source: 2010/24/olpesasa/Linnapako/kentta2.txt @ 919

Revision 919, 1021 bytes checked in by anlakane, 13 years ago (diff)

Sain piikkipallot toimimaan ja tein lisää kenttiä.

Line 
1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2x   x        px           px  x
3x 1 x        px           px  x
4x   x    xx  xx           px  x
5x   xxx  xx  xx           px  x
6x   p x  xx               px  x
7x   xxx  xx               px  x
8x        pxxxxxx  xxxx   xxx xx
9x        pxxxxxx  xxxx       px
10xxxxxxxxxxxxxxxx  xxxx   xxxxxx
11x                 xxx     pxxxx
12x                 xxx     pxxxx
13x  x  x  x  x  x  xxx  x  pxxxx
14x                 xxx     pxxxx
15x                 xxx     pxxxx
16x  m  x  x  x  x  xxx  x  pxxxx
17x                 xxx     pxxxx
18x                 xxx     pxxxx
19x  x  x  x  x  x  xxx  x  pxxxx
20x                 xxx     pxxxx
21x                 xxx     pxxxx
22xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  x  pxxxx
23xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     pxxxx
24xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     pxxxx
25xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  x  pxxxx
26x                         pxxxx
27x                         pxxxx
28x  m  m  m  m  m  m  m  m pxxxx
29x                         pxxxx
30x                         pxxxx
31xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.