source: 2010/24/olpesasa/Pong/Peli.cs @ 877

Revision 877, 6.5 KB checked in by anlakane, 13 years ago (diff)

Aloitin linnapakoa. Tein pelihahmon ja sain sen liikkumaan. Pysäyttäminen ei onnistu vielä...

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4
5public class Peli : PhysicsGame
6{
7    PhysicsObject pallo;
8
9    PhysicsObject maila1;
10    PhysicsObject maila2;
11
12    PhysicsObject vasenReuna;
13    PhysicsObject oikeaReuna;
14
15    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
16    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
17    Vector nopeusOikealle = new Vector(200, 0);
18    Vector nopeusVasemmalle = new Vector(-200, 0);
19
20    IntMeter pelaajan1Pisteet;
21    IntMeter pelaajan2Pisteet;
22
23    protected override void Begin()
24    {
25        LuoKentta();
26        AsetaOhjaimet();
27        AloitaPeli();
28        LisaaLaskurit();
29    }
30
31    void LuoKentta()
32    {
33        Luopallo(0, 50);
34        Luopallo(50, 0);
35
36        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
37        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
38
39        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
40
41        vasenReuna.Restitution = 1.0;
42        vasenReuna.IsVisible = false;
43
44        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
45
46        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
47        oikeaReuna.IsVisible = false;
48        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
49        ylaReuna.Restitution = 1.0;
50        ylaReuna.IsVisible = false;
51        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
52        alaReuna.Restitution = 1.0;
53        alaReuna.IsVisible = false;
54
55        Level.BackgroundColor = Color.DarkBlue;
56
57        Camera.ZoomToLevel();
58        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
59    }
60
61    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
62    {
63        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
64        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
65        maila.X = x;
66        maila.Y = y;
67        maila.Restitution = 2;
68        maila.Color = Color.Blue;
69        Add(maila);
70        return maila;
71    }
72
73    void AloitaPeli()
74    {
75        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
76        pallo.Hit(impulssi);
77    }
78
79    void AsetaOhjaimet()
80    {
81        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
82        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
83        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
84        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
85        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusOikealle);
86        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
87        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusVasemmalle);
88        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
89
90
91        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
92        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
93        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
94        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
95        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusOikealle);
96        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
97        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusVasemmalle);
98        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
99
100        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
101        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
102
103        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
104        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
105        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
106        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
107
108        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
109        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
110        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
111        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
112
113        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
114        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
115
116    }
117
118    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
119    {
120        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Y < Level.Bottom))
121        {
122            maila.Velocity = Vector.Zero;
123            return;
124        }
125        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Y > Level.Top))
126        {
127            maila.Velocity = Vector.Zero;
128            return;
129        }
130
131        maila.Velocity = nopeus;
132    }
133    void LisaaLaskurit()
134    {
135        pelaajan1Pisteet = PisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
136        pelaajan2Pisteet = PisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
137    }
138    IntMeter PisteLaskuri(double x, double y)
139    {
140        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
141        laskuri.MaxValue = 99;
142        ValueDisplay naytto = new ValueDisplay();
143        naytto.BindTo(laskuri);
144        naytto.X = x;
145        naytto.Y = y;
146        naytto.ValueColor = Color.White;
147        Add(naytto);
148        return laskuri;
149    }
150    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
151    {
152        if (kohde == oikeaReuna)
153        {
154            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
155        }
156        else if (kohde == vasenReuna)
157        {
158            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
159        }
160    }
161    void Luopallo(double x, double y)
162    {
163        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
164        pallo.Shape = Shapes.Circle;
165        pallo.X = -200.0;
166        pallo.Y = 0.0;
167        pallo.Color = Color.MediumBlue;
168        pallo.Restitution = 1.5;
169        pallo.KineticFriction = 0;
170        pallo.CanRotate = false;
171        Add(pallo);
172    }
173
174}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.