source: 2010/23/teematma/Tasohyppely1/Peli.cs @ 748

Revision 565, 4.7 KB checked in by paaaanro, 11 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7namespace Tasohyppely1
8{
9    class Tasohyppely : PhysicsGame
10    {
11        const double nopeus = 200;
12        const double hyppyVoima = 400;
13
14        IntMeter pisteLaskuri;
15        ValueDisplay pisteNaytto;
16
17        PlatformCharacter pelaaja1;
18
19        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
20
21
22        protected override void Begin()
23        {
24            kenttaNro = 0;
25            Level.Width = 2000;
26            Level.Height = 1000;
27
28            // Luodaan pistelaskuri
29            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
30
31            // luodaan pistelaskunäyttö
32            pisteNaytto = new ValueDisplay();
33            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
34            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
35            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
36            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
37            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
38
39            // Zoomataan lähemmäksi
40            Camera.ZoomFactor = 2.0;
41
42            Camera.StayInLevel = true;
43
44            seuraavaKentta();
45            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
46        }
47
48        void seuraavaKentta()
49        {
50            ClearAll();
51            pisteLaskuri.Reset();
52
53            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
54            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
55
56            // Asetetaan painovoima
57            Gravity = new Vector(0, -1000);
58
59            luoKentta();
60            lisaaNappaimet();
61            Camera.Follow(pelaaja1);
62        }
63
64        void luoKentta()
65        {
66            Level.CreateBorders();
67            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
68
69            lisaaTaso(-200, -350);
70            lisaaTaso(0, -200);
71
72            lisaaMaali();
73            lisaaPelaajat();
74        }
75
76        void lisaaTaso(double x, double y)
77        {
78            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
79            taso.Color = Color.DarkBlue;
80            taso.X = x;
81            taso.Y = y;
82            Add(taso);
83        }
84
85        void lisaaPelaajat()
86        {
87            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
88            pelaaja1.Mass = 2.0;
89            pelaaja1.Color = Color.Black;
90            pelaaja1.Shape = Shapes.Circle;
91            pelaaja1.X = 0;
92            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
93
94            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
95
96            Add(pelaaja1);
97        }
98
99        void lisaaMaali()
100        {
101            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
102            maali.Tag = "maali";
103            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
104            maali.X = 30;
105            maali.Y = -60;
106            maali.Image = LoadImage("tahti");
107            Add(maali);
108        }
109
110        void lisaaNappaimet()
111        {
112            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
113            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
114
115            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
116            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
117            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
118
119            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
120        }
121
122        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
123        {
124            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
125
126            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
127            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
128            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
129        }
130
131        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
132        {
133            hahmo.Walk(nopeus);
134        }
135
136        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
137        {
138            hahmo.Jump(voima);
139        }
140
141        void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
142        {
143            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
144            {
145                this.PlaySound("maali");
146                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
147                seuraavaKentta();
148                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
149            }
150        }
151    }
152}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.