source: 2010/24/malaleht/Tasohyppely1/Peli.cs @ 996

Revision 996, 9.3 KB checked in by malaleht, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{   const int ruudunLeveys = 50;
9    const int ruudunKorkeus = 50;
10
11
12    const double nopeus = 400;
13    const double hyppyVoima = 20000;
14
15    PlatformCharacter pelaaja2;
16    PlatformCharacter pelaaja1;
17
18    IntMeter pistelaskuri1;
19    IntMeter pistelaskuri2;
20    IntMeter pelaaja1hp;
21    IntMeter pelaaja2hp;
22
23    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
24
25
26    protected override void Begin()
27    {
28
29        luoKentta(0, 0);
30
31
32
33
34        kenttaNro = 1;
35        Level.Width = 1820;
36        Level.Height = 1125;
37
38         //Luodaan pistelaskuri;
39
40
41         //luodaan pistelaskunäyttö;
42
43
44        // Zoomataan lähemmäksi
45        Camera.ZoomFactor = 0.8;
46
47        Camera.StayInLevel = false;
48
49
50        seuraavaKentta();
51
52
53    }
54    void pelaaja2alarajassa(int arvo)
55    {
56        pelaaja2.Destroy();
57        pistelaskuri1.Value++;
58        if (pistelaskuri1.Value == 5)
59        {
60            Timer ajastin = new Timer();
61            ajastin.Interval = 3;
62            ajastin.Trigger += peliloppu;
63            Add(ajastin);
64            ajastin.Start(1);
65
66            MessageDisplay.Add("pelaaja1 voitti");
67        }
68        else
69        {
70            seuraavaKentta();
71        }
72        }
73    void pelaaja1alarajassa(int arvo)
74    {
75        pelaaja1.Destroy();
76        pistelaskuri2.Value++;
77
78        if (pistelaskuri2.Value == 5)
79        {
80            Timer ajastin = new Timer();
81            ajastin.Interval = 3;
82            ajastin.Trigger += peliloppu;
83            Add(ajastin);
84            ajastin.Start(1);
85
86            MessageDisplay.Add("pelaaja2 voitti");
87        }
88        else
89        {
90            seuraavaKentta();
91        }
92    }
93   
94    void luoKentta(int edellisenPisteet1, int edellisenPisteet2)
95    {
96        Level.CreateBorders();
97        Level.BackgroundColor = Color.Green;
98
99        Gravity = new Vector(0, -2000);
100
101        for (int i = 0; i < 200; i = i + 9)
102        {
103
104            lisaataso(RandomGen.NextInt(-900, 900), RandomGen.NextInt(-550, 550));
105
106
107        }
108
109        lisaaPelaajat();
110        lisaaNappaimet();
111
112        pelaaja1hp = new IntMeter(10);
113        pelaaja1hp.MinValue = 0;
114        pelaaja1hp.LowerLimit += pelaaja1alarajassa;
115
116        pelaaja2hp = new IntMeter(10);
117        pelaaja2hp.MinValue = 0;
118        pelaaja2hp.LowerLimit += pelaaja2alarajassa;
119
120        ValueDisplay hpNaytto1 = new ValueDisplay();
121        hpNaytto1.Text = "Pelaaja1 HP: ";
122
123        hpNaytto1.X = Screen.Left + 100;
124        hpNaytto1.Y = Screen.Top - 100;
125
126        hpNaytto1.ValueColor = Color.Red;
127        hpNaytto1.TextColor = Color.Red;
128
129        hpNaytto1.BindTo(pelaaja1hp);
130        Add(hpNaytto1);
131
132        ValueDisplay hpNaytto2 = new ValueDisplay();
133        hpNaytto2.Text = "Pelaaja2 HP: ";
134
135        hpNaytto2.X = Screen.Right - 100;
136        hpNaytto2.Y = Screen.Top - 100;
137
138        hpNaytto2.ValueColor = Color.Red;
139        hpNaytto2.TextColor = Color.Red;
140
141        hpNaytto2.BindTo(pelaaja2hp);
142        Add(hpNaytto2);
143
144        pistelaskuri1 = new IntMeter(0);
145        pistelaskuri1.Value = edellisenPisteet1;
146       
147        ValueDisplay pisteNaytto1 = new ValueDisplay();
148        pisteNaytto1.Text = "Pisteitä: ";
149        pisteNaytto1.X = Screen.Left + 500;
150        pisteNaytto1.Y = Screen.Top - 100;
151        pisteNaytto1.ValueColor = Color.Red;
152        pisteNaytto1.TextColor = Color.Red;
153        pisteNaytto1.BindTo(pistelaskuri1);
154        Add(pisteNaytto1);
155        //pistelaskuri1.MaxValue = 1;
156        //pistelaskuri1.UpperLimit += pelaaja1Voittaa;
157       
158        pistelaskuri2 = new IntMeter(0);
159        pistelaskuri2.Value = edellisenPisteet2;
160        ValueDisplay pisteNaytto2 = new ValueDisplay();
161        pisteNaytto2.Text = "Pisteitä: ";
162        pisteNaytto2.X = Screen.Right - 500;
163        pisteNaytto2.Y = Screen.Top - 100;
164        pisteNaytto2.ValueColor = Color.Red;
165        pisteNaytto2.TextColor = Color.Red;
166        pisteNaytto2.BindTo(pistelaskuri2);
167        Add(pisteNaytto2);
168        //pistelaskuri2.MaxValue = 1;
169        //pistelaskuri2.UpperLimit += pelaaja2Voittaa;
170
171    }
172
173    void pelaaja1Voittaa(int value)
174    {
175       
176
177    }
178     void pelaaja2Voittaa(int value)
179    {
180       
181    }
182     void peliloppu(Timer sender)
183    {
184        Exit();
185    }
186    void seuraavaKentta()
187    {
188        int edellisenKentanPisteet1 = pistelaskuri1.Value;
189        int edellisenKentanPisteet2 = pistelaskuri2.Value;
190
191        ClearAll();
192        //pisteLaskuri.Reset();
193
194        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
195        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
196
197        // Asetetaan painovoima
198       
199
200        luoKentta(edellisenKentanPisteet1, edellisenKentanPisteet2);
201       
202
203}
204
205    void lisaataso(double x, double y)
206    {
207        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
208        taso.Image = LoadImage("battle");
209        taso.X = x;
210        taso.Y = y;
211        Add(taso);
212    }
213
214    void lisaaPelaajat()
215    {
216        pelaaja2 = new PlatformCharacter(60, 80);
217        pelaaja2.Mass = 10.0;
218        pelaaja2.Image = LoadImage("untitled");
219        AddCollisionHandler(pelaaja2, osuiMaaliin);
220        Add(pelaaja2);
221
222
223        PlasmaCannon pyssy = new PlasmaCannon(100, 40);
224        pelaaja2.Weapon = pyssy;
225
226        pyssy.PlasmaParticleCollision = PalloLyo;
227
228
229        pelaaja1 = new PlatformCharacter(60, 80);
230        pelaaja1.Mass = 10.0;
231        pelaaja1.Image = LoadImage("Untitled 23");
232        pelaaja1.X = 0;
233        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
234        PlasmaCannon tykki = new PlasmaCannon(100, 40);
235        pelaaja1.Weapon = tykki;
236        Add(pelaaja1);
237        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
238        tykki.PlasmaParticleCollision = PalloOsuu;
239    }
240
241    void PalloOsuu(PhysicsObject tankki, PhysicsObject toinen)
242    {
243           
244        if (toinen != pelaaja1){
245       
246            tankki.Destroy();
247            Explosion rajahdys = new Explosion(100);
248            rajahdys.Position = tankki.Position;
249
250            Add(rajahdys);
251
252            if (toinen == pelaaja2)
253            {
254                pelaaja2hp.Value--;
255            }
256        }
257    }
258
259    void PalloLyo(PhysicsObject plasmapallo, PhysicsObject toinen)
260    {
261        if (toinen != pelaaja2)
262        { 
263            plasmapallo.Destroy();
264            Explosion rajahdys = new Explosion(100); 
265            rajahdys.Position = plasmapallo.Position;
266
267            Add(rajahdys);
268
269            if (toinen == pelaaja1) 
270            {
271                pelaaja1hp.Value--;
272            }
273           
274
275        }
276
277    }
278    void lisaaMaali(double x, double y)
279    {
280        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
281        maali.Tag = "maali";
282        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
283        maali.Image = LoadImage("tahti");
284        maali.Position = new Vector(x, y);
285        Add(maali);
286
287    }
288
289    void lisaaNappaimet()
290    {
291
292
293        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
294        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
295
296        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
297        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
298        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
299
300        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
301        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
302
303
304        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus);
305        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja2, nopeus);
306        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja2, hyppyVoima);
307
308        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, pelaaja2.Weapon.Use, "Ammu");
309
310        Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Down, pelaaja1.Weapon.Use, "Ammu");
311
312 
313
314
315        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
316    }
317
318    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
319    {
320        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
321
322        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
323        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
324        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
325    }
326
327    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
328    {
329        hahmo.Walk(nopeus);
330    }
331
332    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
333    {
334        hahmo.Jump(voima);
335    }
336
337    void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
338    {
339        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
340        {
341            this.PlaySound("maali");
342            seuraavaKentta();
343            //MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
344        }
345    }
346
347}
348
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.