source: 2010/24/olpesasa/Linnapako/Peli.cs @ 887

Revision 887, 2.7 KB checked in by anlakane, 12 years ago (diff)

Sain pelihahmon pysähtymään linnapaossa. Tein ensimmäiset seinät.

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    PhysicsObject seina;
9    PhysicsObject pelaaja;
10
11    protected override void Begin()
12    {
13        //TODO: Alusta peli tässä
14        Ohjaimet ();
15        LuoPelaaja();
16        LuoSeina(-100.0, 100.0);
17        LuoSeina(-100.0, 150.0);
18        LuoSeina(-100.0, 200.0);
19        LuoSeina(-100.0, 250.0);
20        LuoSeina(-150.0, 100.0);
21        LuoSeina(-200.0, 100.0);
22        LuoSeina(-250.0, 100.0);
23        LuoSeina(-300.0, 100.0);
24        LuoSeina(150.0, 100.0);
25        LuoSeina(200.0, 100.0);
26        LuoSeina(250.0, 100.0);
27        LuoSeina(100.0, 100.0);
28        LuoSeina(-100.0, -100.0);
29        LuoSeina(-100.0, -150.0);
30        LuoSeina(-100.0, -200.0);
31        LuoSeina(-100.0, -250.0);
32        LuoSeina(-150.0, -100.0);
33        LuoSeina(-200.0, -100.0);
34        LuoSeina(-250.0, -100.0);
35        LuoSeina(-300.0, -100.0);
36        LuoSeina(150.0, -100.0);
37        LuoSeina(200.0, -100.0);
38        LuoSeina(250.0, -100.0);
39        LuoSeina(100.0, -100.0);
40    }
41    void Ohjaimet()
42    {
43        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-10, 0));
44        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(10, 0));
45        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 10));
46        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -10));
47        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, PysaytaPelaaja, null, new Vector(0, 0));
48        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, PysaytaPelaaja, null, new Vector(0, 0));
49        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, PysaytaPelaaja, null, new Vector(0, 0));
50        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, PysaytaPelaaja, null, new Vector(0, 0));
51        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
52        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
53    }
54
55    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori)
56    {
57        pelaaja.Hit(vektori);
58    }
59    void PysaytaPelaaja(Vector vektori)
60    {
61        pelaaja.Stop(); 
62    }
63    void LuoPelaaja()
64    {
65        pelaaja = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
66        pelaaja.Shape = Shapes.Circle;
67        pelaaja.Image = LoadImage("pelihahmo1");
68        Add(pelaaja);
69    }
70    void LuoSeina(Double x, Double y)
71    {
72        seina = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
73        seina.Shape = Shapes.Rectangle;
74        seina.Image = LoadImage("seina1");
75        seina.X = x;
76        seina.Y= y;
77        Add(seina);
78    }
79}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.