source: 2010/24/Vilvaini/SmilejumpToimiva/bin/x86/Debug/jeejee.dat @ 1253

Revision 1253, 1.2 KB checked in by vilvaini, 12 years ago (diff)

Liikkuvia tasoja lisätty, Tasojen ilmestymistä tehty järkevämmäksi, pieniä bugikorjauksia.

Line 
1<?xml version="1.0"?>
2<HighScoreData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3  <Names>
4    <string>Ville</string>
5    <string>Ville</string>
6    <string>Ville</string>
7    <string>Ville</string>
8    <string>VilleJaTero</string>
9    <string>Ville</string>
10    <string>Ville</string>
11    <string>Ville</string>
12    <string>Ville</string>
13    <string>Ville</string>
14    <string>Ville</string>
15    <string>Ville</string>
16    <string>Ville</string>
17    <string>Ville</string>
18    <string>Ville</string>
19    <string>Ville</string>
20    <string>Ville</string>
21    <string>Ville</string>
22    <string>Ville</string>
23    <string>Ville</string>
24  </Names>
25  <Scores>
26    <long>34090</long>
27    <long>20420</long>
28    <long>10905</long>
29    <long>10870</long>
30    <long>10556</long>
31    <long>9540</long>
32    <long>9413</long>
33    <long>9121</long>
34    <long>8833</long>
35    <long>8787</long>
36    <long>7040</long>
37    <long>7024</long>
38    <long>6993</long>
39    <long>6755</long>
40    <long>6528</long>
41    <long>6521</long>
42    <long>6013</long>
43    <long>5512</long>
44    <long>5502</long>
45    <long>4569</long>
46  </Scores>
47  <Length>20</Length>
48</HighScoreData>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.