source: 2010/24/joaamaka/Pong/Peli.cs @ 997

Revision 836, 5.9 KB checked in by joaamaka, 11 years ago (diff)

Muutoksia ja viimeistely Pong-peliin.

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4
5public class Peli : PhysicsGame
6{
7    PhysicsObject pallo;   
8    PhysicsObject maila1;
9    PhysicsObject maila2;
10    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 500);
11    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -500);
12
13    PhysicsObject vasenReuna;
14    PhysicsObject oikeaReuna;
15    PhysicsObject ylaReuna;
16    PhysicsObject alaReuna;
17
18    IntMeter pelaajan1Pisteet;
19    IntMeter pelaajan2Pisteet;
20
21    protected override void Begin()
22    {
23        LuoKentta();
24        AsetaOhjaimet();
25        AloitaPeli();
26        LisaaLaskurit();
27    }
28
29    void LuoKentta()
30    {
31        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
32        pallo.Shape = Shapes.Circle;
33        pallo.Color = Color.Yellow;
34        Add(pallo);
35        pallo.Restitution = 1.0;
36        pallo.X = 0.0;
37        pallo.Y = 0.0;
38
39        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
40        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
41
42        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
43
44        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
45        vasenReuna.Restitution = 1.0;
46        vasenReuna.IsVisible = false;
47        vasenReuna.IgnoresCollisionResponse = true; // ei törmää "oikeasti", vaikka tulee törmäystapahtuma
48        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
49        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
50        oikeaReuna.IsVisible = false;
51        oikeaReuna.IgnoresCollisionResponse = true;
52        ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
53        ylaReuna.Restitution = 1.0;
54        ylaReuna.IsVisible = false;
55        alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
56        alaReuna.Restitution = 1.0;
57        alaReuna.IsVisible = false;
58
59        Level.BackgroundColor = Color.Green;
60
61        Camera.ZoomToLevel();
62    }
63    void AloitaPeli()
64    {
65        pallo.Velocity = Vector.Zero;
66        pallo.Position = new Vector(40, 0);
67        Vector impulssi = new Vector(700, 0);
68        pallo.Hit(impulssi);
69    }
70
71    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
72    {
73        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
74        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
75        maila.Color = Color.Black;
76        maila.X = x;
77        maila.Y = y;
78        maila.Restitution = 1.0;
79        Add(maila);
80
81        return maila;
82    }
83
84    void AsetaOhjaimet()
85    {
86        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
87        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
88        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
89        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
90
91        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
92        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
93        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
94        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
95
96        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
97        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
98
99        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
100        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
101        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
102        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
103
104        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
105        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
106        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
107        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
108
109        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
110        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
111
112    }
113
114    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
115    {
116        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Y < Level.Bottom))
117        {
118            maila.Velocity = Vector.Zero;
119            return;
120        }
121        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Y > Level.Top))
122        {
123            maila.Velocity = Vector.Zero;
124            return;
125        }
126
127        maila.Velocity = nopeus;
128
129    }
130
131    void LisaaLaskurit()
132    {
133        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
134        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
135    }
136
137    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
138    {
139        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
140        laskuri.MaxValue = 10;
141        ValueDisplay naytto = new ValueDisplay();
142        naytto.BindTo(laskuri);
143        naytto.X = x;
144        naytto.Y = y;
145        naytto.ValueColor = Color.White;
146        Add(naytto);
147        return laskuri;
148    }
149
150    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
151    {
152
153        if (kohde == oikeaReuna)
154        {
155            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
156            pallo.Velocity = Vector.Zero;
157            pallo.Position = new Vector(0, 0);
158            AloitaPeli();
159        }
160        else if (kohde == vasenReuna)
161        {
162            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
163            pallo.Velocity = Vector.Zero;
164            pallo.Position = new Vector(0, 0); 
165            AloitaPeli();
166        }
167    }
168}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.