source: 2010/23/sijoseha/WandererBrainExample/Peli.cs @ 678

Revision 678, 2.5 KB checked in by sijoseha, 13 years ago (diff)

Kommentteja ja numerot lisätty

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5/*
6 * Author: Simo Haatainen
7 */
8namespace WandererBrainExample
9{
10    /// <summary>
11    /// Esimerkki WandererBrainin toiminnasta
12    /// </summary>
13    public class Peli : PhysicsGame
14    {
15        protected override void Begin()
16        {
17            // Luodaa uusi pallo peliolio ja asetetaan sen muodoksi
18            // ympyrä ja alkusijainniksi kentän keskipiste.
19           
20            PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40, 40);    // Luodaan uusi fysiikkaolio
21            pallo.Shape = Shapes.Circle;                        // Asetetaan olion muodoksi ympyrä
22            pallo.Position = new Vector(0, 0);                  // Asetetaan olion aloituspisteeksi kentän keskipiste
23            Add(pallo);                                         // Lopuksi lisätään pallo kentälle
24
25            // Luodaan uudet vaeltajatyyppiset aivot
26            WandererBrain vaeltajanAivot = new WandererBrain();
27
28            // Luodaan pisteet joissa olion halutaan käyvän
29            Vector piste1 = new Vector(-200, -200);
30            Vector piste2 = new Vector(200, 200);
31            Vector piste3 = new Vector(100, -100);
32
33            // Lisätään aivoille pisteet joissa olion halutaan käyvän
34            vaeltajanAivot.Add(piste1, piste2, piste3);
35
36            // Asetetaan aivot aktiiviseksi
37            vaeltajanAivot.Active = true;
38
39            // Asetetaan vaeltajalle liikkumisnopeus
40            vaeltajanAivot.MovingSpeed = 200;
41
42            // Asetetaan pallon aivoiksi vaeltajan aivot
43            pallo.Brain = vaeltajanAivot;
44           
45            // Piirretään pisteet joissa olio käy
46            piirraPiste(piste1,"1");
47            piirraPiste(piste2,"2");
48            piirraPiste(piste3,"3");
49        }
50
51        /// <summary>
52        /// Aliohjelma, jolla piirretään pallon kiertämät pisteet
53        /// </summary>
54        /// <param name="pos">Pisteen sijainti</param>
55        void piirraPiste(Vector pos, String numero)
56        {
57            GameObject piste = new GameObject(10, 10, Shapes.Circle);
58            TextDisplay pisteNumero = new TextDisplay();
59            pisteNumero.Position = pos + new Vector(15, 15);
60            pisteNumero.TextColor = Color.Red;
61            pisteNumero.Text = numero;
62            Add(pisteNumero);
63            piste.Position = pos;
64            piste.Color = Color.Red;
65            Add(piste);
66        }
67    }
68}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.