source: 2010/24/kaosmaja/Tasohyppely1/Peli.cs @ 894

Revision 894, 5.4 KB checked in by kaosmaja, 11 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12    IntMeter pisteLaskuri;
13    ValueDisplay pisteNaytto;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
18
19
20    protected override void Begin()
21    {
22        kenttaNro = 0;
23        Level.Width = 2000;
24        Level.Height = 1000;
25
26       
27
28        // Zoomataan lähemmäksi
29        Camera.ZoomFactor = 2.0;
30
31        Camera.StayInLevel = true;
32
33        seuraavaKentta();
34        MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
35    }
36
37    void seuraavaKentta()
38    {
39        ClearAll();
40        LisaaPistelaskuri();
41        pisteLaskuri.Reset();
42
43        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
44        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
45
46        // Asetetaan painovoima
47        Gravity = new Vector(0, -1000);
48
49        luoKentta();
50        lisaaNappaimet();
51        Camera.Follow(pelaaja1);
52    }
53
54    void LisaaPistelaskuri()
55    {
56        // Luodaan pistelaskuri
57        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
58
59        // luodaan pistelaskunäyttö
60        pisteNaytto = new ValueDisplay();
61        pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
62        pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
63        pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
64        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
65        Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
66    }
67
68    void luoKentta()
69    {
70        Level.CreateBorders();
71        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
72
73        lisaaTaso(-200, -350);
74        lisaaTaso(0, -200);
75        lisaaTaso(0, 0);
76        lisaaTaso(-150, -100);
77        lisaaTaso(100, -200);
78        lisaaTaso(0, 120);
79        lisaaTaso(-100, 120);
80        lisaaTaso(-200, 120);
81        lisaaTaso(-300, 120);
82        lisaaTaso(-400, 120);
83        lisaaTaso(-300, 0);
84        lisaaTaso(-500, -200);
85        LisaaTaso2(-10, -150);
86        LisaaTaso2(-10, -50);
87        LisaaTaso2(35, 55);
88
89        LisaaSmiley(-200, -300);
90        LisaaSmiley( 20, 80 );
91
92        lisaaMaali();
93        lisaaPelaajat();
94    }
95
96    void lisaaTaso(double x, double y)
97    {
98        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
99        taso.Color = Color.Green;
100        taso.X = x;
101        taso.Y = y;
102        Add(taso);
103    }
104    void LisaaTaso2( double x, double y )
105    {
106        PhysicsObject taso2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(30, 100);
107        taso2.Color = Color.Green;
108        taso2.X = x;
109        taso2.Y = y;
110        Add(taso2);
111    }
112    void LisaaSmiley( double x, double y )
113    {
114        PhysicsObject smiley = new PlatformCharacter( 10, 10 );
115        smiley.X = x;
116        smiley.Y = y;
117        smiley.Image = LoadImage("smiley");
118        smiley.Tag = "smiley";
119        Add(smiley);
120    }
121    void lisaaPelaajat()
122    {
123        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
124        pelaaja1.Mass = 4.0;
125        pelaaja1.Image = LoadImage("norsu");
126        pelaaja1.X = 0;
127        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
128
129        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiJohonkin);
130
131        Add(pelaaja1);
132    }
133
134    void lisaaMaali()
135    {
136        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
137        maali.Tag = "maali";
138        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
139        maali.X = 30;
140        maali.Y = -60;
141        maali.Image = LoadImage("tahti");
142        Add(maali);
143    }
144
145    void lisaaNappaimet()
146    {
147        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
148        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
149
150        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
151        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
152        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
153
154        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
155    }
156
157    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
158    {
159        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
160
161        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
162        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
163        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
164    }
165
166    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
167    {
168        hahmo.Walk(nopeus);
169    }
170
171    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
172    {
173        hahmo.Jump(voima);
174    }
175
176    void osuiJohonkin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
177    {
178        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
179        {
180            this.PlaySound("maali");
181            int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
182            seuraavaKentta();
183            MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
184        }
185
186        if (otherObject.Tag.ToString() == "smiley")
187        {
188            otherObject.Destroy();
189            MessageDisplay.Add("Otit smileyn mukaan, sait pisteitä");
190            pisteLaskuri.Value++;
191        }
192    }
193
194}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.