source: 2010/24/olpesasa/Linnapako/kentta5.txt @ 919

Revision 919, 1.0 KB checked in by anlakane, 12 years ago (diff)

Sain piikkipallot toimimaan ja tein lisää kenttiä.

Line 
1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2x    1         xm             x
3x              x              x
4xvvvvv    vvvvvxvvvvv    vvvvvx
5xxxx        xxxxxxx        xxxx
6x              x              x
7xvvvvv     vvvvxvvvv     vvvvvx
8xxxx        xxxxxxx        xxxx
9x              x              x
10xvvvvv     vvvvxvvvv     vvvvvx
11xxxx        xxxxxxx        xxxx
12x              x              x
13xvvvvv     vvvvxvvvv     vvvvvx
14xxxx        xxxxxxx        xxxx
15x              x              x
16xvvvvv     vvvvxvvvv     vvvvvx
17xxxx        xxxxxxx        xxxx
18x              x              x
19xvvvvv     vvvvxvvvv     vvvvvx
20xxxx        xxxxxxx        xxxx
21x              x              x
22xvvvvv     vvvvxvvvv     vvvvvx
23xxxx        xxxxxxx        xxxx
24x              x              x
25xvvvvv     vvvvxvvvv     vvvvvx
26xxxx        xxxxxxx        xxxx
27x              x              x
28x              x              x
29x          xxxxxxxxx          x
30x              v              x
31x          xxxxxxxxx          x
32xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.