source: 2010/23/vajuanse/Get the money/Peli.cs @ 675

Revision 675, 5.8 KB checked in by vajuanse, 13 years ago (diff)

tein sen valmiiksi jotta voin pelata!!

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6namespace Get_the_money
7{
8    public class Peli : TopDownPhysicsGame
9
10    {
11        Automobile auto;
12        PhysicsObject vasenseina;
13        PhysicsObject oikeaseina;
14        IntMeter pistelaskuri;
15        PhysicsObject raha;
16       
17       
18
19        protected override void Begin()
20        {
21
22            SetWindowSize(true);
23
24            pistelaskuri = new IntMeter(0);
25            ValueDisplay pistenaytto = new ValueDisplay();
26
27            pistenaytto.Text = "rahasi ";
28
29            pistenaytto.X = Screen.Left + 500;
30            pistenaytto.Y = Screen.Top - 100;
31
32            pistenaytto.ValueColor = Color.Black;
33            pistenaytto.TextColor = Color.White;
34
35            pistenaytto.BindTo(pistelaskuri);
36
37            Add(pistenaytto);
38//tässä lisätään pistä näytö--------------------------------------------------------------------
39            luokentta();
40
41            Level.Background.CreateGradient(Color.Turquoise, Color.SkyBlue);
42           
43            KineticFriction = 100.0; // Asetetaan kitka
44
45            auto = new Automobile(40, 30);
46            auto.Mass = 170.0;
47            Add(auto);
48            auto.X = 0;
49            auto.Y = -140;
50
51            Timer ajastin = new Timer();
52            ajastin.Interval = 3;
53            ajastin.Trigger += lisaakivia;
54            Add(ajastin);
55            ajastin.Start();
56
57            Timer Ajastin = new Timer();
58            Ajastin.Interval = 10;
59            Ajastin.Trigger += lisaaraha;
60            Add(Ajastin);
61            Ajastin.Start();
62
63           
64           
65                 
66
67            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
68            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
69            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, kiihdyta, "Kiihdytä", auto);
70            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, jarruta, "Jarruta", auto);
71            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, kaanny, "Käänny vasemmalle", auto, Angle.Degrees(9));
72            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, kaanny, "Käänny oikealle", auto, Angle.Degrees(-9));
73            ControllerOne.Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Down,kiihdyta,"kiihdutää!",auto);
74            ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger,ButtonState.Down,jarruta,"jarrutaa",auto);
75            ControllerOne.Listen(Button.X,ButtonState.Down,kaanny,"kaanny", auto,Angle.Degrees(10));
76            ControllerOne.Listen(Button.Y,ButtonState.Down,kaanny,"kaanny", auto,Angle.Degrees(-10));
77            ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "näytäohjeet");
78            ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "poistu");
79            ControllerOne.Vibrate(0.5, 0.5, 1.0, 1.0, 4);
80
81            ShowControlHelp();
82        }
83
84        private void luokivi()
85        {
86            throw new NotImplementedException();
87        }
88
89        void kiihdyta(Automobile auto)
90        {
91            auto.Accelerate(Time.SinceLastUpdate.TotalSeconds);
92        }
93
94        void jarruta(Automobile auto)
95        {
96            auto.Brake(Time.SinceLastUpdate.TotalSeconds);
97        }
98
99        void kaanny(Automobile auto, Angle kaannos)
100        {
101            auto.Turn(kaannos, Time.SinceLastUpdate.TotalSeconds);
102        }
103        void luokentta()
104        {
105
106
107            PhysicsObject raha = new PhysicsObject(20, 20);
108
109            Camera.ZoomToLevel();
110
111            vasenseina = Level.CreateLeftBorder();
112            vasenseina.Restitution = 1.0;
113            vasenseina.IsVisible = false;
114            oikeaseina = Level.CreateRightBorder();
115            oikeaseina.Restitution = 1.0;
116            oikeaseina.IsVisible = false;
117            PhysicsObject alaseina = Level.CreateBottomBorder();
118            alaseina.Restitution = 1.0;
119            alaseina.IsVisible = true;
120            PhysicsObject ylaseina = Level.CreateTopBorder();
121            ylaseina.Restitution = 1.0;
122            ylaseina.IsVisible = false;
123
124            //kivi();
125        }
126
127        void kassitelekiventormays(PhysicsObject kivi, PhysicsObject kohde)
128        {
129            if (kohde == oikeaseina)
130            {
131                kivi.Destroy();
132            }
133            else if (kohde == auto)
134            {
135                auto.Destroy();
136                MessageDisplay.Add("Game Over");
137            }
138
139        }
140
141        void kivi()
142        {
143        }
144
145
146        void lisaakivia(Timer sender)
147        {
148            PhysicsObject kivi = new PhysicsObject(23, 23);
149            kivi.Shape = Shapes.Circle;
150            kivi.X = -450;
151            kivi.Y = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top);
152            kivi.Restitution = 1.0;
153            AddCollisionHandler(kivi, kassitelekiventormays);
154
155            Add(kivi);
156            Vector impulssi = new Vector(400.0, 0.0);
157            kivi.Hit(impulssi);
158                 
159    }
160
161        void kassitelerahantormays ( PhysicsObject raha, PhysicsObject kohde)
162        {
163            if (kohde == auto)
164            {
165                pistelaskuri.Value += 250;
166                MessageDisplay.Add("Sait Rahaa!");
167                raha.Destroy();
168            }
169           
170           
171        }
172
173        void lisaaraha(Timer sender)
174        {
175            PhysicsObject raha = new PhysicsObject(23, 23);
176            raha.Shape = Shapes.Circle;
177            raha.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right);
178            raha.Y = RandomGen.NextDouble(Level.Top, Level.Bottom);
179            raha.Color = Color.Green;
180            AddCollisionHandler(raha, kassitelerahantormays);
181            Add(raha); 
182        }
183
184
185    }
186}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.