source: 2010/24/olpesasa/Linnapako/kentta4.txt @ 919

Revision 919, 1.1 KB checked in by anlakane, 12 years ago (diff)

Sain piikkipallot toimimaan ja tein lisää kenttiä.

Line 
1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2x              v              mx
3x             xx              mx
4x             px              mx
5xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx
6xvvvvv     vvvvvvvvv     vvvvv x
7xv            xv               x
8x                              x
9x                              x
10xv            xv               x
11x             x                x
12x             x                x
13xv            xv               x
14x             x                x
15x             x                x
16xv            xv               x
17x             x                x
18x             x                x
19xv            xv               x
20xxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxx  xxxxx
21xxxx          px              px
22xxxx          px              px
23xxxxx         px              px
24xxxxxx   pxxxxxx              px
25xxxxxxx   pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26xxxxxxxx   pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27xxxxxxxxx    pxxxxxxxxxxxxxxxxxx
28xxxxxxxxxx    pxxxxxxxxxxxxxxxxx
29x        xx                    x
30x         xx                 1 x
31xv                        x    x
32xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.