source: 2010/24/olpesasa/Linnapako/Peli.cs @ 877

Revision 877, 1.3 KB checked in by anlakane, 12 years ago (diff)

Aloitin linnapakoa. Tein pelihahmon ja sain sen liikkumaan. Pysäyttäminen ei onnistu vielä...

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    PhysicsObject pelaaja;
9
10    protected override void Begin()
11    {
12        //TODO: Alusta peli tässä
13        Ohjaimet ();
14        pelaaja = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
15        pelaaja.Shape = Shapes.Circle;
16        pelaaja.Image = LoadImage("pelihahmo1");
17        Add(pelaaja);
18    }
19    void Ohjaimet()
20    {
21        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-200, 0));
22        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(200, 0));
23        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -200));
24        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 200));
25        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, PysaytaPelaaja, null, new Vector(0, 0));
26        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, PysaytaPelaaja, null, new Vector(0, 0));
27        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, PysaytaPelaaja, null, new Vector(0, 0));
28        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, PysaytaPelaaja, null, new Vector(0, 0));
29    }
30
31    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori)
32    {
33        pelaaja.Push(vektori);
34    }
35    void PysaytaPelaaja()
36    {
37    }
38}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.