source: 2010/24/anlakane/Muistipeli/VuoroVaihtuuEfekti.cs @ 1038

Revision 1038, 847 bytes checked in by anlakane, 12 years ago (diff)

Vähän kivoja efektejä ja ääniä. Korttien määrän voi "valita" alussa.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Effects;
5
6namespace Muistipeli
7{
8    public class VuoroVaihtuuEfekti : GameObject
9    {
10        private Image tekstuuri;
11        private double kesto;
12
13
14        public VuoroVaihtuuEfekti(Image kuva, double kesto)
15            : base(kuva.Width, kuva.Height, Shapes.Rectangle)
16        {
17            tekstuuri = kuva;
18            this.kesto = kesto;
19            this.Image = tekstuuri;
20            IsUpdated = true;
21        }
22
23
24        public override void Update(Time time)
25        {
26            double aikaLuontihetkesta = (time.SinceStartOfGame - this.CreationTime).TotalSeconds;
27
28            if (aikaLuontihetkesta > kesto)
29            {
30                this.Destroy();
31            }
32            base.Update(time);
33        }
34    }
35}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.