source: 2010/24/kaosmaja/Tasohyppely1/Peli.cs @ 872

Revision 872, 4.7 KB checked in by kaosmaja, 11 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12    IntMeter pisteLaskuri;
13    ValueDisplay pisteNaytto;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
18
19
20    protected override void Begin()
21    {
22        kenttaNro = 0;
23        Level.Width = 2000;
24        Level.Height = 1000;
25
26        // Luodaan pistelaskuri
27        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
28
29        // luodaan pistelaskunäyttö
30        pisteNaytto = new ValueDisplay();
31        pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
32        pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
33        pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
34        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
35        Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
36
37        // Zoomataan lähemmäksi
38        Camera.ZoomFactor = 2.0;
39
40        Camera.StayInLevel = true;
41
42        seuraavaKentta();
43        MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
44    }
45
46    void seuraavaKentta()
47    {
48        ClearAll();
49        pisteLaskuri.Reset();
50
51        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
52        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
53
54        // Asetetaan painovoima
55        Gravity = new Vector(0, -1000);
56
57        luoKentta();
58        lisaaNappaimet();
59        Camera.Follow(pelaaja1);
60    }
61
62    void luoKentta()
63    {
64        Level.CreateBorders();
65        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
66
67        lisaaTaso(-200, -350);
68        lisaaTaso(0, -200);
69        lisaaTaso(0, 0);
70        LisaaTaso2( -10, -150 );
71        LisaaTaso2(-10, -50);
72        LisaaTaso2( 35, 55 );
73
74        LisaaSmiley(-200, -300);
75
76        lisaaMaali();
77        lisaaPelaajat();
78    }
79
80    void lisaaTaso(double x, double y)
81    {
82        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
83        taso.Color = Color.Green;
84        taso.X = x;
85        taso.Y = y;
86        Add(taso);
87    }
88    void LisaaTaso2( double x, double y )
89    {
90    PhysicsObject taso2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(30, 100);
91    taso2.Color = Color.Green;
92    taso2.X = x;
93    taso2.Y = y;
94    Add(taso2);
95    }
96    void LisaaSmiley( double x, double y )
97    {
98        PhysicsObject smiley = new PlatformCharacter( 30,30 );
99        smiley.X = x;
100        smiley.Y = y;
101        smiley.Image = LoadImage("smiley");
102       
103        Add(smiley);
104    }
105    void lisaaPelaajat()
106    {
107        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
108        pelaaja1.Mass = 4.0;
109        pelaaja1.Image = LoadImage("norsu");
110        pelaaja1.X = 0;
111        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
112
113        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
114
115        Add(pelaaja1);
116    }
117
118    void lisaaMaali()
119    {
120        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
121        maali.Tag = "maali";
122        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
123        maali.X = 30;
124        maali.Y = -60;
125        maali.Image = LoadImage("tahti");
126        Add(maali);
127    }
128
129    void lisaaNappaimet()
130    {
131        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
132        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
133
134        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
135        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
136        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
137
138        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
139    }
140
141    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
142    {
143        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
144
145        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
146        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
147        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
148    }
149
150    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
151    {
152        hahmo.Walk(nopeus);
153    }
154
155    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
156    {
157        hahmo.Jump(voima);
158    }
159
160    void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
161    {
162        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
163        {
164            this.PlaySound("maali");
165            int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
166            seuraavaKentta();
167            MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
168        }
169    }
170
171}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.