source: 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/Content/Textures/cityancient.xcf @ 10337

Revision 869, 5.0 KB checked in by ramipasa, 11 years ago (diff)

Päivitetty ALTKCore.dll:ää (vaikeustasot ja tekoälyn käyttäytyminen) ja BaseRules?.dll:ää, pelissä voi nyt valita vaikeustasot (kuvat ovat väliaikaisia) ja kartan. Muitakin, pienempiä muutoksia.

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream

HTML preview not available, since no preview renderer could handle it. Try downloading the file instead.

Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.