source: 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/Content/Maps/1/base.txt @ 810

Revision 810, 2.6 KB checked in by ramipasa, 13 years ago (diff)

Tein ruudukkomoottorini valmiiksi.

Line 
1// ALTK MAP file
2// Kaikki sisältö tulee olla täsmälleen samoissa kohdissa
3MapWidth=50
4MapHeight=24
5
6VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
7V                                                V
8V                                                V
9V                                                V
10V                                                V
11V                                                V
12V                                                V
13V                                                V
14V                                                V
15V                                                V
16V                                                V
17V                                                V
18V                                                V
19V                                                V
20V                                                V
21V                                                V
22V                                                V
23V                                                V
24V                                                V
25V                                                V
26V                                                V
27V                                                V
28V                                                V
29V                                                V
30VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
31
32VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
33V                                                V
34V    1      VVV                                  V
35V             VVV   VVV              P           V
36V              VVV                         VVVVVVV
37V     VVVVV                MMM            VVVVVVVV
38V       VVV                  MMMMMM          VVVVV
39V   VVVV VVVV              MMMM                  V
40V          VVVV  MMMMM                     VV    V
41V                  MMMMMM          VVVVVVV       V
42V        MMMMMMMMMMM  MMMMMMM       VVV          V
43V           MMMMM VVVVV                    2     V
44V  VVVVVV            VVVVVV  VVV                 V
45V     VVV    3     MMMMMMMMM VVV   VVV           V
46V   VVV               VVV MMM  VV        VVVVVVVVV
47V                 MMMM VV MMM  VV            VVV V
48V        VVV    VVV  MMMM   VVVVV          VVVV  V
49V       VVV      VVV  MMMM VVVV        VVVVVVVVVVV
50V        VVVV     VVV                    VVVV    V
51V                                   VVVVVVVV     V
52V                                                V
53V     4    VVVVV    VV        VV        5        V
54V          VVV    VVV        VVV                 V
55V                VVVV                            V
56VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.