUse == false)
807                {
808                    return getOwnershipColor_fromInt(b);
809                }
810            }
811            return getOwnershipColor_fromInt(0);
812        }
813
814        public string getOwnershipColor_fromInt(Int32 color)
815        {
816            if (color == 0) { return "Aqua"; }
817            if (color == 1) { return "Beige"; }
818            if (color == 2) { return "Limegreen"; }
819            if (color == 3) { return "Orange"; }
820            if (color == 4) { return "Black"; }
821            if (color == 5) { return "Red"; }
822            if (color == 6) { return "Rustred"; }
823            if (color == 7) { return "Yellow"; }
824            if (color == 8) { return "Blue"; }
825            if (color == 9) { return "Darkblue"; }
826            if (color == 10) { return "Darkgreen"; }
827            if (color == 11) { return "Lightblue"; }
828            if (color == 12) { return "Purple"; }
829            if (color == 13) { return "Darkpurple"; }
830            if (color == 14) { return "Lightpurple"; }
831            if (color == 15) { return "Gold"; }
832            if (color == 16) { return "Silver"; }
833            if (color == 17) { return "Pink"; }
834            if (color == 18) { return "Teal"; }
835            if (color == 19) { return "Greenyellow"; }
836            if (color == 20) { return "Darkorange"; }
837            if (color == 21) { return "White"; }
838            if (color == 22) { return "Darkgray"; }
839            return "Aqua";
840        }
841
842        string getTexture_fromTerrainType(int terraintype, int terrainlayer, int i, int j)
843        {
844            if (terrainlayer == 0)
845            {
846                if (terraintype == Lehtimetsa) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\grassland"; }
847                if (terraintype == Vuoristo) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\mountain"; }
848                if (terraintype == Aavikko) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\desert"; }
849                if (terraintype == Tundra) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\tundra"; }
850            }
851            else if (terrainlayer == 1)
852            {
853                if (terraintype == Tyhja) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\nothing"; }
854                if (terraintype == Vuoristo) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\mountain"; }
855                if (terraintype == Havumetsa) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\forest"; }
856                if (terraintype == Kuusimetsa)
857                {
858                    if (TerrainMap[i, j] == 3)
859                    {
860                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\spruceforestS";
861                    }
862                    else
863                    {
864                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\spruceforest";
865                    }
866                }
867                // Jos terraintype on 10 tai enemmän, ruudussa on pelaajan kaupunki (ks. getTerrainType)
868                if (terraintype >= 10)
869                {
870                    if (TerrainMap[i, j] == Tundra)
871                    {
872                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\cityancientTundra";
873                        //DrawOwnership(i, j);
874                    }
875                    else
876                    {
877                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\cityancient";
878                    }
879                }
880                return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\nothing";
881            }
882            return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\grassland.jpg";
883        }
884        # endregion
885
886        private void InitGUI()
887        {
888            TileDisp = new TextDisplay();
889            TileDisp.X = Screen.Left + 120;
890            TileDisp.Y = Screen.Bottom + 200;
891            TileDisp.TextColor = Color.White;
892
893            UnitStatsDisp = new TextDisplay();
894            UnitStatsDisp.X = Screen.Left + 300;
895            UnitStatsDisp.Y = Screen.Bottom + 400;
896            UnitStatsDisp.Text = "d23";
897            UnitStatsDisp.TextColor = Color.DarkRed;
898
899            ProductionDisp = new TextDisplay();
900            ProductionDisp.X = Screen.Right - 150;
901            ProductionDisp.Y = Screen.Top - 50;
902            ProductionDisp.Text = "Tuotanto: 10/120";
903            ProductionDisp.TextColor = Color.Wheat;
904
905            BuildCityDisp = new TextDisplay();
906            BuildCityDisp.X = Screen.Right - 200;
907            BuildCityDisp.Y = Screen.Top - 150;
908            BuildCityDisp.TextColor = Color.Green;
909            BuildCityDisp.Text = "Rakenna kaupunki";
910
911            //Mouse.ListenOn(BuildCityDisp, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Pressed, BuildCityClicked, "Rakenna kaupunki");
912            Keyboard.Listen(Key.B, Jypeli.ButtonState.Pressed, BuildCityClicked, "Rakenna kaupunki");
913
914            BuildUnitsDisp = new TextDisplay();
915            BuildUnitsDisp.X = Screen.Right - 120;
916            BuildUnitsDisp.Y = Screen.Top - 200;
917            BuildUnitsDisp.TextColor = Color.Green;
918            BuildUnitsDisp.Text = "Rakenna yksiköitä (U)";
919
920            Keyboard.Listen(Key.U, Jypeli.ButtonState.Pressed, BuildUnitsClicked, "Näytä yksikkövalikko");
921
922            Unit1Disp = new TextDisplay();
923            Unit1Disp.X = Screen.Right - 150;
924            Unit1Disp.Y = Screen.Top - 250;
925            Unit1Disp.TextColor = Color.DarkGreen;
926            Unit1Disp.Text = "";
927
928            Keyboard.Listen(Key.D1, Jypeli.ButtonState.Pressed, BuildUnit, "Rakenna 1. puun yksikkö", 1);
929
930            Unit2Disp = new TextDisplay();
931            Unit2Disp.X = Screen.Right - 150;
932            Unit2Disp.Y = Screen.Top - 300;
933            Unit2Disp.TextColor = Color.DarkGreen;
934            Unit2Disp.Text = "";
935
936            Keyboard.Listen(Key.D2, Jypeli.ButtonState.Pressed, BuildUnit, "Rakenna 2. puun yksikkö", 2);
937
938            Unit3Disp = new TextDisplay();
939            Unit3Disp.X = Screen.Right - 150;
940            Unit3Disp.Y = Screen.Top - 350;
941            Unit3Disp.TextColor = Color.DarkGreen;
942            Unit3Disp.Text = "";
943
944            Keyboard.Listen(Key.D3, Jypeli.ButtonState.Pressed, BuildUnit, "Rakenna 3. puun yksikkö", 3);
945
946            Unit4Disp = new TextDisplay();
947            Unit4Disp.X = Screen.Right - 150;
948            Unit4Disp.Y = Screen.Top - 400;
949            Unit4Disp.TextColor = Color.DarkGreen;
950            Unit4Disp.Text = "";
951
952            Keyboard.Listen(Key.D4, Jypeli.ButtonState.Pressed, BuildUnit, "Rakenna 4. puun yksikkö", 4);
953
954            ResearchDisp = new TextDisplay();
955            ResearchDisp.X = Screen.Right - 200;
956            ResearchDisp.Y = Screen.Top - 500;
957            ResearchDisp.TextColor = Color.Green;
958            ResearchDisp.Text = "Teknologia:" + Environment.NewLine + "Horseback Riding 199/200";
959
960            ResearchableTech1 = new TextDisplay();
961            ResearchableTech2 = new TextDisplay();
962            ResearchableTech3 = new TextDisplay();
963
964            ClicktoResearch = new TextDisplay();
965            ClicktoResearch.X = Screen.Right - 200;
966            ClicktoResearch.Y = Screen.Top - 600;
967            ClicktoResearch.TextColor = Color.Green;
968            ClicktoResearch.Text = "Kehitä teknologiaa";
969
970            MessageDisplay.TextColor = Color.Orange;
971
972            Add(TileDisp);
973            Add(UnitStatsDisp);
974            Add(ProductionDisp);
975            Add(BuildCityDisp);
976            Add(BuildUnitsDisp);
977            Add(Unit1Disp);
978            Add(Unit2Disp);
979            Add(Unit3Disp);
980            Add(Unit4Disp);
981            Add(ResearchDisp);
982            Add(ClicktoResearch);
983        }
984
985        private void BuildUnit(int unittree)
986        {
987            if (UnitBuildingMode == true)
988            {
989                int UnitCost = new int();
990                if (unittree == 1)
991                {
992                    UnitCost = 20;
993                }
994                else if (unittree == 2)
995                {
996                    UnitCost = 30;
997                }
998                else if (unittree == 3)
999                {
1000                    UnitCost = 30;
1001                }
1002                else if (unittree == 4)
1003                {
1004                    UnitCost = 40;
1005                }
1006
1007                if (UnitCost > CurrProduction)
1008                {
1009                    MessageDisplay.Add("Sinulla ei ole tarpeeksi tuotantoa yksikön rakentamiseen.");
1010                }
1011                else
1012                {
1013                    CurrProduction = CurrProduction - UnitCost;
1014                    ChangeProductionDispText();
1015                    MessageDisplay.Add("Rakensit yksikön " + GetBuildableUnit(unittree).Name + ". Valitse kaupunki, mihin yksikkö rakennetaan.");
1016                    currentunit = GetBuildableUnit(unittree).UnitId;
1017                    UnitPositioningMode = true;
1018                }
1019            }
1020            else
1021            {
1022                MessageDisplay.Add("Et ole yksikönrakennustilassa.");
1023            }
1024        }
1025
1026        private ALTKUnits.UnitClass GetBuildableUnit(int unittree)
1027        {
1028            if (unittree == 1)
1029            {
1030                return BaseRules.Rules.Warrior;
1031            }
1032            if (unittree == 2)
1033            {
1034                return BaseRules.Rules.Archer;
1035            }
1036            if (unittree == 3)
1037            {
1038                return BaseRules.Rules.Spearman;
1039            }
1040            if (unittree == 4)
1041            {
1042                return BaseRules.Rules.Horseman;
1043            }
1044            return BaseRules.Rules.Warrior;
1045        }
1046
1047        private void BuildUnitsClicked()
1048        {
1049            if (UnitPositioningMode == true)
1050            {
1051                MessageDisplay.Add("Määritä aikaisemmalle yksikölle rakennussijainti.");
1052            }
1053
1054            if (UnitBuildingMode == true)
1055            {
1056                Unit1Disp.Text = "";
1057                Unit2Disp.Text = "";
1058                Unit3Disp.Text = "";
1059                Unit4Disp.Text = "";
1060                UnitBuildingMode = false;
1061            }
1062            else
1063            {
1064                UnitBuildingMode = true;
1065
1066                // Muutetaan tekstit
1067                SetUnitDispText(1);
1068                SetUnitDispText(2);
1069                SetUnitDispText(3);
1070                SetUnitDispText(4);
1071            }
1072        }
1073
1074        private void SetUnitDispText(int unitdisp)
1075        {
1076            if (unitdisp == 1)
1077            {
1078                Unit1Disp.Text = "Rakenna " + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(BaseRules.Rules.T1Units[0]).Name + " [1] (20)";
1079            }
1080            else if (unitdisp == 2)
1081            {
1082                Unit2Disp.Text = "Rakenna " + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(BaseRules.Rules.T2Units[0]).Name + " [2] (30)";
1083            }
1084            else if (unitdisp == 3)
1085            {
1086                Unit3Disp.Text = "Rakenna " + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(BaseRules.Rules.T3Units[0]).Name + " [3] (30)";
1087            }
1088            else if (unitdisp == 4)
1089            {
1090                Unit4Disp.Text = "Rakenna " + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(BaseRules.Rules.T4Units[0]).Name + " [4] (40)";
1091            }
1092        }
1093
1094        private void BuildCityClicked()
1095        {
1096            TileClickAllowed = false;
1097            if (CityPlaceSelection == false)
1098            {
1099                Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity = Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity + CurrProduction;
1100                CurrProduction = 0;
1101                BuildCityDisp.Text = "Rakenna kaupunki (B) (" + Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity + " / " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production + ")";
1102                ChangeProductionDispText();
1103                if (Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity > Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production | Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity == Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production)
1104                {
1105                    CurrProduction = Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity - Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production;
1106                    MessageDisplay.Add("Sait kaupungin valmiiksi; valitse uuden kaupungin sijainti.");
1107                    BuildCityDisp.Text = "Peruuta kaupungin rakentaminen (B) (" + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production / 2 + ")";
1108                    BuildCityDisp.TextColor = Color.Red;
1109                    BuildCityDisp.X = BuildCityDisp.X - 20;
1110                    ChangeProductionDispText();
1111                    CityPlaceSelection = true;
1112                }
1113            }
1114            else
1115            {
1116                BuildCityDisp.TextColor = Color.Green;
1117                BuildCityDisp.X = BuildCityDisp.X + 20;
1118                Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity = 0;
1119                BuildCityDisp.Text = "Rakenna kaupunki (B) (" + Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity + " / " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production + ")";
1120                CityPlaceSelection = false;
1121                CurrProduction = CurrProduction + (Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production / 2);
1122                ChangeProductionDispText();
1123            }
1124            TileClickAllowed = true;
1125        }
1126
1127        private void ChangeProductionDispText()
1128        {
1129            ProductionDisp.Text = "Vuoro: " + TurnNumber + Environment.NewLine +
1130                "Tuotantoa vuorossa: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production + Environment.NewLine +
1131                "Tuotantoa jäljellä: " + CurrProduction;
1132        }
1133
1134        private void InitRules()
1135        {
1136            // Käytetään valmiiksi tehtyjä DLL-tiedostoja
1137            BaseRules.Rules.InitTechs();
1138            BaseRules.Rules.InitUnits();
1139            BaseRules.Rules.InitDifficulty();
1140            BaseRules.Rules.InitCivs();
1141            BaseRules.Rules.InitAIBehaviour();
1142        }
1143
1144        private void RemoveShroud(int i, int j)
1145        {
1146            try
1147            {
1148                ShroudMap[i, j] = 0;
1149                ShroudTile[i, j].Destroy();
1150                try
1151                {
1152                    if (OwnershipMap[i, j] > -1)
1153                    {
1154                        DrawOwnership(i, j);
1155                    }
1156                }
1157                catch
1158                {
1159                }
1160            }
1161            catch
1162            {
1163                MessageDisplay.Add("Shroud not removed from tile " + i + "; " + j + " because of IndexoutofRange exception.");
1164            }
1165        }
1166
1167        private void CheckAndRemoveShroud_FromPos(int i, int j)
1168        {
1169            RemoveShroud(i, j);
1170            for (int shri = i - 2; shri <= i + 2; shri++)
1171            {
1172                for (int shrj = j - 2; shrj <= j + 2; shrj++)
1173                {
1174                    RemoveShroud(shri, shrj);
1175                }
1176            }
1177        }
1178
1179        private void TurnSystem_Start(int playernumber)
1180        {
1181            TurnNumber = TurnNumber + 1;
1182            MessageDisplay.Add("Vuorosi on alkanut!");
1183            CurrentPlayer = playernumber;
1184            CurrProduction = Rules.pCivs[playernumber].Production;
1185            ProductionDisp.Text = "Vuoro: " + TurnNumber + Environment.NewLine +
1186                "Tuotantoa vuorossa: " + Rules.pCivs[playernumber].Production + Environment.NewLine +
1187                "Tuotantoa jäljellä: " + CurrProduction;
1188            BuildCityDisp.Text = "Rakenna kaupunki (B) (" + Rules.pCivs[playernumber].BuiltFromCity + " / " + Rules.pCivs[playernumber].Production + ")";
1189            if (TurnNumber == 1)
1190            {
1191                //CreateUnit(Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 0], Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 1], Rules.Archer, playernumber);
1192                //CreateUnit(Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 0], Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 1], Rules.Archer, playernumber);
1193                CreateUnit(Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 0], Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 1], Rules.Deathbringer, playernumber);
1194                //RemoveUnit(Rules.pCivs[playernumber].Units[0].PosY, Rules.pCivs[playernumber].Units[0].PosX, playernumber);
1195            }
1196            for (int a = 0; a < Rules.pCivs[playernumber].NumberofUnits; a++)
1197            {
1198                Rules.pCivs[playernumber].Units[a].CurrentMovementPoints = Rules.pCivs[playernumber].Units[a].UnitType.Movement;
1199            }
1200        }
1201
1202        protected override void Update(Time time)
1203        {
1204            base.Update(time);
1205            // Mouse.PositionOnScreen voisi olla vain positiivinen, eikä ruudun pitäisi jakautua keskeltä kahtia
1206            // negatiivisiin ja positiivisiin kokonaislukuihin
1207
1208            if (gamestarted == true)
1209            {
1210                for (int i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
1211                {
1212                    for (int j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
1213                    {
1214                        if (Mouse.IsCursorOnGameObject(tile[i, j]))
1215                        {
1216                            TileDisp.Text = getTileInfo_forTileDisp(i, j);
1217                            if (UnitsSelected == false)
1218                            {
1219                                UnitStatsDisp.Text = getUnitDisp(i, j, 0);
1220                            }
1221                            //Application.DoEvents();
1222                        }
1223                        //Mouse.ListenMovement(tile[i, j], showTileInfo_forTileDisp, null, i, j);
1224                        // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j]));
1225                    }
1226                }
1227                //TileDisp.Text = getTileInfo_forTileDisp(Convert.ToInt32(Mouse.PositionOnWorld.X) / -48, Convert.ToInt32(Mouse.PositionOnWorld.Y) / 48);
1228            if (Mouse.PositionOnScreen.X > MouseScreenWidth) { MoveCamera(0); }
1229            else if (Mouse.PositionOnScreen.X < NegMouseScreenWidth) { MoveCamera(2); }
1230            else if (Mouse.PositionOnScreen.Y > MouseScreenHeight) { MoveCamera(1); }
1231            else if (Mouse.PositionOnScreen.Y < NegMouseScreenHeight) { MoveCamera(3); }
1232            }
1233        }
1234
1235        public string getTileInfo_forTileDisp(int i, int j)
1236        {
1237            // Haetaan tiedot ruudulle
1238            string tileinfo;
1239            int Defensebonus = new int();
1240            tileinfo = i + "; " + j + " :" + Environment.NewLine;
1241            //MessageBox.Show(i + " " + j);
1242            // Maaston perustiedot
1243            if (TerrainMap[i, j] == 0)
1244            {
1245                tileinfo = tileinfo + "Ruohotasankoa";
1246            }
1247            else if (TerrainMap[i, j] == 1)
1248            {
1249                tileinfo = tileinfo + "Vuoristoa";
1250            }
1251            else if (TerrainMap[i, j] == 2)
1252            {
1253                tileinfo = tileinfo + "Aavikkoa";
1254                Defensebonus = Defensebonus - 25;
1255            }
1256            else if (TerrainMap[i, j] == 3)
1257            {
1258                tileinfo = tileinfo + "Tundraa";
1259                Defensebonus = Defensebonus + 10;
1260            }
1261
1262            // Erikoismaaston tiedot
1263
1264            if (DTerrainMap[i, j] == 0)
1265            {
1266            }
1267            else if (DTerrainMap[i, j] == 1)
1268            {
1269                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Vuoristoa" + Environment.NewLine + "Läpipääsemätön";
1270            }
1271            else if (DTerrainMap[i, j] == 2)
1272            {
1273                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Lehtimetsää";
1274                Defensebonus = Defensebonus + 10;
1275            }
1276            else if (DTerrainMap[i, j] == 3)
1277            {
1278                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Kuusimetsää";
1279                Defensebonus = Defensebonus + 25;
1280            }
1281            else
1282            {
1283                // MessageBox.Show(Convert.ToString(ShroudMap[i, j]));
1284                if (ShroudMap[i, j] == 0)
1285                {
1286                    try
1287                    {
1288                        if (OwnershipMap[i, j] >= -1)
1289                        {
1290                            tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Kaupunki";
1291                        }
1292                    }
1293                    catch
1294                    {
1295                    }
1296                }
1297            }
1298
1299            if (ShroudMap[i, j] == 0)
1300            {
1301                try
1302                {
1303                    if (OwnershipMap[i, j] > -1)
1304                    {
1305                        tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Name;
1306                    }
1307                }
1308                catch
1309                {
1310                }
1311
1312                if (Defensebonus != 0)
1313                {
1314                    return tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Puolustusbonus: " + Defensebonus + "%";
1315                }
1316                else
1317                {
1318                    return tileinfo;
1319                }
1320            }
1321            return tileinfo;
1322        }
1323
1324        public string getUnitDisp(int i, int j, int s)
1325        {
1326            string unitinfo = "";
1327            if (ShroudMap[i, j] == 0)
1328            {
1329                try
1330                {
1331                    if (OwnershipMap[i, j] > -1)
1332                    {
1333                        //MessageBox.Show("OwnershipMap passed:" + i + " " + j + " UnitMap: " + UnitMap[i, j]);
1334                        //MessageBox.Show(Convert.ToString(0 > -1));
1335                        if (UnitMap[i, j] > -1)
1336                        {
1337                            //MessageBox.Show("UnitMap passed:" + i + " " + j);
1338                            //string unitstats;
1339                            if (s == 0)
1340                            {
1341                                unitinfo = "Ruudun yksiköt: " + Environment.NewLine + GetUnits_FromPositionForView(i, j);
1342                            }
1343                            else if (s == 1)
1344                            {
1345                                unitinfo = "Valitut yksiköt: " + Environment.NewLine + GetUnits_FromPositionForView(i, j);
1346                            }
1347                        }
1348                    }
1349                }
1350                catch
1351                {
1352                }
1353            }
1354            return unitinfo;
1355        }
1356
1357        private void EndTurn()
1358        {
1359            MessageDisplay.Add("Lopetit vuorosi..");
1360            if (SelectedUnit > -1)
1361            {
1362                DeselectUnit();
1363            }
1364            TurnSystem_Start(CurrentPlayer);
1365        }
1366
1367        private void InitControls()
1368        {
1369            Keyboard.Listen(Key.Right, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 0);
1370            Keyboard.Listen(Key.Left, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 2);
1371            Keyboard.Listen(Key.Up, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 1);
1372            Keyboard.Listen(Key.Down, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 3);
1373            Keyboard.Listen(Key.Tab, Jypeli.ButtonState.Down, ActivateDebug, null, 0);
1374            Keyboard.Listen(Key.Enter, Jypeli.ButtonState.Pressed, EndTurn, null);
1375
1376            Keyboard.Listen(Key.NumPad1, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä lounaaseen.", 1);
1377            Keyboard.Listen(Key.NumPad2, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä etelään.", 2);
1378            Keyboard.Listen(Key.NumPad3, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä kaakkoon.", 3);
1379            Keyboard.Listen(Key.NumPad4, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä länteen.", 4);
1380            Keyboard.Listen(Key.NumPad5, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Hyppää yksikkö yli.", 5);
1381            Keyboard.Listen(Key.NumPad6, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä itään.", 6);
1382            Keyboard.Listen(Key.NumPad7, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä luoteeseen.", 7);
1383            Keyboard.Listen(Key.NumPad8, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä pohjoiseen.", 8);
1384            Keyboard.Listen(Key.NumPad9, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä koilliseen.", 9);
1385            Keyboard.Listen(Key.End, Jypeli.ButtonState.Pressed, SelectUnits, "Valitsee yksiköitä.");
1386            Keyboard.Listen(Key.Home, Jypeli.ButtonState.Pressed, SelectNextUnit, "Valitsee seuraavan yksikön.");
1387
1388            //Keyboard.Disable(Key.NumPad1);
1389            //Keyboard.Disable(Key.NumPad2);
1390            //Keyboard.Disable(Key.NumPad3);
1391            //Keyboard.Disable(Key.NumPad4);
1392            //Keyboard.Disable(Key.NumPad5);
1393            //Keyboard.Disable(Key.NumPad6);
1394            //Keyboard.Disable(Key.NumPad7);
1395            //Keyboard.Disable(Key.NumPad8);
1396            //Keyboard.Disable(Key.NumPad9);
1397
1398            MouseScreenWidth = new int();
1399            MouseScreenWidth = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Width / 2) - 5;
1400            MouseScreenHeight = new int();
1401            MouseScreenHeight = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Height / 2) - 5;
1402            NegMouseScreenWidth = new int();
1403            NegMouseScreenWidth = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Width / -2) + 5;
1404            NegMouseScreenHeight = new int();
1405            NegMouseScreenHeight = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Height / -2) + 20;
1406        }
1407
1408        private void EnterCombat(int i, int j, int ab, int bb)
1409        {
1410            if (DTerrainMap[i, j] > 9)
1411            {
1412                if (UnitMap[i, j] > -1)
1413                {
1414
1415                }
1416                else
1417                {
1418                    CityCapture(i, j, ab, bb);
1419                }
1420            }
1421        }
1422
1423        private void CityCapture(int i, int j, int ab, int bb)
1424        {
1425            RemoveCity_FromCivFromPosition(i, j);
1426            Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].NumberofCities = Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].NumberofCities - 1;
1427            Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Production = Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Production - 10;
1428            MessageDisplay.TextColor = Color.Red;
1429            MessageDisplay.Add(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Name + " on valloittanut kaupungin ruudusta " + i + "; " + j + " (" + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Name + ")");
1430            Thread.Sleep(1000);
1431            if (Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].NumberofCities == 0)
1432            {
1433                MessageDisplay.Add(Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Name + " has been destroyed!");
1434                Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Enabled = false;
1435            }
1436            OwnershipMap[i, j] = CurrentPlayer;
1437            DrawOwnership(i, j);
1438            Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY = i;
1439            Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX = j;
1440            MessageDisplay.TextColor = Color.Orange;
1441            AddCity(i, j);
1442
1443            if (GetUnit_FromPositionForSelection(ab, bb) == -1)
1444            {
1445                OwnershipMap[ab, bb] = -1;
1446                TileOwnership[ab, bb].Image = LoadImage(Textpath + "nothing");
1447            }
1448            DrawUnit(i, j);
1449        }
1450
1451        private void AddCity(int i, int j)
1452        {
1453            Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production + 10;
1454            Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities = Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities + 1;
1455            Rules.pCivs[CurrentPlayer].CityCoords[Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities - 1, 0] = i;
1456            Rules.pCivs[CurrentPlayer].CityCoords[Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofCities - 1, 1] = j;
1457            BuildCityDisp.Text = "Rakenna kaupunki (B) (" + Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity + " / " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Production + ")";
1458            CityPlaceSelection = false;
1459            ChangeProductionDispText();
1460            DTerrainMap[i, j] = CurrentPlayer + 10;
1461            DTile[i, j].Image = LoadImage(Textpath + "cityancient");
1462            CheckAndRemoveShroud_FromPos(i, j);
1463            if (OwnershipMap[i, j] == -1)
1464            {
1465                OwnershipMap[i, j] = CurrentPlayer;
1466                DrawOwnership(i, j);
1467                CheckAndRemoveShroud_FromPos(i, j);
1468            }
1469        }
1470
1471        public int GetCityPosInArray_ForRemoval(int i, int j, int civid)
1472        {
1473            for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[civid].NumberofCities - 1; a++)
1474            {
1475                if (Rules.pCivs[civid].CityCoords[a, 0] == i && Rules.pCivs[civid].CityCoords[a, 1] == j)
1476                {
1477                    return a;
1478                }
1479            }
1480            return 0;
1481        }
1482
1483        private void RemoveCity_FromCivFromPosition(int i, int j)
1484        {
1485            int civowner = new int();
1486            civowner = OwnershipMap[i, j];
1487            int cityPosInArray = GetCityPosInArray_ForRemoval(i, j, civowner);
1488
1489            if (cityPosInArray > 0 && Rules.pCivs[civowner].NumberofCities > 2)
1490            {
1491                for (int a = cityPosInArray + 1; a <= Rules.pCivs[civowner].NumberofCities - 1; a++)
1492                {
1493                    Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a - 1, 0] = Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a, 0];
1494                    Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a - 1, 1] = Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a, 1];
1495                }
1496                Rules.pCivs[civowner].CityCoords[Rules.pCivs[civowner].NumberofCities - 1, 0] = 0;
1497                Rules.pCivs[civowner].CityCoords[Rules.pCivs[civowner].NumberofCities - 1, 1] = 0;
1498            }
1499            else if (cityPosInArray == 0 && Rules.pCivs[civowner].NumberofCities > 1)
1500            {
1501                for (int a = 1; a <= Rules.pCivs[civowner].NumberofCities - 1; a++)
1502                {
1503                    Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a - 1, 0] = Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a, 0];
1504                    Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a - 1, 1] = Rules.pCivs[civowner].CityCoords[a, 1];
1505                }
1506                Rules.pCivs[civowner].CityCoords[Rules.pCivs[civowner].NumberofCities - 1, 0] = 0;
1507                Rules.pCivs[civowner].CityCoords[Rules.pCivs[civowner].NumberofCities - 1, 1] = 0;
1508            }
1509            else if (Rules.pCivs[civowner].NumberofCities == 1)
1510            {
1511                Rules.pCivs[civowner].CityCoords[0, 0] = 0;
1512                Rules.pCivs[civowner].CityCoords[0, 1] = 0;
1513                Rules.pCivs[civowner].Enabled = false;
1514            }
1515        //    int unitpos = GetUnit_FromPositionForRemoval(i, j, unittype, unitHP);
1516        //    if (unitpos > 0 && Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits > 2)
1517        //    {
1518        //        MessageBox.Show("FirstMethod");
1519        //        for (int a = unitpos + 1; a <= Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1; a++)
1520        //        {
1521        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].HP = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].HP;
1522        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosY = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosY;
1523        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosX = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosX;
1524        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].UnitType = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].UnitType;
1525        //        }
1526        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosX = 0;
1527        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosY = 0;
1528        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].HP = 0.0;
1529        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].UnitType = null;
1530        //    }
1531        //    else if (unitpos == 0 && Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits > 1)
1532        //    {
1533        //        MessageBox.Show("SecondMethod");
1534        //        for (int a = 1; a <= Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1; a++)
1535        //        {
1536        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].HP = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].HP;
1537        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosY = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosY;
1538        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosX = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosX;
1539        //            Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].UnitType = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].UnitType;
1540        //        }
1541        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosX = 0;
1542        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosY = 0;
1543        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].HP = 0.0;
1544        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].UnitType = null;
1545        //    }
1546        //    else if (unitpos == 0 && Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits == 1)
1547        //    {
1548        //        MessageBox.Show("ThirdMethod");
1549        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosX = 0;
1550        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosY = 0;
1551        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].HP = 0.0;
1552        //        Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].UnitType = null;
1553        //    }
1554        //    Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits = Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1;
1555        //}
1556        }
1557
1558        private void SelectNextUnit()
1559        {
1560            try
1561            {
1562                SelectedUnit = SelectedUnit + 1;
1563                UnitsSelected = true;
1564                UnitTile[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTileSelected");
1565                MessageDisplay.Add("Valitsit yksikön " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].UnitType.Name + " kohteesta " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + "; " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1566                MessageDisplay.Add("Liikuta valittua yksikköä Numpadista.");
1567                UnitStatsDisp.Text = "Valittu yksikkö:" + Environment.NewLine + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].UnitType.Name +
1568                    Environment.NewLine + "-Voimakkuus: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].UnitType.Strength + Environment.NewLine +
1569                    "-Liikkuvuus: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].UnitType.Movement + Environment.NewLine +
1570                    Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].UnitType.Description + Environment.NewLine +
1571                    " HP: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].HP * 100 + "/100";
1572                return;
1573            }
1574            catch
1575            {
1576                SelectedUnit = -1;
1577                UnitsSelected = false;
1578                MessageDisplay.Add("Ei ole enempää yksiköitä valittavaksi.");
1579            }
1580        }
1581
1582        private void SelectUnits()
1583        {
1584            //MessageBox.Show("SelectNextUnit");
1585            for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[CurrentPlayer].NumberofUnits - 1; a++)
1586            {
1587                if (Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].CurrentMovementPoints == 1 | Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].CurrentMovementPoints > 1)
1588                {
1589                    SelectedUnit = a;
1590                    UnitsSelected = true;
1591                    UnitTile[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].PosX].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTileSelected");
1592                    MessageDisplay.Add("Valitsit yksikön " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].UnitType.Name + " kohteesta " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].PosY + "; " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].PosX);
1593                    MessageDisplay.Add("Liikuta valittua yksikköä Numpadista.");
1594                    UnitStatsDisp.Text = "Valittu yksikkö:" + Environment.NewLine + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].UnitType.Name +
1595                        Environment.NewLine + "-Voimakkuus: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].UnitType.Strength + Environment.NewLine +
1596                        "-Liikkuvuus: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].UnitType.Movement + Environment.NewLine +
1597                        Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].UnitType.Description + Environment.NewLine +
1598                        " HP: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[a].HP * 100 + "/100";
1599                    return;
1600                }
1601            }
1602        }
1603
1604        private void MoveUnit(int direction)
1605        {
1606            if (SelectedUnit == -1)
1607            {
1608                MessageDisplay.Add("Ei ole yksikköä valittuna.");
1609            }
1610            else
1611            {
1612                if (direction == 1)
1613                {
1614                    UnitMovementMain(-1, -1);
1615                }
1616                else if (direction == 2)
1617                {
1618                    UnitMovementMain(-1, 0);
1619                }
1620                else if (direction == 3)
1621                {
1622                    UnitMovementMain(-1, 1);
1623                }
1624                else if (direction == 4)
1625                {
1626                    UnitMovementMain(0, -1);
1627                }
1628                else if (direction == 5)
1629                {
1630                    //SelectNextUnitOnTile(-1, 0);
1631                }
1632                else if (direction == 6)
1633                {
1634                    UnitMovementMain(0, 1);
1635                }
1636                else if (direction == 7)
1637                {
1638                    UnitMovementMain(1, -1);
1639                }
1640                else if (direction == 8)
1641                {
1642                    UnitMovementMain(1, 0);
1643                }
1644                else if (direction == 9)
1645                {
1646                    UnitMovementMain(1, 1);
1647                }
1648                if (Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints == 0)
1649                {
1650                    DeselectUnit();
1651                }
1652                else
1653                {
1654                    UnitTile[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTileSelected");
1655                }
1656            }
1657            //Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX - 1;
1658            //Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY - 1;
1659            //OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX] = CurrentPlayer;
1660            //DrawOwnership(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1661            //UnitMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX] = CurrentPlayer;
1662            //DrawUnit(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1663            //CheckAndRemoveShroud_FromPos(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1664            //Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints - 1;
1665            //if (GetUnit_FromPositionForSelection(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1) == -1)
1666            //{
1667            //    UnitMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1] = -1;
1668            //    UnitTile[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1].Destroy();
1669            //    if (CheckforCityinPos(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1, CurrentPlayer) == -1)
1670            //    {
1671            //        OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1] = -1;
1672            //        TileOwnership[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1].Destroy();
1673            //    }
1674            //}
1675        }
1676
1677        private void UnitMovementMain(int a, int b)
1678        {
1679            if (TerrainMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + a, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + b] == Vuoristo | DTerrainMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + a, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + b] == Vuoristo)
1680            {
1681                MessageDisplay.Add("Et voi liikkua vuorten läpi!");
1682            }
1683            else
1684            {
1685                if (Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints == 0 | Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints < 0)
1686                {
1687                    MessageDisplay.Add("Valitulla yksiköllä ei ollut liikkumapisteitä.");
1688                    return;
1689                }
1690                if (OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + a, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + b] != -1 && OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + a, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + b] != (CurrentPlayer + 10))
1691                {
1692                    EnterCombat(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + a, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + b, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1693                    return;
1694                }
1695                Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + b;
1696                Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + a;
1697                // MessageBox.Show(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + " " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1698                //try
1699                //{
1700                int posyK;
1701                int posxK;
1702                posyK = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1);
1703                posxK = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1);
1704                OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX] = CurrentPlayer;
1705                DrawOwnership(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1706                UnitMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX] = CurrentPlayer;
1707                CheckAndRemoveShroud_FromPos(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1708                Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints - 1;
1709                DrawUnit(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX);
1710                //MessageBox.Show(Convert.ToString(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints));
1711                if (GetUnit_FromPositionForSelection(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1), Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1)) == -1)
1712                {
1713                    UnitMap[posyK, posxK] = -1;
1714                    UnitTile[posyK, posxK].Image = LoadImage(Textpath + "nothing");
1715                    if (CheckforCityinPos(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1), Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1), CurrentPlayer) == -1)
1716                    {
1717                        OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1), Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1)] = -1;
1718                        TileOwnership[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1), Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1)].Image = LoadImage(Textpath + "nothing");
1719                    }
1720                }
1721                //catch
1722                //{
1723                //MessageDisplay.Add("Et voi liikkua kartan ulkopuolelle!");
1724                //Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX - b;
1725                //Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY - a;
1726                //}
1727                //}
1728            }
1729        }
1730
1731        private void DrawUnit(int i, int j)
1732        {
1733            UnitTile[i, j].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTileSelected");
1734            UnitTile[i, j].IsVisible = true;
1735            //Add(UnitTile[i, j]);
1736        }
1737
1738        private void DeselectUnit()
1739        {
1740                UnitTile[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTile");
1741                UnitsSelected = false;
1742                SelectedUnit = -1;
1743                //Keyboard.Disable(Key.NumPad1);
1744                //Keyboard.Disable(Key.NumPad2);
1745                //Keyboard.Disable(Key.NumPad3);
1746                //Keyboard.Disable(Key.NumPad4);
1747                //Keyboard.Disable(Key.NumPad5);
1748                //Keyboard.Disable(Key.NumPad6);
1749                //Keyboard.Disable(Key.NumPad7);
1750                //Keyboard.Disable(Key.NumPad8);
1751                //Keyboard.Disable(Key.NumPad9);
1752        }
1753
1754        public int CheckforCityinPos(int i, int j, int civid)
1755        {
1756            int returnvalue = new int();
1757            if (DTerrainMap[i, j] - 10 == civid)
1758            {
1759                returnvalue = civid;
1760            }
1761            else
1762            {
1763                returnvalue = -1;
1764            }
1765            return returnvalue;
1766        }
1767
1768        private void ActivateDebug(int asd)
1769        {
1770            //Add(MessageDisplay);
1771            MessageDisplay.Add("DEBUG MODE ACTIVATED");
1772            Keyboard.Listen(Key.A, Jypeli.ButtonState.Down, ShowColors, null);
1773        }
1774
1775        private void ShowColors()
1776        {
1777            for (int a = 0; a <= (AmountofPlayers - 1); a++)
1778            {
1779                MessageDisplay.Add("Pelaaja: " + a + "; " + Rules.pCivs[a].Color);
1780            }
1781        }
1782
1783        private void MoveCamera(Int32 dir)
1784        {
1785            if (gamestarted == false) { return; }
1786            if ((dir == 0)  && (Camera.Position.X < (tile[kartanKorkeus - 1, kartanLeveys - 1].X) - ((Peli.Screen.Width / 2) - 200)))
1787            {
1788                Camera.Move(CamSpeedEast);
1789            }
1790            if ((dir == 1) && (Camera.Position.Y < (tile[kartanKorkeus - 1, kartanLeveys - 1].Y) - ((Peli.Screen.Height / 2) - 12)))
1791            {
1792                Camera.Move(CamSpeedNorth);
1793            }
1794            if ((dir == 2) && (Camera.Position.X > (tile[0, 0].X) + (Peli.Screen.Width / 2)))
1795            {
1796                Camera.Move(CamSpeedWest);
1797            }
1798            if ((dir == 3) && (Camera.Position.Y > (tile[0, 0].Y) + (Peli.Screen.Height / 2)))
1799            {
1800                Camera.Move(CamSpeedSouth);
1801            }
1802        }
1803    }
1804}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.