source: 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/Peli.cs @ 810

Revision 810, 10.1 KB checked in by ramipasa, 13 years ago (diff)

Tein ruudukkomoottorini valmiiksi.

Line 
1using System;                        // Tämän tarpeellisuus pitäisi olla itsestäänselvyys
2using Jypeli;                        // Jypeli
3using Jypeli.ScreenObjects;          // Jypeli.ScreenObjects
4using Jypeli.Assets;                 // Jypeli.Assets
5using System.Collections.Generic;    // Jypelin tutoriaali
6using System.IO;                     // Streamreader vaatii tämän
7using System.Windows.Forms;          // jotta voin näyttää msgboxeja
8
9namespace ALTKTileEngine
10{
11    public class Peli : Game
12    {
13        //int[,] MapObjectCoords;
14        int[,] TerrainMap;
15        int[,] DTerrainMap;
16
17        int kartanLeveys;
18        int kartanKorkeus;
19
20        // perusmaastotyypit
21        const int Aavikko = 2, Tundra = 3, Vuoristo = 1, Lehtimetsa = 0;
22       
23        // erikoismaastotyypit
24        const int Havumetsa = 2, Tyhja = 0;
25
26        // Pelissä on kaksi eri tasoa, toisella perusmaasto ja toisella tarkempaa tietoa (esim. onko ruutu metsää ym.)
27        PhysicsObject[,] tile;
28        PhysicsObject[,] DTile;
29        //Vector tileVector;
30
31        protected override void Begin()
32        {
33            LuoKentta();
34        }
35        # region Kartan luominen
36        void LuoKentta()
37        {
38            //tileVector = new Vector();
39            Int32 num;
40            Int32 i;
41            Int32 j;
42            Int32 a;
43            Int32 b;
44            string mLine;
45            //string chars;
46            num = RandomGen.NextInt(1, 6);
47            //chars = " VAT";
48            TextReader bReader;
49            bReader = new StreamReader("Content\\Maps\\1\\base.txt");
50
51            //try
52            //{
53
54                // Yleensä kartan kaksi ensimmäistä riviä ovat kommentteja
55                bReader.ReadLine();
56                bReader.ReadLine();
57
58                kartanLeveys = Convert.ToInt32(bReader.ReadLine().Substring(9, 2));
59                kartanKorkeus = Convert.ToInt32(bReader.ReadLine().Substring(10, 2));
60
61                Int32 mapWidthJ = (kartanLeveys * 48) / 2;
62                Int32 mapHeightJ = (kartanKorkeus * 48) / 2;
63
64                bReader.ReadLine();
65                // Ladataan TerrainMapit muistiin
66
67                TerrainMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
68                for (a = 0; a <= (kartanKorkeus - 1); a++)
69                {
70                    for (b = 0; b <= (kartanLeveys - 1); b++)
71                    {
72                        TerrainMap[a, b] = new int();
73                    }
74                }
75
76                DTerrainMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys];
77                for (a = 0; a <= (kartanKorkeus - 1); a++)
78                {
79                    for (b = 0; b <= (kartanKorkeus - 1); b++)
80                    {
81                        DTerrainMap[a, b] = new int();
82                    }
83                }
84
85                // Ladataan ruudut muistiin
86
87                tile = new PhysicsObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
88                for (a = 0; a <= (kartanKorkeus - 1); a++)
89                {
90                    for (b = 0; b <= (kartanLeveys - 1); b++)
91                    {
92                        tile[a, b] = new PhysicsObject(48.0, 48.0);
93                    }
94                }
95
96                DTile = new PhysicsObject[kartanKorkeus, kartanLeveys];
97                for (a = 0; a <= (kartanKorkeus - 1); a++)
98                {
99                    for (b = 0; b <= (kartanLeveys - 1); b++)
100                    {
101                        DTile[a, b] = new PhysicsObject(48.0, 48.0);
102                    }
103                }
104
105                // Koodi käännetty RGE:n VB.netistä
106            // Asettaa ja piirtää pohjamaaston
107           
108                for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
109                {
110                    mLine = bReader.ReadLine();
111                    for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
112                    {
113                        // MessageBox.Show(mLine + " " + j + " " + i);
114                        TerrainMap[i, j] = getTerrainType(mLine.Substring(j, 1));
115                        //tileVector.X = j * 48;
116                        //tileVector.Y = i * 48;
117                        tile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
118                        tile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
119                        tile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
120                        tile[i, j].Restitution = 0.0;
121                        tile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromTerrainType(TerrainMap[i, j]));
122                        // tile.Position = tileVector;
123                        Add(tile[i, j]);
124                        // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j]));
125                    }
126                }
127
128            // Luetaan karttatiedoston rivivälit
129                bReader.ReadLine();
130                bReader.ReadLine();
131
132            // Asettaa ja piirtää erikoismaaston
133
134                for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++)
135                {
136                    mLine = bReader.ReadLine();
137                    for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++)
138                    {
139                        // MessageBox.Show(mLine + " " + j + " " + i);
140                        DTerrainMap[i, j] = getDetailTerrainType(mLine.Substring(j, 1));
141                        //DTileVector.X = j * 48;
142                        //DTileVector.Y = i * 48;
143                        DTile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle;
144                        DTile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ;
145                        DTile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ;
146                        DTile[i, j].Restitution = 0.0;
147                        DTile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromDetailTerrainType(DTerrainMap[i, j]));
148                        // DTile.Position = DTileVector;
149                        Add(DTile[i, j]);
150                        // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j]));
151                    }
152                }
153
154
155            //catch
156            //{
157            //    MessageBox.Show("Map error!");
158            //    bReader.Close();
159            //    Exit();
160            //}
161            bReader.Close();
162            Level.BackgroundColor = Color.Black;
163            //MapObjectCoords = new int[kartanLeveys, kartanKorkeus];
164            // var merkit = new Dictionary<char, ObjectCreator>();
165            // merkit['='] = LuoPalikka;
166            // merkit['*'] = LuoTahti;
167
168            // char[,] ruudut = Tiles.ReadFromFile("Content\\Maps\\1\\base.txt");
169            //Tiles.Insert(this, ruudut, merkit, kartanLeveys, kartanKorkeus);
170        }
171        # endregion
172        int getTerrainType(string ch)
173        {
174            /*/ Maastotyypit
175             * 0 = lehtimetsää
176             * 1 = vuoristoa
177             * 2 = aavikkoa
178             * 3 = tundraa
179            /*/
180            if (ch == " ") { return Lehtimetsa; }
181            if (ch == "V") { return Vuoristo; }
182            if (ch == "A") { return Aavikko; }
183            if (ch == "T") { return Tundra; }
184            return 0;
185        }
186
187        int getDetailTerrainType(string ch)
188        {
189            /*/ Erikoismaastotyypit
190             * 0 = ei mitään
191             * 1 = vuoristoa
192             * 2 = metsää
193            /*/
194            if (ch == " ") { return Tyhja; }
195            if (ch == "M") { return Havumetsa; }
196            if (ch == "V") { return Vuoristo; }
197            return Tyhja;
198        }
199
200        string getTexture_fromTerrainType(int terraintype)
201        {
202            if (terraintype == Lehtimetsa) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\grassland"; }
203            if (terraintype == Vuoristo) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\mountain"; }
204            if (terraintype == Aavikko) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\desert"; }
205            if (terraintype == Tundra) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\water"; }
206            return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\grassland.jpg";
207        }
208
209        string getTexture_fromDetailTerrainType(int dtType)
210        {
211            if (dtType == Tyhja) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\nothing"; }
212            if (dtType == Vuoristo) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\mountain"; }
213            if (dtType == Havumetsa) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\forest"; }
214            return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\nothing";
215        }
216        }
217
218            //bReader.ReadLine();
219
220            //chars = ".a";
221
222            //for (i = 0; i <= 19; i++)
223            //{
224            //    Log("LoadBattle: ShadowField; i = " + i + "; luetaan rivi", false);
225            //    mLine = bReader.ReadLine;
226            //    for (j = 0; j <= 19; j++)
227            //    {
228            //        ShadowField(j, i) = Strings.InStr(chars, Strings.Mid(mLine, j + 1, 1)) - 1;
229            //    }
230            //}
231            //bReader.ReadLine();
232
233            //chars = ".rasp+k";
234            //string a = null;
235            //for (i = 0; i <= 19; i++)
236            //{
237            //    Log("LoadBattle: DetailTerrainField; i = " + i + "; luetaan rivi", false);
238            //    mLine = bReader.ReadLine;
239            //    for (j = 0; j <= 19; j++)
240            //    {
241            //        DetailTerrainField(j, i) = Strings.InStr(chars, Strings.Mid(mLine, j + 1, 1)) - 1;
242            //        a = Strings.InStr(chars, Strings.Mid(mLine, j + 1, 1)) - 1;
243            //    }
244            //}
245
246        //PhysicsObject LuoPalikka()
247        //{
248        //    PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
249        //    palikka.Shape = Shapes.Circle;
250        //    palikka.Color = Color.LimeGreen;
251        //    this.Add(palikka);
252        //    return palikka;
253        //}
254
255        //PhysicsObject LuoTahti()
256        //{
257        //    PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(25.0, 25.0);
258        //    tahti.Shape = Shapes.Rectangle;
259        //    tahti.Color = Color.LightGray;
260        //    this.Add(tahti);
261        //    return tahti;
262        //}
263
264    }
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.