source: 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/Peli.cs @ 900

Revision 900, 25.7 KB checked in by ramipasa, 13 years ago (diff)

Nyt peli osaa näyttää ruudun tiedot, kun kursori liikutetaan ruudun päälle (override Update -> Peli.getTileInfo_forTileDisp). Paranneltu joukkuevärin näyttämistä.

Line 
1using System;                        // Tämän tarpeellisuus pitäisi olla itsestäänselvyys
2using Jypeli;                        // Jypeli
3using Jypeli.ScreenObjects;          // Jypeli.ScreenObjects
4using Jypeli.Assets;                 // Jypeli.Assets
5using System.Collections.Generic;    // Jypelin tutoriaali
6using System.IO;                     // Streamreader vaatii tämän
7using System.Windows.Forms;          // jotta voin näyttää msgboxeja
8using ALTKTechs;                     // Avaruuslaatikon moottorikomponentit
9using ALTKUnits;
10using ALTKCiv;
11using ALTKPromotions;
12using ALTKDiff;
13using ALTKAIBehaviour;
14using BaseRules;                     // Avaruuslaatikon sääntötiedosto, helpottaa modien tekemistä
15
16namespace ALTKTileEngine
17{
18    public class Peli : Game
19    {
20        bool gamestarted = false;
21        int currDiffLevel; // jotta tätä voidaan käyttää missä tahansa
22
23        int[,] TerrainMap; // perusmaastokartta
24        int[,] DTerrainMap; // erikoismaastokartta
25        int[,] OwnershipMap; // ruudukon omistuskartta (kenen pelaajan hallinnassa on mikäkin ruutu)
26
27        string Textpath;
28        string OwnershipColorPath;
29
30        int AmountofPlayers;
31       
32        // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33        // Pitänee tehdä vielä yksi ALTKSUnit-namespace ALTKCoreen.
34        // Tämä sisältäisi tiedot yksiköiden omistajasta, yksikön perusyksiköstä ym. sekä myös karttakoordinaatit
35        // (karttakoordinaatit säilyttää myös UnitMap, josta on helppo tarkastaa esim. liikuttaessa yksiköitä, onko ruudussa jo esim. vihollisyksiköitä.
36
37        TextDisplay TileDisp;
38
39        int kartanLeveys;
40        int kartanKorkeus;
41
42        // perusmaastotyypit
43        const int Aavikko = 2, Tundra = 3, Vuoristo = 1, Lehtimetsa = 0;
44
45        // erikoismaastotyypit
46        const int Havumetsa = 2, Tyhja = 0, Kuusimetsa = 3;
47
48        // Pelissä on kaksi eri tasoa, toisella perusmaasto ja toisella tarkempaa tietoa (esim. onko ruutu metsää ym.)
49        GameObject[,] tile;
50        GameObject[,] DTile;
51        GameObject[,] TileOwnership;
52        //Vector tileVector;
53
54        Vector CamSpeedEast = new Vector(20.0, .0);
55        Vector CamSpeedWest = new Vector(-20.0, .0);
56        Vector CamSpeedNorth = new Vector(.0, 20.0);
57        Vector CamSpeedSouth = new Vector(.0, -20.0);
58
59        // Käytän ennemmin enemmän muistia kuin prosessoria, joten lasken nämä jo täällä
60        int MouseScreenWidth;
61        int MouseScreenHeight;
62        int NegMouseScreenWidth;
63        int NegMouseScreenHeight;
64        protected override void Begin()
65        {
66            //SetWindowSize(true);
67            Textpath = Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\";
68            OwnershipColorPath = Textpath + "Ownership\\";
69            InitRules();
70            InitStartMenu();
71            //InitControls();
72            //InitMap();
73        }
74        void InitStartMenu()
75        {
76            Mouse.Enabled = true;
77            Mouse.IsCursorVisible = true;
78
79            GameObject TrainingButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
80            GameObject EasyButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
81            GameObject NormalButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
82            GameObject HardButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
83            GameObject VHardButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
84            GameObject NightmareButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
85            GameObject InsanityButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle);
86
87            for (int a = 0; a <= 6; a++)
88            {
89                if (a == 0) { SetDiffButton(TrainingButton, 0); }
90                if (a == 1) { SetDiffButton(EasyButton, 1); }
91                if (a == 2) { SetDiffButton(NormalButton, 2); }
92                if (a == 3) { SetDiffButton(HardButton, 3); }
93                if (a == 4) { SetDiffButton(VHardButton, 4); }
94                if (a == 5) { SetDiffButton(NightmareButton, 5); }
95                if (a == 6) { SetDiffButton(InsanityButton, 6); }
96            }
97            Mouse.ListenOn(TrainingButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 0);
98            Mouse.ListenOn(EasyButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 1);
99            Mouse.ListenOn(NormalButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 2);
100            Mouse.ListenOn(HardButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 3);
101            Mouse.ListenOn(VHardButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 4);
102            Mouse.ListenOn(NightmareButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 5);
103            Mouse.ListenOn(InsanityButton, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Down, SelectDifficulty, "", 6);
104        }
105
106        void SetDiffButton(GameObject diffbutton, int difflevel)
107        {
108            diffbutton.X = -250;
109            diffbutton.Y = ((difflevel * -50) + 400);
110            if (difflevel == 0) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "training"); }
111            else if (difflevel == 1) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "easy"); }
112            else if (difflevel == 2) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "normal"); }
113            else if (difflevel == 3) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "hard"); }
114            else if (difflevel == 4) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "vhard"); }
115            else if (difflevel == 5) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "nightmare"); }
116            else if (difflevel == 6) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "insanity"); }
117            Add(diffbutton);
118            //return diffbutton;
119        }
120
121        void SelectDifficulty(int difflevel)
122        {
123            ClearAll();
124            currDiffLevel = new int();
125            currDiffLevel = difflevel;
126            InitControls();
127            InitMap();
128            gamestarted = true;
129        }
130       
131        # region Kartan luominen
132
133        void InitMap()
134        {
135            AmountofPlayers = new int();
136            Int32 i;
137            Int32 j;
138            string mLine;
139            TextReader bReader;
140            bReader = new StreamReader("Content\\Maps\\1\\base.txt");
141            //try
142            //{
143
144            // Yleensä kartan kaksi ensimmäistä riviä ovat kommentteja
145            bReader.ReadLine();
146            bReader.ReadLine();
147
148            kartanLeveys = Convert.ToInt32(bReader.ReadLine().Substring(9, 2));
149            kartanKorkeus = Convert.ToInt32(bReader.ReadLine().Substring(10, 2));
150
151            Int32 mapWidthJ = (kartanLeveys * 48) / 2;
152            Int32 mapHeightJ = (kartanKorkeus * 48) / 2;
153
154            bReader.ReadLine();
155            // Ladataan TerrainMapit muistiin myöhempää käyttöä varten
156
157            TerrainMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
158            DTerrainMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
159            OwnershipMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
160            InitTerrain(0);
161            InitTerrain(1);
162            InitTerrain(2);
163
164            tile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
165            DTile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
166            TileOwnership = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
167            InitTerrainGraphics(0);
168            InitTerrainGraphics(1);
169            InitTerrainGraphics(2);
170
171            // Koodi käännetty RGE:n VB.netistä
172            // Asettaa ja piirtää pohjamaaston
173
174            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
175            {
176                mLine = bReader.ReadLine();
177                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
178                {
179                    // MessageBox.Show(mLine + " " + j + " " + i);
180                    tile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
181                    tile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
182                    tile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
183                    TerrainMap[i, j] = getTerrainType(mLine.Substring(j, 1), 0, i, j);
184                    tile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromTerrainType(TerrainMap[i, j], 0, i, j));
185                    Add(tile[i, j]);
186
187                    //Mouse.ListenMovement(tile[i, j], showTileInfo_forTileDisp, null, i, j);
188                    // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j]));
189                }
190            }
191
192            // Luetaan karttatiedoston rivivälit
193            bReader.ReadLine();
194            bReader.ReadLine();
195
196            // Rami 16. 6. 2010: Omistuskartta pitää sittenkin säätää ennen erikoismaastoa, sillä
197            // kaupungit ja omistusrinki piirretään erikoismaaston asettamiskoodin kutsusta
198            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
199            {
200                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
201                {
202                    // MessageBox.Show(mLine + " " + j + " " + i);
203                    TileOwnership[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
204                    TileOwnership[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
205                    TileOwnership[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
206                    //TileOwnership[i, j].Image = LoadImage(Textpath + "nothing"); poistettu optimisoinnin takia
207                    //Add(TileOwnership[i, j]); eihän näitä tarvitse vielä lisätä, optimisointia
208                    //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
209                    // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j]));
210                }
211            }
212
213            // Asettaa ja piirtää erikoismaaston
214
215            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
216            {
217                mLine = bReader.ReadLine();
218                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
219                {
220                    // MessageBox.Show(mLine + " " + j + " " + i);
221                    DTile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
222                    DTile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
223                    DTile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
224                    DTerrainMap[i, j] = getTerrainType(mLine.Substring(j, 1), 1, i, j);
225                    DTile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromTerrainType(DTerrainMap[i, j], 1, i, j));
226                    Add(DTile[i, j]);
227                    if (getTexture_fromTerrainType(DTerrainMap[i, j], 1, i, j).Contains("city"))
228                    {
229                        DrawOwnership(i, j);
230                    }
231                    //MessageBox.Show(DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y);
232                    // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j]));
233                }
234            }
235            //catch
236            //{
237            //    MessageBox.Show("Map error!");
238            //    bReader.Close();
239            //    Exit();
240            //}
241            bReader.Close();
242            //for (int playernumber = 0; playernumber <= 30; playernumber++)
243            //{
244            //    Rules.pCivs[playernumber].Color = setAIOwnershipColor(playernumber);
245            //}
246            Rules.pCivs[0].HumanPlayer = true;
247            Rules.pCivs[0].Color = "red";
248            Level.BackgroundColor = Color.Black;
249            InitGUI();
250        }
251
252        private void InitGUI()
253        {
254            TileDisp = new TextDisplay();
255            TileDisp.X = Screen.Left + 120;
256            TileDisp.Y = Screen.Bottom + 200;
257            TileDisp.TextColor = Color.White;
258            Add(TileDisp);
259        }
260
261        private void InitTerrain(int tlayer)
262        {
263            for (int a = 0; a <= (kartanKorkeus - 1); a++)
264            {
265                for (int b = 0; b <= (kartanLeveys - 1); b++)
266                {
267                    GetTerrainLayer(tlayer)[a, b] = new int();
268                }
269            }
270        }
271
272        int[,] GetTerrainLayer(int tlayer)
273        {
274            if (tlayer == 0) { return TerrainMap; }
275            if (tlayer == 1) { return DTerrainMap; }
276            if (tlayer == 2) { return OwnershipMap; }
277            return TerrainMap;
278        }
279
280        private void InitTerrainGraphics(int tlayer)
281        {
282            for (int a = 0; a <= (kartanKorkeus - 1); a++)
283            {
284                for (int b = 0; b <= (kartanLeveys - 1); b++)
285                {
286                    GetGraphicsLayer(tlayer)[a, b] = new PhysicsObject(48.0, 48.0);
287                }
288            }
289        }
290
291        GameObject[,] GetGraphicsLayer(int tlayer)
292        {
293            if (tlayer == 0) {return tile; }
294            if (tlayer == 1) {return DTile; }
295            if (tlayer == 2) { return TileOwnership; }
296            return tile;
297        }
298
299        int getTerrainType(string ch, int terrainlayer, int i, int j)
300        {
301            if (terrainlayer == 0)
302            {
303                /*/ Maastotyypit
304                 * 0 = lehtimetsää
305                 * 1 = vuoristoa
306                 * 2 = aavikkoa
307                 * 3 = tundraa
308                /*/
309                if (ch == " ") { return Lehtimetsa; }
310                if (ch == "V") { return Vuoristo; }
311                if (ch == "A") { return Aavikko; }
312                if (ch == "T") { return Tundra; }
313            }
314            else if (terrainlayer == 1)
315            {
316                /*/ Erikoismaastotyypit
317                 * 0 = ei mitään
318                 * 1 = vuoristoa
319                 * 2 = metsää
320                 * 3 = kuusimetsää
321                /*/
322                if (ch == " ") { return Tyhja; }
323                if (ch == "M") { return Havumetsa; }
324                if (ch == "V") { return Vuoristo; }
325                if (ch == "K") { return Kuusimetsa; }
326                try
327                {
328                    //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
329                    int Playerstartloc;
330                    Playerstartloc = Convert.ToInt32(ch);
331                    AmountofPlayers = AmountofPlayers + 1;
332                    AddStartingCity(Playerstartloc, i, j);
333                    return (Playerstartloc + 10);
334                }
335                catch
336                {
337                }
338                return Tyhja;
339            }
340            return 0;
341        }
342
343        private void DrawOwnership(int i, int j)
344        {
345            TileOwnership[i, j].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Color);
346            Add(TileOwnership[i, j]);
347            //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
348        }
349
350        private void AddStartingCity(int playernumber, int i, int j)
351        {
352            //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j);
353            Rules.pCivs[playernumber].Production = Rules.pCivs[playernumber].Production + 10;
354            Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities = Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities + 1;
355            Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities, 0] = i;
356            Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities, 1] = j;
357            if (Rules.pCivs[playernumber].HumanPlayer == false)
358            {
359            Rules.pCivs[playernumber].Color = setAIOwnershipColor(playernumber);
360            Rules.pCivs[playernumber].Enabled = true;
361            Rules.pCivs[playernumber].Name = Rules.pCivs[playernumber].Color + " " + "Valtakunta";
362            }
363            OwnershipMap[i, j] = playernumber;
364            // 16. 6. 2010: Kutsutaanpa DrawOwnership sittenkin vasta kaupungin piirtämisen jälkeen (ks. InitMap ja DTilen asettaminen)
365            //DrawOwnership(i, j);
366
367            //DTile[i, j].Image = LoadImage("\\Content\\Textures\\cityancient");
368        }
369
370        public string setAIOwnershipColor(int playernumber)
371        {
372            int c;
373            int b;
374            bool ColorInUse = false;
375            for (b = 0; b <= 20; b++)
376            {
377                ColorInUse = false;
378                for (c = 0; c <= 30; c++)
379                {
380                    if (Rules.pCivs[c].Color == getOwnershipColor_fromInt(b))
381                    {
382                        ColorInUse = true;
383                    }
384                }
385                if (ColorInUse == false)
386                {
387                    return getOwnershipColor_fromInt(b);
388                }
389            }
390            return getOwnershipColor_fromInt(0);
391        }
392
393        public string getOwnershipColor_fromInt(Int32 color)
394        {
395            if (color == 0) { return "aqua"; }
396            if (color == 1) { return "beige"; }
397            if (color == 2) { return "limegreen"; }
398            if (color == 3) { return "orange"; }
399            if (color == 4) { return "black"; }
400            if (color == 5) { return "red"; }
401            if (color == 6) { return "rustred"; }
402            if (color == 7) { return "yellow"; }
403            if (color == 8) { return "blue"; }
404            if (color == 9) { return "darkblue"; }
405            if (color == 10) { return "darkgreen"; }
406            if (color == 11) { return "lightblue"; }
407            if (color == 12) { return "purple"; }
408            if (color == 13) { return "darkpurple"; }
409            if (color == 14) { return "lightpurple"; }
410            if (color == 15) { return "gold"; }
411            if (color == 16) { return "silver"; }
412            if (color == 17) { return "pink"; }
413            if (color == 18) { return "teal"; }
414            if (color == 19) { return "greenyellow"; }
415            if (color == 20) { return "darkorange"; }
416            if (color == 21) { return "white"; }
417            if (color == 22) { return "darkgray"; }
418            return "aqua";
419        }
420
421        string getTexture_fromTerrainType(int terraintype, int terrainlayer, int i, int j)
422        {
423            if (terrainlayer == 0)
424            {
425                if (terraintype == Lehtimetsa) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\grassland"; }
426                if (terraintype == Vuoristo) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\mountain"; }
427                if (terraintype == Aavikko) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\desert"; }
428                if (terraintype == Tundra) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\tundra"; }
429            }
430            else if (terrainlayer == 1)
431            {
432                if (terraintype == Tyhja) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\nothing"; }
433                if (terraintype == Vuoristo) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\mountain"; }
434                if (terraintype == Havumetsa) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\forest"; }
435                if (terraintype == Kuusimetsa) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\spruceforest"; }
436                // Jos terraintype on 10 tai enemmän, ruudussa on pelaajan kaupunki (ks. getTerrainType)
437                if (terraintype >= 10)
438                {
439                    if (TerrainMap[i, j] == Tundra)
440                    {
441                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\cityancientTundra";
442                        //DrawOwnership(i, j);
443                    }
444                    else
445                    {
446                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\cityancient";
447                    }
448                }
449                return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\nothing";
450            }
451            return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\grassland.jpg";
452        }
453        # endregion
454
455        private void InitRules()
456        {
457            // Käytetään valmiiksi tehtyjä DLL-tiedostoja
458            BaseRules.Rules.InitTechs();
459            BaseRules.Rules.InitUnits();
460            BaseRules.Rules.InitDifficulty();
461            BaseRules.Rules.InitCivs();
462        }
463
464        protected override void Update(Time time)
465        {
466            base.Update(time);
467            // Mouse.PositionOnScreen voisi olla vain positiivinen, eikä ruudun pitäisi jakautua keskeltä kahtia
468            // negatiivisiin ja positiivisiin kokonaislukuihin
469
470            if (gamestarted == true)
471            {
472                for (int i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
473                {
474                    for (int j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
475                    {
476                        if (Mouse.IsCursorOnGameObject(tile[i, j]))
477                        {
478                            TileDisp.Text = getTileInfo_forTileDisp(i, j);
479                        }
480                        //Mouse.ListenMovement(tile[i, j], showTileInfo_forTileDisp, null, i, j);
481                        // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j]));
482                    }
483                }
484                //TileDisp.Text = getTileInfo_forTileDisp(Convert.ToInt32(Mouse.PositionOnWorld.X) / -48, Convert.ToInt32(Mouse.PositionOnWorld.Y) / 48);
485            if (Mouse.PositionOnScreen.X > MouseScreenWidth) { MoveCamera(0); }
486            else if (Mouse.PositionOnScreen.X < NegMouseScreenWidth) { MoveCamera(2); }
487            else if (Mouse.PositionOnScreen.Y > MouseScreenHeight) { MoveCamera(1); }
488            else if (Mouse.PositionOnScreen.Y < NegMouseScreenHeight) { MoveCamera(3); }
489            }
490        }
491
492        public string getTileInfo_forTileDisp(int i, int j)
493        {
494            // Haetaan tiedot ruudulle
495            string tileinfo;
496            int Defensebonus = new int();
497            tileinfo = " ";
498            //MessageBox.Show(i + " " + j);
499            // Maaston perustiedot
500            if (TerrainMap[i, j] == 0)
501            {
502                tileinfo = "Ruohotasankoa";
503            }
504            else if (TerrainMap[i, j] == 1)
505            {
506                tileinfo = "Vuoristoa";
507            }
508            else if (TerrainMap[i, j] == 2)
509            {
510                tileinfo = "Aavikkoa";
511                Defensebonus = Defensebonus - 25;
512            }
513            else if (TerrainMap[i, j] == 3)
514            {
515                tileinfo = "Tundraa";
516                Defensebonus = Defensebonus + 10;
517            }
518
519            // Erikoismaaston tiedot
520
521            if (DTerrainMap[i, j] == 0)
522            {
523            }
524            else if (DTerrainMap[i, j] == 1)
525            {
526                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Vuoristoa" + Environment.NewLine + "Läpipääsemätön";
527            }
528            else if (DTerrainMap[i, j] == 2)
529            {
530                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Lehtimetsää";
531                Defensebonus = Defensebonus + 10;
532            }
533            else if (DTerrainMap[i, j] == 3)
534            {
535                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Kuusimetsää";
536                Defensebonus = Defensebonus + 25;
537            }
538            if (Defensebonus != 0)
539            {
540                return tileinfo + Environment.NewLine + "Puolustusbonus: " + Defensebonus + "%";
541            }
542            else
543            {
544                return tileinfo;
545            }
546        }
547
548        private void InitControls()
549        {
550            Keyboard.Listen(Key.Right, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 0);
551            Keyboard.Listen(Key.Left, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 2);
552            Keyboard.Listen(Key.Up, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 1);
553            Keyboard.Listen(Key.Down, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 3);
554            Keyboard.Listen(Key.Tab, Jypeli.ButtonState.Down, ActivateDebug, null, 0);
555
556            MouseScreenWidth = new int();
557            MouseScreenWidth = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Width / 2) - 5;
558            MouseScreenHeight = new int();
559            MouseScreenHeight = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Height / 2) - 5;
560            NegMouseScreenWidth = new int();
561            NegMouseScreenWidth = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Width / -2) + 5;
562            NegMouseScreenHeight = new int();
563            NegMouseScreenHeight = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Height / -2) + 20;
564        }
565
566        private void ActivateDebug(int asd)
567        {
568            //Add(MessageDisplay);
569            MessageDisplay.Add("DEBUG MODE ACTIVATED");
570            Keyboard.Listen(Key.A, Jypeli.ButtonState.Down, ShowColors, null);
571        }
572
573        private void ShowColors()
574        {
575            for (int a = 0; a <= (AmountofPlayers - 1); a++)
576            {
577                MessageDisplay.Add("Pelaaja: " + a + "; " + Rules.pCivs[a].Color);
578            }
579        }
580
581        private void Mouse_Move()
582        {
583            // MessageBox.Show(Mouse.PositionOnScreen.X);
584        }
585
586        private void MoveCamera(Int32 dir)
587        {
588            if (gamestarted == false) { return; }
589            if ((dir == 0)  && (Camera.Position.X < (tile[kartanKorkeus - 1, kartanLeveys - 1].X) - (Peli.Screen.Width / 2)))
590            {
591                Camera.Move(CamSpeedEast);
592            }
593            if ((dir == 1) && (Camera.Position.Y < (tile[kartanKorkeus - 1, kartanLeveys - 1].Y) - ((Peli.Screen.Height / 2) - 12)))
594            {
595                Camera.Move(CamSpeedNorth);
596            }
597            if ((dir == 2) && (Camera.Position.X > (tile[0, 0].X) + (Peli.Screen.Width / 2)))
598            {
599                Camera.Move(CamSpeedWest);
600            }
601            if ((dir == 3) && (Camera.Position.Y > (tile[0, 0].Y) + (Peli.Screen.Height / 2)))
602            {
603                Camera.Move(CamSpeedSouth);
604            }
605        }
606    }
607}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.