source: 2010/24/elariilo/PerusPeli1/Peli.cs @ 10337

Revision 841, 206 bytes checked in by hniemi, 10 years ago (diff)

tein pongin loppuun ja aloitin vaihe 3. ja aloin lisätä "pari" palloa lisää

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : Game
7{
8    protected override void Begin()
9    {
10        //TODO: Alusta peli tässä
11    }
12}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.