source: 2010/23/vipaerpo/Pong/Peli.cs @ 525

Revision 525, 5.8 KB checked in by paaaanro, 13 years ago (diff)

sain pong pelin valmiiksi

Line 
1
2
3using System;
4using Jypeli;
5using Jypeli.ScreenObjects;
6
7namespace Pong
8{
9    public class Peli : PhysicsGame
10    {
11        Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12        Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14        PhysicsObject pallo;
15        PhysicsObject maila1;
16        PhysicsObject maila2;
17
18        PhysicsObject vasenReuna;
19        PhysicsObject oikeaReuna;
20
21        IntMeter pelaajan1Pisteet;
22        IntMeter pelaajan2Pisteet;
23
24        protected override void Begin()
25        {
26            LuoKentta();
27            AsetaOhjaimet();
28            LisaaLaskurit();
29            AloitaPeli();
30        }
31
32        void LuoKentta()
33        {
34            pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
35            pallo.Shape = Shapes.Circle;
36            pallo.X = -200.0;
37            pallo.Y = 0.0;
38            pallo.Restitution = 1.0;
39            Add(pallo);
40            AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
41
42            maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
43            maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
44
45            vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
46            vasenReuna.Restitution = 1.0;
47            vasenReuna.IsVisible = false;
48            oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
49            oikeaReuna.Restitution = 1.0;
50            oikeaReuna.IsVisible = false;
51            PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
52            ylaReuna.Restitution = 1.0;
53            ylaReuna.IsVisible = false;
54            PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
55            alaReuna.Restitution = 1.0;
56            alaReuna.IsVisible = false;
57
58            Level.BackgroundColor = Color.Black;
59
60            Camera.ZoomToLevel();
61        }
62
63        PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
64        {
65            PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
66            maila.Shape = Shapes.Rectangle;
67            maila.X = x;
68            maila.Y = y;
69            maila.Restitution = 1.0;
70            Add(maila);
71            return maila;
72        }
73
74        void LisaaLaskurit()
75        {
76            pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
77            pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
78        }
79
80        IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
81        {
82            IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
83            laskuri.MaxValue = 10;
84            ValueDisplay naytto = new ValueDisplay();
85            naytto.BindTo(laskuri);
86            naytto.X = x;
87            naytto.Y = y;
88            naytto.ValueColor = Color.White;
89            Add(naytto);
90            return laskuri;
91        }
92
93        void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
94        {
95            if (kohde == oikeaReuna)
96            {
97                pelaajan1Pisteet.Value += 1;
98            }
99            else if (kohde == vasenReuna)
100            {
101                pelaajan2Pisteet.Value += 1;
102            }
103        }
104
105        void AloitaPeli()
106        {
107            Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
108            pallo.Hit(impulssi);
109        }
110
111        void AsetaOhjaimet()
112        {
113            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
114            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
115            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
116            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
117
118            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
119            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
120            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
121            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
122
123            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
124            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
125
126            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
127            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
128            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
129            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
130
131            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
132            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
133            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
134            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
135
136            ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
137            ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
138        }
139
140        void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
141        {
142            if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Y < Level.Bottom))
143            {
144                maila.Velocity = Vector.Zero;
145                return;
146            }
147            if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Y > Level.Top))
148            {
149                maila.Velocity = Vector.Zero;
150                return;
151            }
152
153            maila.Velocity = nopeus;
154        }
155    }
156}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.