source: 2010/24/joaamaka/Pong/Peli.cs @ 828

Revision 828, 5.4 KB checked in by joaamaka, 10 years ago (diff)

Muokkaus Pong-peliin.

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4
5public class Peli : PhysicsGame
6{
7    PhysicsObject pallo;
8    PhysicsObject maila1;
9    PhysicsObject maila2;
10    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 500);
11    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -500);
12
13    PhysicsObject vasenReuna;
14    PhysicsObject oikeaReuna;
15
16    IntMeter pelaajan1Pisteet;
17    IntMeter pelaajan2Pisteet;
18
19    protected override void Begin()
20   
21    open pong menu;
22    {
23        LuoKentta();
24        AsetaOhjaimet();
25        AloitaPeli();
26        LisaaLaskurit();
27    }
28
29    void LuoKentta()
30    {
31        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
32        pallo.Shape = Shapes.Circle;
33        pallo.Color = Color.Yellow;
34        Add(pallo);
35        pallo.Restitution = 1.0;
36        pallo.X = 0.0;
37        pallo.Y = 0.0;
38       
39        maila1=LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
40        maila2=LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
41
42        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
43
44        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
45        vasenReuna.Restitution = 1.0;
46        vasenReuna.IsVisible = false;
47        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
48        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
49        oikeaReuna.IsVisible = false;
50        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
51        ylaReuna.Restitution = 1.0;
52        ylaReuna.IsVisible = false;
53        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
54        alaReuna.Restitution = 1.0;
55        alaReuna.IsVisible = false;
56
57        Level.BackgroundColor = Color.Red;
58
59        Camera.ZoomToLevel();
60    }
61    void AloitaPeli()
62
63        {
64        Vector impulssi = new Vector(700.0, 0.0);
65        pallo.Hit(impulssi);
66        }
67
68    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
69    {
70        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
71        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
72        maila.X = x;
73        maila.Y = y;
74        maila.Restitution = 1.0;
75        Add(maila);
76
77        return maila;
78    }
79
80    void AsetaOhjaimet()
81    {
82        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
83        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
84        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
85        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
86
87        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
88        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
89        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
90        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
91
92        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
93        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
94   
95        ControllerOne.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos );
96        ControllerOne.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
97        ControllerOne.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas );
98        ControllerOne.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
99
100        ControllerTwo.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos );
101        ControllerTwo.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero );
102        ControllerTwo.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas );
103        ControllerTwo.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero );
104
105        ControllerOne.Listen( Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu" );
106        ControllerTwo.Listen( Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu" );
107   
108    }
109
110    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
111    {
112        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Y < Level.Bottom))
113        {
114            maila.Velocity = Vector.Zero;
115            return;
116        }
117        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Y > Level.Top))
118        {
119            maila.Velocity = Vector.Zero;
120            return;
121        }
122
123        maila.Velocity = nopeus;
124
125    }
126
127    void LisaaLaskurit()
128    {
129        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0 );
130        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0 );
131    }
132   
133    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
134    {
135        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
136        laskuri.MaxValue = 10;
137        ValueDisplay naytto = new ValueDisplay();
138        naytto.BindTo(laskuri);
139        naytto.X = x;
140        naytto.Y = y;
141        naytto.ValueColor = Color.White;
142        Add(naytto);
143        return laskuri;
144    }
145
146    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
147    {
148                if ( kohde == oikeaReuna )
149            {
150                pelaajan1Pisteet.Value += 1;
151            }
152            else if ( kohde == vasenReuna )
153            {
154                pelaajan2Pisteet.Value += 1;
155            }
156
157    }
158
159}
160
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.