source: 2010/23/vajuanse/Pong/Peli.cs @ 505

Revision 505, 2.9 KB checked in by vajuanse, 12 years ago (diff)

aloitin projectin ja viime vaihe on se että sain mailat liikumaan (ei toimi vielä)

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6namespace Pong
7{
8    public class Peli : PhysicsGame
9    {
10        PhysicsObject pallo;
11        PhysicsObject maila1;
12        PhysicsObject maila2;
13       
14        protected override void Begin()
15        {
16            Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
17            Luokentta();
18            asetaohjaimet();
19            Aloitapeli();
20            pallo.Hit(impulssi);
21               
22        }
23
24        void Luokentta()
25        {
26            pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
27            pallo.Shape = Shapes.Circle;
28            Add(pallo);
29            Level.CreateBorders(1.0, false);
30            pallo.Restitution = 1.0;
31            Level.BackgroundColor = Color.LightBlue;
32            Camera.ZoomToLevel(1.0);
33            pallo.X = -200.0;
34            pallo.Y = 0.0;
35
36            maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
37            maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
38        }
39
40        void Aloitapeli()
41        {
42            Vector impulssi = new Vector( 500.0, 0.0);
43            pallo.Hit(impulssi);
44        }
45
46        PhysicsObject LuoMaila (Double x, double y)
47        {
48        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject( 20.0, 100.0);
49        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
50        maila.X = x;
51        maila.Y = y;
52        maila.Restitution = 1.0;
53        Add(maila);
54
55        return maila;
56        }
57
58        void asetaohjaimet()
59        {
60            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Pressed, liikutamailaylös, "pelaaja 1: liikutaa mailaa ylös",maila1);
61            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, pysaytamaila, null, maila1);
62            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Pressed, LiikutaMailaaAlas, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1);
63            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, PysaytaMaila, null, maila1);
64
65            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, LiikutaMailaaYlos, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2);
66            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, PysaytaMaila, null, maila2);
67            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, LiikutaMailaaAlas, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2);
68            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, PysaytaMaila, null, maila2);
69
70            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
71            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
72        }
73
74        void liikutamailaylös( PhysicsObject maila )
75        {
76            Vector nopeus = new Vector(0, 200);
77            maila.Velocity = nopeus;
78        }
79
80        void pysaytamaila(PhysicsObject maila)
81        {
82            maila.Velocity = Vector.Zero;
83        }
84
85        void liikutamailaalas(PhysicsObject maila)
86        {
87            Vector nopeus = new Vector(0, -200);
88            maila.Velocity = nopeus;
89
90        }
91     
92    }
93}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.