source: 2010/24/joaamaka/The hole/TextFile1.txt @ 903

Revision 903, 492 bytes checked in by joaamaka, 10 years ago (diff)

Jatkoin oman pelin tekemistä. Tein kentän ja muutin hahmoa ja muita tekstuureja.

Line 
1----------------------------
2-                          -
3-                          -
4-                          -
5-                          -
6-                          -
7-                          -
8-                          -
9-                          -
10-           .        _     -
11-                          -
12-   *                      -
13-                          -
14-------------       --------
15           
16           
17             
18             ,,,,,,,
19
20
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.