source: 2010/24/kaosmaja/Tasohyppely1/Peli.cs @ 892

Revision 892, 5.2 KB checked in by kaosmaja, 11 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12    IntMeter pisteLaskuri;
13    ValueDisplay pisteNaytto;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
18
19
20    protected override void Begin()
21    {
22        kenttaNro = 0;
23        Level.Width = 2000;
24        Level.Height = 1000;
25
26       
27
28        // Zoomataan lähemmäksi
29        Camera.ZoomFactor = 2.0;
30
31        Camera.StayInLevel = true;
32
33        seuraavaKentta();
34        MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
35    }
36
37    void seuraavaKentta()
38    {
39        ClearAll();
40        LisaaPistelaskuri();
41        pisteLaskuri.Reset();
42
43        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
44        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
45
46        // Asetetaan painovoima
47        Gravity = new Vector(0, -1000);
48
49        luoKentta();
50        lisaaNappaimet();
51        Camera.Follow(pelaaja1);
52    }
53
54    void LisaaPistelaskuri()
55    {
56        // Luodaan pistelaskuri
57        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
58
59        // luodaan pistelaskunäyttö
60        pisteNaytto = new ValueDisplay();
61        pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
62        pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
63        pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
64        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
65        Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
66    }
67
68    void luoKentta()
69    {
70        Level.CreateBorders();
71        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
72
73        lisaaTaso(-200, -350);
74        lisaaTaso(0, -200);
75        lisaaTaso(0, 0);
76        lisaaTaso(-150, -100);
77        lisaaTaso(100, -200);
78        LisaaTaso2(-10, -150);
79        LisaaTaso2(-10, -50);
80        LisaaTaso2(35, 55);
81
82        LisaaSmiley(-200, -300);
83        LisaaSmiley( 40, 120 );
84
85        lisaaMaali();
86        lisaaPelaajat();
87    }
88
89    void lisaaTaso(double x, double y)
90    {
91        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
92        taso.Color = Color.Green;
93        taso.X = x;
94        taso.Y = y;
95        Add(taso);
96    }
97    void LisaaTaso2( double x, double y )
98    {
99        PhysicsObject taso2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(30, 100);
100        taso2.Color = Color.Green;
101        taso2.X = x;
102        taso2.Y = y;
103        Add(taso2);
104    }
105    void LisaaSmiley( double x, double y )
106    {
107        PhysicsObject smiley = new PlatformCharacter( 10, 10 );
108        smiley.X = x;
109        smiley.Y = y;
110        smiley.Image = LoadImage("smiley");
111        smiley.Tag = "smiley";
112        Add(smiley);
113    }
114    void lisaaPelaajat()
115    {
116        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
117        pelaaja1.Mass = 4.0;
118        pelaaja1.Image = LoadImage("norsu");
119        pelaaja1.X = 0;
120        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
121
122        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiJohonkin);
123
124        Add(pelaaja1);
125    }
126
127    void lisaaMaali()
128    {
129        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
130        maali.Tag = "maali";
131        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
132        maali.X = 30;
133        maali.Y = -60;
134        maali.Image = LoadImage("tahti");
135        Add(maali);
136    }
137
138    void lisaaNappaimet()
139    {
140        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
141        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
142
143        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
144        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
145        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
146
147        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
148    }
149
150    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
151    {
152        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
153
154        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
155        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
156        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
157    }
158
159    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
160    {
161        hahmo.Walk(nopeus);
162    }
163
164    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
165    {
166        hahmo.Jump(voima);
167    }
168
169    void osuiJohonkin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
170    {
171        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
172        {
173            this.PlaySound("maali");
174            int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
175            seuraavaKentta();
176            MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
177        }
178
179        if (otherObject.Tag.ToString() == "smiley")
180        {
181            otherObject.Destroy();
182            MessageDisplay.Add("Otit smileyn mukaan, sait pisteitä");
183            pisteLaskuri.Value++;
184        }
185    }
186
187}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.