source: 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/Peli.cs @ 915

Revision 915, 30.5 KB checked in by ramipasa, 13 years ago (diff)

Uusia grafiikoita ja pelilogiikkaa (esim. Fog of War).

Line 
1using System;                        // Tämän tarpeellisuus pitäisi olla itsestäänselvyys
2using Jypeli;                        // Jypeli
3using Jypeli.ScreenObjects;          // Jypeli.ScreenObjects
4using Jypeli.Assets;                 // Jypeli.Assets
5using System.Collections.Generic;    // Jypelin tutoriaali
6using System.IO;                     // Streamreader vaatii tämän
7using System.Windows.Forms;          // jotta voin näyttää msgboxeja
8using ALTKTechs;                     // Avaruuslaatikon moottorikomponentit
9using ALTKUnits;
10using ALTKCiv;
11using ALTKPromotions;
12using ALTKDiff;
13using ALTKAIBehaviour;
14using BaseRules;                     // Avaruuslaatikon sääntötiedosto, helpottaa modien tekemistä
15
16namespace ALTKTileEngine
17{
18    public class Peli : Game
19    {
20        bool gamestarted = false;
21        int currDiffLevel; // jotta tätä voidaan käyttää missä tahansa
22
23        int[,] TerrainMap; // perusmaastokartta
24        int[,] DTerrainMap; // erikoismaastokartta
25        int[,] OwnershipMap; // ruudukon omistuskartta (kenen pelaajan hallinnassa on mikäkin ruutu)
26        int[,] ShroudMap; // pelaajan näkymää pienentävä Shroudmap
27
28        string Textpath;
29        string OwnershipColorPath;
30
31        int AmountofPlayers; // Ihmispelaajien määrä, tällä hetkellä peli tukee vain yhtä
32        int TurnNumber; // vuoron numero
33        int CurrProduction; // pelaajan tämänhetkinen tuotanto
34
35        // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36        // Pitänee tehdä vielä yksi ALTKSUnit-namespace ALTKCoreen.
37        // Tämä sisältäisi tiedot yksiköiden omistajasta, yksikön perusyksiköstä ym. sekä myös karttakoordinaatit
38        // (karttakoordinaatit säilyttää myös UnitMap, josta on helppo tarkastaa esim. liikuttaessa yksiköitä, onko ruudussa jo esim. vihollisyksiköitä.
39
40        TextDisplay TileDisp;
41        TextDisplay UnitStatsDisp;
42        TextDisplay ProductionDisp;
43
44        int kartanLeveys;
45        int kartanKorkeus;
46
47        // perusmaastotyypit
48        const int Aavikko = 2, Tundra = 3, Vuoristo = 1, Lehtimetsa = 0;
49
50        // erikoismaastotyypit
51        const int Havumetsa = 2, Tyhja = 0, Kuusimetsa = 3;
52
53        // Pelissä on kaksi eri tasoa, toisella perusmaasto ja toisella tarkempaa tietoa (esim. onko ruutu metsää ym.)
54        GameObject[,] tile;
55        GameObject[,] DTile;
56        GameObject[,] TileOwnership;
57        GameObject[,] ShroudTile;
58        //Vector tileVector;
59
60        Vector CamSpeedEast = new Vector(20.0, .0);
61        Vector CamSpeedWest = new Vector(-20.0, .0);
62        Vector CamSpeedNorth = new Vector(.0, 20.0);
63        Vector CamSpeedSouth = new Vector(.0, -20.0);
64
65        // Käytän ennemmin enemmän muistia kuin prosessoria, joten lasken nämä jo täällä
66        int MouseScreenWidth;
67        int MouseScreenHeight;
68        int NegMouseScreenWidth;
69        int NegMouseScreenHeight;
70        # region Aloitusruutuvalikko
71        protected override void Begin()
72        {
73            //SetWindowSize(true);
74            Textpath = Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\";
75            OwnershipColorPath = Textpath + "Ownership\\";
76            InitRules();
77            InitStartMenu();
78            //InitControls();
79            //InitMap();
80        }
81        void InitStartMenu()
82        {
83            Level.BackgroundColor = Color.Gray;
84            Mouse.Enabled = true;
85            Mouse.IsCursorVisible = true;
86
87            InputQueryWindow input = new InputQueryWindow();
88            input.InputConfirmed += Player_SetName;
89            input.QueryText.Text = "Kirjoita valtiosi nimi:";
90            input.Size = new Vector(300.0, 100.0);
91            input.Position = new Vector(-250.0, 350.0);
92            input.InputBox.BorderColor = Color.GreenYellow;
93            ShowWindow(input);
94
95            GameObject TrainingButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
96            GameObject EasyButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
97            GameObject NormalButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
98            GameObject HardButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
99            GameObject VHardButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
100            GameObject NightmareButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
101            GameObject InsanityButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
102
103            for (int a = 0; a <= 6; a++)
104            {
105                if (a == 0) { SetDiffButton(TrainingButton, 0); }
106                if (a == 1) { SetDiffButton(EasyButton, 1); }
107                if (a == 2) { SetDiffButton(NormalButton, 2); }
108                if (a == 3) { SetDiffButton(HardButton, 3); }
109                if (a == 4) { SetDiffButton(VHardButton, 4); }
110                if (a == 5) { SetDiffButton(NightmareButton, 5); }
111                if (a == 6) { SetDiffButton(InsanityButton, 6); }
112            }
113            Mouse.ListenOn(TrainingButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 0);
114            Mouse.ListenOn(EasyButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 1);
115            Mouse.ListenOn(NormalButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 2);
116            Mouse.ListenOn(HardButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 3);
117            Mouse.ListenOn(VHardButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 4);
118            Mouse.ListenOn(NightmareButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 5);
119            Mouse.ListenOn(InsanityButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 6);
120        }
121
122        void Player_SetName(InputQueryWindow sender, string input)
123        {
124            Rules.pCivs[0].Name = input;
125            Rules.pCivs[0].HumanPlayer = true;
126            Rules.pCivs[0].Enabled = true;
127            Rules.pCivs[0].Color = "red";
128        }
129
130        void SetDiffButton(GameObject diffbutton, int difflevel)
131        {
132            diffbutton.X = 250;
133            diffbutton.Y = ((difflevel * -50) + 300);
134            if (difflevel == 0) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "training"); }
135            else if (difflevel == 1) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "easy"); }
136            else if (difflevel == 2) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "normal"); }
137            else if (difflevel == 3) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "hard"); }
138            else if (difflevel == 4) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "vhard"); }
139            else if (difflevel == 5) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "nightmare"); }
140            else if (difflevel == 6) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "insanity"); }
141            Add(diffbutton);
142            //return diffbutton;
143        }
144
145        void SelectDifficulty(int difflevel)
146        {
147            ClearAll();
148            currDiffLevel = new int();
149            currDiffLevel = difflevel;
150            InitControls();
151            InitMap();
152            gamestarted = true;
153        }
154        # endregion
155        # region Kartan luominen
156
157        void InitMap()
158        {
159            TurnNumber = new int();
160            AmountofPlayers = new int();
161            Int32 i;
162            Int32 j;
163            string mLine;
164            TextReader bReader;
165            bReader = new StreamReader("Content\\Maps\\1\\base.txt");
166            //try
167            //{
168
169            // Yleensä kartan kaksi ensimmäistä riviä ovat kommentteja
170            bReader.ReadLine();
171            bReader.ReadLine();
172
173            kartanLeveys = Convert.ToInt32(bReader.ReadLine().Substring(9, 2));
174            kartanKorkeus = Convert.ToInt32(bReader.ReadLine().Substring(10, 2));
175
176            Int32 mapWidthJ = (kartanLeveys * 48) / 2;
177            Int32 mapHeightJ = (kartanKorkeus * 48) / 2;
178
179            bReader.ReadLine();
180            // Ladataan TerrainMapit muistiin myöhempää käyttöä varten
181
182            TerrainMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
183            DTerrainMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
184            OwnershipMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
185            ShroudMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
186            InitTerrain(0);
187            InitTerrain(1);
188            InitTerrain(2);
189            InitTerrain(3);
190
191            tile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
192            DTile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
193            TileOwnership = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
194            ShroudTile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
195            InitTerrainGraphics(0);
196            InitTerrainGraphics(1);
197            InitTerrainGraphics(2);
198            InitTerrainGraphics(3);
199
200            // Koodi käännetty RGE:n VB.netistä
201            // Asettaa ja piirtää pohjamaaston
202
203            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
204            {
205                mLine = bReader.ReadLine();
206                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
207                {
208                    // MessageBox.Show(mLine + " " + j + " " + i);
209                    tile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
210                    tile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
211                    tile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
212                    TerrainMap[i, j] = getTerrainType(mLine.Substring(j, 1), 0, i, j);
213                    tile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromTerrainType(TerrainMap[i, j], 0, i, j));
214                    Add(tile[i, j]);
215
216                    //Mouse.ListenMovement(tile[i, j], showTileInfo_forTileDisp, null, i, j);
217                    // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j]));
218                }
219            }
220
221            // Luetaan karttatiedoston rivivälit
222            bReader.ReadLine();
223            bReader.ReadLine();
224
225            // Rami 16. 6. 2010: Omistuskartta pitää sittenkin säätää ennen erikoismaastoa, sillä
226            // kaupungit ja omistusrinki piirretään erikoismaaston asettamiskoodin kutsusta
227            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
228            {
229                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
230                {
231                    // MessageBox.Show(mLine + " " + j + " " + i);
232                    OwnershipMap[i, j] = -1;
233                    TileOwnership[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
234                    TileOwnership[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
235                    TileOwnership[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
236                    //TileOwnership[i, j].Image = LoadImage(Textpath + "nothing"); poistettu optimisoinnin takia
237                    //Add(TileOwnership[i, j]); eihän näitä tarvitse vielä lisätä, optimisointia
238                    //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
239                    // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j]));
240                }
241            }
242
243            // Initialisoidaan Shroudmap
244
245            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
246            {
247                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
248                {
249                    ShroudMap[i, j] = 1;
250                    ShroudTile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
251                    ShroudTile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
252                    ShroudTile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
253                    ShroudTile[i, j].Image = LoadImage(Textpath + "fogofwar");
254                }
255            }
256
257            // Asettaa ja piirtää erikoismaaston
258
259            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
260            {
261                mLine = bReader.ReadLine();
262                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
263                {
264                    DTile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
265                    DTile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
266                    DTile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
267                    DTerrainMap[i, j] = getTerrainType(mLine.Substring(j, 1), 1, i, j);
268                    DTile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromTerrainType(DTerrainMap[i, j], 1, i, j));
269                    Add(DTile[i, j]);
270                    if (getTexture_fromTerrainType(DTerrainMap[i, j], 1, i, j).Contains("city"))
271                    {
272                        DrawOwnership(i, j);
273                    }
274                }
275            }
276
277            // Piirretään ShroudTile vasta tässä, jotta se olisi DTilen päällä
278            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
279            {
280                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
281                {
282                    if (ShroudMap[i, j] == 1)
283                    {
284                       Add(ShroudTile[i, j]);
285                    }
286                }
287            }
288
289            //catch
290            //{
291            //    MessageBox.Show("Map error!");
292            //    bReader.Close();
293            //    Exit();
294            //}
295            bReader.Close();
296            //for (int playernumber = 0; playernumber <= 30; playernumber++)
297            //{
298            //    Rules.pCivs[playernumber].Color = setAIOwnershipColor(playernumber);
299            //}
300            Level.BackgroundColor = Color.Black;
301            InitGUI();
302            TurnSystem_Start(0); // Antaa pelin alkaa!
303        }
304
305        private void InitGUI()
306        {
307            TileDisp = new TextDisplay();
308            TileDisp.X = Screen.Left + 120;
309            TileDisp.Y = Screen.Bottom + 200;
310            TileDisp.TextColor = Color.White;
311
312            UnitStatsDisp = new TextDisplay();
313            UnitStatsDisp.X = Screen.Left + 120;
314            UnitStatsDisp.Y = Screen.Bottom + 300;
315            UnitStatsDisp.Text = "d23";
316            UnitStatsDisp.TextColor = Color.DarkRed;
317
318            ProductionDisp = new TextDisplay();
319            ProductionDisp.X = Screen.Right - 150;
320            ProductionDisp.Y = Screen.Top - 50;
321            ProductionDisp.Text = "Tuotanto: 10/120";
322            ProductionDisp.TextColor = Color.Wheat;
323
324            Add(TileDisp);
325            Add(UnitStatsDisp);
326            Add(ProductionDisp);
327        }
328
329        private void InitTerrain(int tlayer)
330        {
331            for (int a = 0; a <= (kartanKorkeus - 1); a++)
332            {
333                for (int b = 0; b <= (kartanLeveys - 1); b++)
334                {
335                    GetTerrainLayer(tlayer)[a, b] = new int();
336                }
337            }
338        }
339
340        int[,] GetTerrainLayer(int tlayer)
341        {
342            if (tlayer == 0) { return TerrainMap; }
343            if (tlayer == 1) { return DTerrainMap; }
344            if (tlayer == 2) { return OwnershipMap; }
345            if (tlayer == 3) { return ShroudMap; }
346            return TerrainMap;
347        }
348
349        private void InitTerrainGraphics(int tlayer)
350        {
351            for (int a = 0; a <= (kartanKorkeus - 1); a++)
352            {
353                for (int b = 0; b <= (kartanLeveys - 1); b++)
354                {
355                    GetGraphicsLayer(tlayer)[a, b] = new PhysicsObject(48.0, 48.0);
356                }
357            }
358        }
359
360        GameObject[,] GetGraphicsLayer(int tlayer)
361        {
362            if (tlayer == 0) {return tile; }
363            if (tlayer == 1) {return DTile; }
364            if (tlayer == 2) { return TileOwnership; }
365            if (tlayer == 3) { return ShroudTile; }
366            return tile;
367        }
368
369        int getTerrainType(string ch, int terrainlayer, int i, int j)
370        {
371            if (terrainlayer == 0)
372            {
373                /*/ Maastotyypit
374                 * 0 = lehtimetsää
375                 * 1 = vuoristoa
376                 * 2 = aavikkoa
377                 * 3 = tundraa
378                /*/
379                if (ch == " ") { return Lehtimetsa; }
380                if (ch == "V") { return Vuoristo; }
381                if (ch == "A") { return Aavikko; }
382                if (ch == "T") { return Tundra; }
383            }
384            else if (terrainlayer == 1)
385            {
386                /*/ Erikoismaastotyypit
387                 * 0 = ei mitään
388                 * 1 = vuoristoa
389                 * 2 = metsää
390                 * 3 = kuusimetsää
391                /*/
392                if (ch == " ") { return Tyhja; }
393                if (ch == "M") { return Havumetsa; }
394                if (ch == "V") { return Vuoristo; }
395                if (ch == "K") { return Kuusimetsa; }
396                try
397                {
398                    //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
399                    int Playerstartloc;
400                    Playerstartloc = Convert.ToInt32(ch);
401                    AmountofPlayers = AmountofPlayers + 1;
402                    AddStartingCity(Playerstartloc, i, j);
403                    return (Playerstartloc + 10);
404                }
405                catch
406                {
407                }
408                return Tyhja;
409            }
410            return 0;
411        }
412
413        private void DrawOwnership(int i, int j)
414        {
415            if (ShroudMap[i, j] == 0)
416            {
417                TileOwnership[i, j].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Color);
418                Add(TileOwnership[i, j]);
419            }
420            //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
421        }
422
423        private void AddStartingCity(int playernumber, int i, int j)
424        {
425            //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
426            Rules.pCivs[playernumber].Production = Rules.pCivs[playernumber].Production + 10;
427            Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities = Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities + 1;
428            Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities, 0] = i;
429            Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities, 1] = j;
430            if (Rules.pCivs[playernumber].HumanPlayer == false)
431            {
432                Rules.pCivs[playernumber].Color = setAIOwnershipColor(playernumber);
433                Rules.pCivs[playernumber].Enabled = true;
434                Rules.pCivs[playernumber].Name = Rules.pCivs[playernumber].Color + " " + "Empire";
435            }
436            else
437            {
438                RemoveShroud(i, j);
439                for (int shri = i - 2; shri <= i + 2; shri++)
440                {
441                    for (int shrj = j - 2; shrj <= j + 2; shrj++)
442                    {
443                        RemoveShroud(shri, shrj);
444                    }
445                }
446            }
447            OwnershipMap[i, j] = playernumber;
448            // 16. 6. 2010: Kutsutaanpa DrawOwnership sittenkin vasta kaupungin piirtämisen jälkeen (ks. InitMap ja DTilen asettaminen)
449            //DrawOwnership(i, j);
450
451            //DTile[i, j].Image = LoadImage("\\Content\\Textures\\cityancient");
452        }
453
454        public string setAIOwnershipColor(int playernumber)
455        {
456            int c;
457            int b;
458            bool ColorInUse = false;
459            for (b = 0; b <= 20; b++)
460            {
461                ColorInUse = false;
462                for (c = 0; c <= 30; c++)
463                {
464                    if (Rules.pCivs[c].Color == getOwnershipColor_fromInt(b))
465                    {
466                        ColorInUse = true;
467                    }
468                }
469                if (ColorInUse == false)
470                {
471                    return getOwnershipColor_fromInt(b);
472                }
473            }
474            return getOwnershipColor_fromInt(0);
475        }
476
477        public string getOwnershipColor_fromInt(Int32 color)
478        {
479            if (color == 0) { return "Aqua"; }
480            if (color == 1) { return "Beige"; }
481            if (color == 2) { return "Limegreen"; }
482            if (color == 3) { return "Orange"; }
483            if (color == 4) { return "Black"; }
484            if (color == 5) { return "Red"; }
485            if (color == 6) { return "Rustred"; }
486            if (color == 7) { return "Yellow"; }
487            if (color == 8) { return "Blue"; }
488            if (color == 9) { return "Darkblue"; }
489            if (color == 10) { return "Darkgreen"; }
490            if (color == 11) { return "Lightblue"; }
491            if (color == 12) { return "Purple"; }
492            if (color == 13) { return "Darkpurple"; }
493            if (color == 14) { return "Lightpurple"; }
494            if (color == 15) { return "Gold"; }
495            if (color == 16) { return "Silver"; }
496            if (color == 17) { return "Pink"; }
497            if (color == 18) { return "Teal"; }
498            if (color == 19) { return "Greenyellow"; }
499            if (color == 20) { return "Darkorange"; }
500            if (color == 21) { return "White"; }
501            if (color == 22) { return "Darkgray"; }
502            return "Aqua";
503        }
504
505        string getTexture_fromTerrainType(int terraintype, int terrainlayer, int i, int j)
506        {
507            if (terrainlayer == 0)
508            {
509                if (terraintype == Lehtimetsa) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\grassland"; }
510                if (terraintype == Vuoristo) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\mountain"; }
511                if (terraintype == Aavikko) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\desert"; }
512                if (terraintype == Tundra) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\tundra"; }
513            }
514            else if (terrainlayer == 1)
515            {
516                if (terraintype == Tyhja) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\nothing"; }
517                if (terraintype == Vuoristo) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\mountain"; }
518                if (terraintype == Havumetsa) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\forest"; }
519                if (terraintype == Kuusimetsa)
520                {
521                    if (TerrainMap[i, j] == 3)
522                    {
523                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\spruceforestS";
524                    }
525                    else
526                    {
527                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\spruceforest";
528                    }
529                }
530                // Jos terraintype on 10 tai enemmän, ruudussa on pelaajan kaupunki (ks. getTerrainType)
531                if (terraintype >= 10)
532                {
533                    if (TerrainMap[i, j] == Tundra)
534                    {
535                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\cityancientTundra";
536                        //DrawOwnership(i, j);
537                    }
538                    else
539                    {
540                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\cityancient";
541                    }
542                }
543                return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\nothing";
544            }
545            return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\grassland.jpg";
546        }
547        # endregion
548
549        private void InitRules()
550        {
551            // Käytetään valmiiksi tehtyjä DLL-tiedostoja
552            BaseRules.Rules.InitTechs();
553            BaseRules.Rules.InitUnits();
554            BaseRules.Rules.InitDifficulty();
555            BaseRules.Rules.InitCivs();
556            BaseRules.Rules.InitAIBehaviour();
557        }
558
559        private void RemoveShroud(int i, int j)
560        {
561            ShroudMap[i, j] = 0;
562            ShroudTile[i, j].Destroy();
563                    try
564                    {
565                        if (OwnershipMap[i, j] > -1)
566                        {
567                            DrawOwnership(i, j);
568                        }
569                    }
570                    catch
571                    {
572                    }
573        }
574
575        private void TurnSystem_Start(int playernumber)
576        {
577            TurnNumber = TurnNumber + 1;
578            ProductionDisp.Text = "Vuoro: " + TurnNumber + Environment.NewLine +
579                "Tuotantoa vuorossa: " + Rules.pCivs[playernumber].Production + Environment.NewLine +
580                "Tuotantoa jäljellä: " + CurrProduction;
581        }
582
583        protected override void Update(Time time)
584        {
585            base.Update(time);
586            // Mouse.PositionOnScreen voisi olla vain positiivinen, eikä ruudun pitäisi jakautua keskeltä kahtia
587            // negatiivisiin ja positiivisiin kokonaislukuihin
588
589            if (gamestarted == true)
590            {
591                for (int i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
592                {
593                    for (int j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
594                    {
595                        if (Mouse.IsCursorOnGameObject(tile[i, j]))
596                        {
597                            TileDisp.Text = getTileInfo_forTileDisp(i, j);
598                        }
599                        //Mouse.ListenMovement(tile[i, j], showTileInfo_forTileDisp, null, i, j);
600                        // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j]));
601                    }
602                }
603                //TileDisp.Text = getTileInfo_forTileDisp(Convert.ToInt32(Mouse.PositionOnWorld.X) / -48, Convert.ToInt32(Mouse.PositionOnWorld.Y) / 48);
604            if (Mouse.PositionOnScreen.X > MouseScreenWidth) { MoveCamera(0); }
605            else if (Mouse.PositionOnScreen.X < NegMouseScreenWidth) { MoveCamera(2); }
606            else if (Mouse.PositionOnScreen.Y > MouseScreenHeight) { MoveCamera(1); }
607            else if (Mouse.PositionOnScreen.Y < NegMouseScreenHeight) { MoveCamera(3); }
608            }
609        }
610
611        public string getTileInfo_forTileDisp(int i, int j)
612        {
613            // Haetaan tiedot ruudulle
614            string tileinfo;
615            int Defensebonus = new int();
616            tileinfo = " ";
617            //MessageBox.Show(i + " " + j);
618            // Maaston perustiedot
619            if (TerrainMap[i, j] == 0)
620            {
621                tileinfo = "Ruohotasankoa";
622            }
623            else if (TerrainMap[i, j] == 1)
624            {
625                tileinfo = "Vuoristoa";
626            }
627            else if (TerrainMap[i, j] == 2)
628            {
629                tileinfo = "Aavikkoa";
630                Defensebonus = Defensebonus - 25;
631            }
632            else if (TerrainMap[i, j] == 3)
633            {
634                tileinfo = "Tundraa";
635                Defensebonus = Defensebonus + 10;
636            }
637
638            // Erikoismaaston tiedot
639
640            if (DTerrainMap[i, j] == 0)
641            {
642            }
643            else if (DTerrainMap[i, j] == 1)
644            {
645                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Vuoristoa" + Environment.NewLine + "Läpipääsemätön";
646            }
647            else if (DTerrainMap[i, j] == 2)
648            {
649                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Lehtimetsää";
650                Defensebonus = Defensebonus + 10;
651            }
652            else if (DTerrainMap[i, j] == 3)
653            {
654                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Kuusimetsää";
655                Defensebonus = Defensebonus + 25;
656            }
657            else
658            {
659               // MessageBox.Show(Convert.ToString(ShroudMap[i, j]));
660                if (ShroudMap[i, j] == 0)
661                {
662                    try
663                    {
664                        if (OwnershipMap[i, j] >= -1)
665                        {
666                            tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Kaupunki";
667                            tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Name;
668                        }
669                    }
670                    catch
671                    {
672                    }
673                }
674            }
675            if (Defensebonus != 0)
676            {
677                return tileinfo + Environment.NewLine + "Puolustusbonus: " + Defensebonus + "%";
678            }
679            else
680            {
681                return tileinfo;
682            }
683        }
684
685        private void InitControls()
686        {
687            Keyboard.Listen(Key.Right, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 0);
688            Keyboard.Listen(Key.Left, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 2);
689            Keyboard.Listen(Key.Up, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 1);
690            Keyboard.Listen(Key.Down, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 3);
691            Keyboard.Listen(Key.Tab, Jypeli.ButtonState.Down, ActivateDebug, null, 0);
692
693            MouseScreenWidth = new int();
694            MouseScreenWidth = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Width / 2) - 5;
695            MouseScreenHeight = new int();
696            MouseScreenHeight = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Height / 2) - 5;
697            NegMouseScreenWidth = new int();
698            NegMouseScreenWidth = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Width / -2) + 5;
699            NegMouseScreenHeight = new int();
700            NegMouseScreenHeight = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Height / -2) + 20;
701        }
702
703        private void ActivateDebug(int asd)
704        {
705            //Add(MessageDisplay);
706            MessageDisplay.Add("DEBUG MODE ACTIVATED");
707            Keyboard.Listen(Key.A, Jypeli.ButtonState.Down, ShowColors, null);
708        }
709
710        private void ShowColors()
711        {
712            for (int a = 0; a <= (AmountofPlayers - 1); a++)
713            {
714                MessageDisplay.Add("Pelaaja: " + a + "; " + Rules.pCivs[a].Color);
715            }
716        }
717
718        private void MoveCamera(Int32 dir)
719        {
720            if (gamestarted == false) { return; }
721            if ((dir == 0)  && (Camera.Position.X < (tile[kartanKorkeus - 1, kartanLeveys - 1].X) - (Peli.Screen.Width / 2)))
722            {
723                Camera.Move(CamSpeedEast);
724            }
725            if ((dir == 1) && (Camera.Position.Y < (tile[kartanKorkeus - 1, kartanLeveys - 1].Y) - ((Peli.Screen.Height / 2) - 12)))
726            {
727                Camera.Move(CamSpeedNorth);
728            }
729            if ((dir == 2) && (Camera.Position.X > (tile[0, 0].X) + (Peli.Screen.Width / 2)))
730            {
731                Camera.Move(CamSpeedWest);
732            }
733            if ((dir == 3) && (Camera.Position.Y > (tile[0, 0].Y) + (Peli.Screen.Height / 2)))
734            {
735                Camera.Move(CamSpeedSouth);
736            }
737        }
738    }
739}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.