source: 2010/24/anlakane/Muistipeli/Ohjelma.cs @ 921

Revision 921, 356 bytes checked in by anlakane, 10 years ago (diff)

Kortteja laitetaan nyt 2-ulotteiseen taulukkoon. Liikkuminen korttien välillä toimii. Kortit eivät käänny eikä pelissä muutenkaan ole vielä mitään järkeä.

Line 
1using System;
2namespace Muistipeli
3{
4    static class Ohjelma
5    {
6        /// <summary>
7        /// The main entry point for the application.
8        /// </summary>
9        static void Main(string[] args)
10        {
11            using (Peli2 game = new Peli2())
12            {
13                game.Run();
14            }
15        }
16    }
17
18}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.