source: 2010/24/joaamaka/The hole @ 914

Name Size Rev Age Author Last Change
../
Properties 868   10 years joaamaka Tein omaa peliä.
Content 909   10 years joaamaka Jatkoin oman pelin tekemistä.
warning.png 15.2 KB 909   10 years joaamaka Jatkoin oman pelin tekemistä.
The hole.sln 1013 bytes 868   10 years joaamaka Tein omaa peliä.
The hole.csproj 6.3 KB 903   10 years joaamaka Jatkoin oman pelin tekemistä. Tein kentän ja muutin hahmoa ja muita …
TextFile1.txt 3.7 KB 914   10 years joaamaka Jatkoin oman peli tekoa.
Spikes.png 2.4 KB 903   10 years joaamaka Jatkoin oman pelin tekemistä. Tein kentän ja muutin hahmoa ja muita …
Peli.cs 6.2 KB 914   10 years joaamaka Jatkoin oman peli tekoa.
Ohjelma.cs 292 bytes 868   10 years joaamaka Tein omaa peliä.
ohje.png 16.3 KB 909   10 years joaamaka Jatkoin oman pelin tekemistä.
nuoli.png 3.9 KB 891   10 years joaamaka Jatkoin oman pelin tekemistä.
nuoli2.png 3.9 KB 891   10 years joaamaka Jatkoin oman pelin tekemistä.
GameThumbnail.png 5.6 KB 868   10 years joaamaka Tein omaa peliä.
Game.ico 4.2 KB 868   10 years joaamaka Tein omaa peliä.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.