source: 2010/24/Vilvaini/Smile Jump/Peli.cs @ 867

Revision 867, 5.1 KB checked in by vilvaini, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12    IntMeter pisteLaskuri;
13    ValueDisplay pisteNaytto;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    PlatformCharacter pelaaja2;
17
18    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
19
20
21    protected override void Begin()
22    {
23
24        kenttaNro = 0;
25        Level.Width = 1024;
26        Level.Height = 1000;
27
28        // Luodaan pistelaskuri
29        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
30
31        // luodaan pistelaskunäyttö
32        pisteNaytto = new ValueDisplay();
33        pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
34        pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
35        pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
36        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
37        Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
38
39        // Zoomataan lähemmäksi
40        //Camera.ZoomFactor = 2.0;
41
42        Camera.StayInLevel = true;
43
44        seuraavaKentta();
45        MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
46    }
47
48    void seuraavaKentta()
49    {
50        ClearAll();
51        pisteLaskuri.Reset();
52
53        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
54        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
55
56        // Asetetaan painovoima
57        Gravity = new Vector(0, -1000);
58
59        luoKentta();
60        lisaaNappaimet();
61       
62    }
63
64    void luoKentta()
65    {
66        Level.CreateBorders(1, true); // Miksei reunat näy?
67        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
68
69        lisaaTaso(-200, -350);
70        lisaaTaso(0, -100);
71
72        lisaaMaali();
73        lisaaPelaajat();
74    }
75
76    void lisaaTaso(double x, double y)
77    {
78        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
79        taso.Color = Color.Green;
80        taso.X = x;
81        taso.Y = y;
82        Add(taso);
83    }
84
85    void lisaaPelaajat()
86    {
87        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
88        pelaaja1.Mass = 4.0;
89        pelaaja1.Image = LoadImage("smile jump(keltainen pelaaja)");
90        pelaaja1.X = 0;
91        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
92
93        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
94
95        pelaaja2 = new PlatformCharacter(40, 40);
96        pelaaja2.Mass = 4.0;
97        pelaaja2.Image = LoadImage("smile jump (vihreä pelaaja)");
98        pelaaja2.X = 50;
99        pelaaja2.Y = Level.Bottom + 120;
100
101        AddCollisionHandler(pelaaja2, osuiMaaliin);
102
103        Add(pelaaja1); 
104        Add(pelaaja2);
105    }
106
107    void lisaaMaali()
108    {
109        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
110        maali.Tag = "maali";
111        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
112        maali.X = 30;
113        maali.Y = -60;
114        maali.Image = LoadImage("tahti");
115        Add(maali);
116    }
117
118    void lisaaNappaimet()
119    {
120        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
121        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
122
123        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
124        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
125        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
126
127        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus);
128        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja2, nopeus);
129        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja2, hyppyVoima);
130
131        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
132    }
133
134    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
135    {
136        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
137
138        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
139        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
140        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
141    }
142
143    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
144    {
145        hahmo.Walk(nopeus);
146    }
147
148    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
149    {
150        hahmo.Jump(voima);
151    }
152
153    void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
154    {
155        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
156        {
157            this.PlaySound("maali");
158            int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
159            seuraavaKentta();
160            MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
161        }
162    }
163
164    protected override void Update(Time time)
165    {
166        if (pelaaja1.Y > pelaaja2.Y)
167        {
168            Camera.Follow(pelaaja1);
169        }
170        else
171        {
172            Camera.Follow(pelaaja2);
173        }
174        base.Update(time);
175       
176    }
177}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.