source: 2010/24/olpesasa @ 887

Name Size Rev Age Author Last Change
../
Linnapako 887   11 years anlakane Sain pelihahmon pysähtymään linnapaossa. Tein ensimmäiset seinät.
Pong 877   11 years anlakane Aloitin linnapakoa. Tein pelihahmon ja sain sen liikkumaan. Pysäyttäminen …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.