source: 2010/23/tajomyll/EHGABWWTGSBIAE/kauppa.txt @ 10337

Revision 751, 2.0 KB checked in by tajomyll, 11 years ago (diff)

Peli saatu valmiiksi!

Line 
1                                                            x
2                                                            x
3                                                            x
4                                                            x
5                                                            x
6 p    xxxxx                                                 x
7      xxxxx                                                 x
8      xxxxx                                                 x
9xxxxxxxxxxx                                                 x
10xxxxxxxxxxx                                                 x
11xxxxxxxxxxx                                                 x
12xxxxxxxxxxx                                                 x
13xxxxxxxxxxx                                                 x
14xxxxxxxxxxx                                                 x
15xxxxxxxxxxx                                                 x
16xxxxxxxxxxx                                                 x
17xxxxxxxxxxx                                  mmm            x
18xxxxxxxxxxx                                  mmm            x
19xxxxxxxxxxx                                  mmm            x
20xxxxxxxxxxx                                  mmm            x
21xxxxxxxxxxx                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22xxxxxxxxxxx             xx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
23xxxxxxxxxxx             xx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
24xxxxxxxxxxx             xx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
25xxxxxxxxxxx                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26xxxxxxxxxxx                                                 x
27xxxxxxxxxxx                                                 x
28xxxxxxxxxxx                                                 x
29xxxxxxxxxxx                                                 x
30xxxxxxxxxxx                                                 x
31xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
32xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.