source: 2010/24/elariilo/Pong/Peli.cs @ 841

Revision 841, 5.5 KB checked in by hniemi, 12 years ago (diff)

tein pongin loppuun ja aloitin vaihe 3. ja aloin lisätä "pari" palloa lisää

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4
5public class Peli : PhysicsGame
6{
7    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 500);
8    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -500);
9
10    PhysicsObject pallo;
11    PhysicsObject pallo2;
12    PhysicsObject maila1;
13    PhysicsObject maila2;
14
15    PhysicsObject vasenReuna;
16    PhysicsObject oikeaReuna;
17
18    IntMeter pelaajan1Pisteet;
19    IntMeter pelaajan2Pisteet;
20
21    protected override void Begin()
22    {
23        LuoKentta();
24        LuoPallo2(); 
25        AsetaOhjaimet();
26        LisaaLaskurit();
27        AloitaPeli();
28    }
29
30    void LuoKentta()
31    {
32        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
33        pallo.Shape = Shapes.Circle;
34        pallo.Color = Color.Cyan;
35        pallo.X = -200.0;
36        pallo.Y = 0.0;
37        pallo.Restitution = 1.0;
38        Add(pallo);
39        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
40
41        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
42        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
43
44        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
45        vasenReuna.Restitution = 1.0;
46        vasenReuna.IsVisible = false;
47        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
48        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
49        oikeaReuna.IsVisible = false;
50        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
51        ylaReuna.Restitution = 1.0;
52        ylaReuna.IsVisible = false;
53        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
54        alaReuna.Restitution = 1.0;
55        alaReuna.IsVisible = false;
56
57        Level.BackgroundColor = Color.Black;
58
59        Camera.ZoomToLevel();
60    }
61
62    void LuoPallo2()
63    {
64     pallo2 = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
65    }
66   
67   
68   
69   
70    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
71    {
72        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
73        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
74        maila.Color = RandomGen.NextColor();
75        maila.X = x;
76        maila.Y = y;
77        maila.Restitution = 1.0;
78        Add(maila);
79        return maila;
80    }
81
82    void LisaaLaskurit()
83    {
84        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
85        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
86    }
87
88    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
89    {
90        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
91        laskuri.MaxValue = 10;
92        ValueDisplay naytto = new ValueDisplay();
93        naytto.BindTo(laskuri);
94        naytto.X = x;
95        naytto.Y = y;
96        naytto.ValueColor = Color.White;
97        Add(naytto);
98        return laskuri;
99    }
100
101    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
102    {
103        if (kohde == oikeaReuna)
104        {
105            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
106        }
107        else if (kohde == vasenReuna)
108        {
109            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
110        }
111    }
112
113    void AloitaPeli()
114    {
115        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
116        pallo.Hit(impulssi);
117    }
118
119    void AsetaOhjaimet()
120    {
121        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
122        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
123        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
124        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
125
126        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
127        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
128        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
129        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
130
131        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
132        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
133
134        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
135        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
136        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
137        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
138
139        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
140        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
141        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
142        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
143
144        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
145        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
146    }
147
148    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
149    {
150        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
151        {
152            maila.Velocity = Vector.Zero;
153            return;
154        }
155        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
156        {
157            maila.Velocity = Vector.Zero;
158            return;
159        }
160
161        maila.Velocity = nopeus;
162    }
163}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.